Opći uvjeti i pravila korištenja kartice Modiana Experience Card

Opći uvjeti i pravila korištenja kartice Modiana Experience Card

- KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD
- SISTEM SAKUPLJANJA BODOVA S KARTICOM MODIANA EXPERIENCE CARD
- SISTEM KORIŠTENJA BONUSA U EURIMA
- KORIŠTENJE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- 10% POSEBAN POPUST DOBRODOŠLICE
- 20% POSEBAN ROĐENDANSKI POPUST
- REGISTRACIJA NA WEB STRANICI www.modianaexperiencecard.hr PREKO "MOJ PROFIL" ILI NA PRODAJNIM MJESTIMA
- PROMJENE OSOBNIH PODATAKA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- POLITIKA POVRATA
- PRIGOVORI
- PRESTANAK VALJANOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- GUBITAK, KRAĐA, ZLOUPOTREBA I BLOKIRANJE KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- OBRADA OSOBNIH PODATAKA
- OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
- PRAVNA ZAŠTITA

KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD

Opći uvjeti i pravila korištenja kartice Modiana Experience Card (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju pravila poslovanja kartice Modiana Experience Card.

Modiana Experience Card radi na principu sakupljanja bodova i korištenja bonusa u eurima tijekom perioda sakupljanja bodova ili do isteka roka za unovčenje (kako je definirano u nastavku) za kupnju na svim prodajnim mjestima Modiana ZG d.o.o. u Hrvatskoj u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Kartica se ne može koristiti za kupnju na prodajnim mjestima Modiana, Maxi fashion i Lee Cooper u Republici Sloveniji, Bosni i Hercegovini i/ili Republici Srbiji.

Popis prodajnih mjesta na kojima se može koristiti kartica Modiana Experience Card dostupan je na web stranicama www.modianaexperiencecard.hr i www.modiana.hr/prodajna-mesta.

Svaka fizička osoba koja je navršila osamnaest (18) godina i koja ispuni obrazac za prijavu (navodeći sve osobne podatke označene kao obavezne) može postati imatelj kartice Modiana Experience Card putem registracijskog obrasca na jednom od prodajnih mjesta Modiana ZG i/ili putem web stranice www.modianaexperiencecard.hr . Imatelj kartice Modiana Experience Card registracijom potvrđuje poznavanje i razumijevanje Općih uvjeta i pravila korištenja te se obvezuje pridržavati istih, na način kako je definirano u nastavku. Opći uvjeti i pravila korištenja objavljeni su na web stranici www.modianaexperiencecard.hr i dostupni su na blagajni u svim trgovinama u Hrvatskoj.

Jedna osoba može imati samo jednu karticu Modiana Experience Card. U slučaju da pojedinac ima više od jedne kartice Modiana Experience Card, Modiana ZG ima pravo odmah otkazati sve kartice, sve sakupljene bodove i sve bonuse u eurima.

Kartica Modiana Experience Card je osobna i neprenosiva.

Imatelji kartice Modiana Experience Card mogu biti fizičke osobe, a ne samostalni poduzetnici ili pravne osobe.

 Izdavatelj kartice Modiana Experience Card je tvrtka Modiana ZG d.o.o., Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb, Hrvatska.

 Nakon predaje pristupne izjave u trgovini putem registracijskog obrasca odnosno po završetku online pristupne izjave, kupac dobiva karticu Modiana Experience Card u digitalnom obliku. Modiana Experience Card može se izdati i u fizičkom obliku na zahtjev kupca.

 Kartica Modiana Experience Card aktivira se odmah izdavanjem digitalne kartice na blagajni ili prilikom registracije putem online pristupne izjave.

 Skupljanje bodova i korištenje bonusa u eurima moguće je samo uz predočenje kartice Modiana Experience Card (u digitalnom ili fizičkom obliku) prilikom kupnje na nekom od prodajnih mjesta.

 Za bodove sakupljene na kartici Modiana Experience Card odgovoran je imatelj kartice Modiana Experience Card, a ne izdavatelj kartice. Modiana ZG nije dužan provjeravati identitet imatelja kartice prilikom predočenja kartice Modiana Experience Card u trenutku kupnje ili prilikom korištenja bonusa u eurima.

 Imatelj kartice Modiana Experience Card odgovara da su svi podaci navedeni na obrascima istiniti i točni. Modiana ZG nije odgovoran za posljedice lažnih informacija.

Kartica Modiana Experience Card je besplatna i vrijedi do pisanog otkazivanja imatelja kartice Modiana Experience Card, ili otkazivanja izdavatelja kartice tj Modiana ZG.

U ovim Općim uvjetima i pravilima korištenja definirani su sljedeći pojmovi:

„imatelj kartice” znači imatelj kojemu je kartica Modiana Experience Card izdana u digitalnom ili fizičkom obliku s jedinstvenim brojem;"Modiana Experience Card" znači kartica Modiana Experience Card koju je izdao Modiana ZG;

"kontrolor" znači Modiana ZG, koji upravlja računalnom bazom podataka imatelja kartice Modiana Experience Card i ugovornih obrađivača osobnih podataka.

Svi izrazi napisani u gramatičkom obliku muškog roda, koriste se kao neutralni i jednako se odnose na oba roda.

 

SISTEM SAKUPLJANJA BODOVA S KARTICOM MODIANA EXPERIENCE CARD

Imatelj kartice Modiana Experience Card sakuplja bodove sa svim kupnjama na prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj. Za sakupljanje bodova morate pokazati karticu Modiana Experience Card na blagajni. Nakon što je račun završen, naknadni unos bodova više nije moguć.

 Razdoblje sakupljanja bodova na kartici Modiana Experience Card ograničeno je na jednu kalendarsku godinu, od 1. siječnja do 31. prosinca. Iznimka je prvo razdoblje sakupljanja bodova na Modiana Experience Card, koje traje od veljače 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Na početku svake nove kalendarske godine, ukupan broj bodova iz prethodne godine sakupljen na kartici Modiana Experience Card se resetira na 0 (nula).

Koncept sakupljanja bodova: za svaki 1€ kupovne vrijednosti, imatelj kartice Modiana Experience Card dobiva 1 bod. Bodovi se skupljaju na računu imatelja kartice Modiana Experience Card. Imatelji kartice Modiana Experience Card bodove skupljaju odmah nakon prve kupnje nakon ispunjavanja pristupne izjave.

 

Primjeri skupljanja bodova:

od 1,00 EUR do 1,99 EUR = 1 bod

od 2,00 EUR do 2,99 EUR = 2 boda

od 3,00 EUR do 3,99 EUR = 3 boda

….

Kada se sakupi broj bodova, korisnik kartice Modiana Experience Card dobiva bonus, kao što je prikazano u donjoj tablici i izraženo u eurima, s tim da veći broj sakupljenih bodova znači i veći bonus u eurima na koji imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo.

Broj bodova skupljenih tijekom perioda sakupljanja bodova Vrijednost bonusa u EURIMA
od 250,00 → do 1.249,99 10
od 1.250,00 → do 1.999,99 80
od 2.000,00 → do 2.499,99 160
od 2.500,00 → 200

Bodovi se skupljaju jednako, bez obzira na način plaćanja (tj. gotovina, poklon kartica, kreditna ili debitna kartica) na ukupan iznos računa (uključujući i kupnju na rate) za sve kupljene proizvode.

Status bodova na kartici Modiana Experience Card se prikazuje na svakom računu, a podaci se mogu provjeriti i putem stranice "Moj profil" koja je dostupna na web stranici www.modianaexperiencecard.hr.

Na blagajni, bez prethodne kupnje nije moguće provjeriti stanje bodova na kartici Modiana Experience Card. Stanje bodova na kartici Modiana Experience Card možete provjeriti u bilo kojem trenutku na stranici "Moj profil", na registracijskim terminalima koji se nalaze uz blagajne u svim Modiana i Lee Cooper trgovinama te na web stranici www.modianaexperiencecard.hr.

Imatelj kartice Modiana Experience Card ne dobiva bodove za:
- kupnje fakturirane tvrtkama,
- kupnje poklon kartica (bodovi se dobivaju korištenjem vrijednosti poklon kartice).

Kod korištenja Modiana Experience Card bonusa u eurima, imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na bodove.

SISTEM KORIŠTENJA BONUSA U EURIMA

Kartica Modiana Experience Card omogućuje imatelju kartice da skuplja bodove i koristi bonuse u eurima te koristi druge pogodnosti namijenjene Imateljima kartice Modiana Experience Card.

Na početku svake nove kalendarske godine ukupan broj skupljenih bodova, iz prethodne godine ,se resetira na 0 (nula).

Imatelj kartice Modiana Experience Card može iskoristiti bonus u eurima ostvaren u tekućoj kalendarskoj godini najkasnije do (uključivo) 31. siječnja sljedeće kalendarske godine, u radnom vremenu svake trgovine Modiana i Lee Cooper. Naknadno korištenje ili produženje roka za korištenje neiskorištenih bonusa u eurima nije moguće.

Vrijednosti bonusa iskazuju se u eurima na kartici Modiana Experience Card te se prilikom dobivanja odnosno korištenja automatski dodaju ili oduzmu s kartice Modiana Experience Card.

Imatelj kartice Modiana Experience Card mora obavijestiti prodajno osoblje na blagajni da će iskoristiti bonus u eurima za kupnju i predati ili pokazati svoju karticu Modiana Experience Card.

Bonus u eurima se mora potrošiti u punom iznosu (10 EUR, 80 EUR, 160 EUR ili 200 EUR). Tijekom kalendarske godine u periodu od 1. veljače do 31. prosinca jedan sakupljeni bonus je moguće iskoristiti prilikom plačanja jednog računa.

Od 01. siječnja do 31. siječnja sve sakupljene bonuse moguće je zbrojiti i iskoristiti za plačanje cijelog iznosa jednog računa.

Nakon korištenja bonusa u eurima, ukupan broj skupljenih bodova umanjuje se za broj iskorištenih bodova, a eventualni ostatak bodova nositelj zadržava i mogu se iskoristiti sljedeći put kada se sakupljeni bodovi koriste.

Primjer: ako imatelj kartice Modiana Experience Card prikupi 2.900 bodova i koristi bonus u iznosu od 200 eura, 400 bodova će ostati na kartici nakon korištenja bonusa. U trenutku korištenja bonusa u eurima, bodovi će se oduzimati kako je navedeno u donjoj tablici.

Broj bodova skupljenih tijekom perioda sakupljanja bodova Vrijednost bonusa u EURIMA
od 250,00 → do 1.249,99 10
od 1.250,00 → do 1.999,99 80
od 2.000,00 → do 2.499,99 160
od 2.500,00 → 200

Unutar perioda sakupljanja pojedinačnih bodova, imatelj kartice Modiana Experience Card može nastaviti prikupljati bodove od početka, neograničen broj puta u svakoj kalendarskoj godini.

Prilikom korištenja bonusa u eurima, iznos bonusa u eurima se skida s računa.

Bonus se iskorištava u eurima isključivo uz predočenje kartice Modiana Experience Card. Uz sakupljen bonus u eurima, imatelj kartice Modiana Experience Card može u cijelosti ili djelomično umanjiti konačni iznos računa.

Za pojedinačnu kupnju vrijednosni bonusi u eurima mogu se iskoristiti samo s jedne kartice Modiana Experience Card. Bonuse u eurima s različitih kartica Modiana Experience Card nije moguće zbrajati.

U slučaju da je ukupan iznos računa jednak ili manji od ukupne vrijednosti bonusa u eurima na kartici Modiana Experience Card, imatelj kartice može zatražiti korištenje bonusa u iznosu ukupnog iznosa računa ili do iznosa dostupnog bonusa u eurima na kartici. U slučaju da je konačna vrijednost bonusa u eurima veća od vrijednosti kupnje, razliku nije moguće isplatiti u gotovini. Bonus u eurima može se iskoristiti samo u cijelosti.

Vrijednosni bonus u eurima na kartici Modiana Experience Card nije moguće isplatiti u gotovini.

Kada se imatelj prijavi za novu karticu Modiana Experience Card, bonus u eurima se prenosi sa stare kartice na novu karticu.

Imatelj kartice Modiana Experience Card može iskoristiti vrijednosni bonus u eurima na kartici za sve kupnje, uključujući poklon kartice i vrećice za kupovinu.

 

KORIŠTENJE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card također pruža imatelju kartice razne druge pogodnosti, koje su objavljene na web stranici www.modianaexperiencecard.hr, u marketinškim materijalima tvrtke Modiana ZG, javnim medijima, ili u e-mailovima koje imatelj kartice Modiana Experience Card prima na svoju e-mail adresu ili putem SMS-a.

Imatelj kartice Modiana Experience Card može koristiti karticu na svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na sljedeće pogodnosti:
- besplatno članstvo,
- 10% posebnog popusta dobrodošlice na jednu kupovinu u roku od 30 dana od datuma registracije i primitka kartice Modiana Experience Card u digitalnom obliku,
- 20% posebnog rođendanskog popusta na jednu kupnju iskoristivog najkasnije do 14 dana nakon stvarnog datuma rođendana imatelja kartice,
- ranija obavijest o promocijama,
- raniji pristup popustima i akcijama,
- posebne ili ekskluzivne ponude,
- pozivnice na ekskluzivna događanja,
- cjelogodišnje akcije s popustima na razne brendove.

10% POSEBAN POPUST DOBRODOŠLICE

Nakon pristupanja imatelj Modiana Experience Card kartice ostvaruje pravo na 10% posebnog popusta dobrodošlice. Popust je moguće iskoristiti na svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, tj. u svim trgovinama Modiana i Lee Cooper.

10% posebnog popusta dobrodošlice može se iskoristiti samo jednom - za jednu kupnju, najkasnije 30 dana od dana isupnjavanja pristupnice i primitka kartice Modiana Experience Card u digitalnom obliku.

Posebni popust dobrodošlice 10% zbraja se s drugim akcijama i popustima, osim s 20% posebnim rođendanskim popustom.

20% POSEBAN ROĐENDANSKI POPUST

Imatelju kartice Modiana Experience Card na njegov rođendan poklanjamo 20% popusta koji može iskoristiti na jednu kupnju (jedan račun), najkasnije do 14 dana nakon stvarnog datuma rođenja imatelja kartice Modiana Experience Card.

Poseban rođendanski popust 20% zbraja se s drugim akcijama i popustima, osim s 10% posebnim popustom dobrodošlice.

Imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na poseban rođendanski popust od 20% od dana kada se je prijavio kao imatelj kartice Modiana Experience Card. Imatelj kartice Modiana Experience Card nema pravo na poseban rođendanski popust od 20% za rođendan prije registracije.
Primjer: ako se je imatelj kartice Modiana Experience Card prijavio 23. ožujka 2022. ,rođendan mu je bio 18. ožujka 2022., kupon za poseban rođendanski popust od 20% dobiti će 18. ožujka 2023.

 

REGISTRACIJA NA WEB STRANICI www.modianaexperiencecard.hr PREKO "MOJ PROFIL" ILI NA PRODAJNIM MJESTIMA

NA WEB-U

Ispunjavanjem obrasca za prijavu na web stranici www.modianaexperiencecard.hr, digitalna kartica

Modiana Experience Card bit će kreirana i vidljiva na stranici "Moj profil" zajedno s kuponom u iznosu od

10% posebnog popusta dobrodošlice.

"Moj profil" je stranica na web-u www.modianaexperiencecard.hr, putem koje imatelj kartice Modiana Experience Card može saznati status bodova i bonusa u eurima na kartici Modiana Experience Card, a ujedno može uređivati svoje osobne podatke u skladu s Općim uvjetima poslovanja, pregleda povijest kupnje za tekuće razdoblje sakupljanja bodova, prijavi izgubljenu ili ukradenu karticu itd.

Imatelj kartice Modiana Experience Card pristupa stranici "Moj profil" s korisničkim imenom (e-mail adresom) i lozinkom koju sam odredi. Uvjet za uspješnu registraciju u „Moj profil“ je e-mail adresa koju kupac mora unijeti u pristupnu izjavu.

NA PRODAJNIM MJESTAMA

P

Pristupni obrazac za dobivanje kartice Modiana Experience Card može se ispuniti i na tabletima u svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, odnosno u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Nakon popunjavanja obrasca za prijavu, digitalna kartica Modiana Experience Card bit će kreirana i vidljiva zajedno s kuponom od 10% posebnog popusta dobrošlice na stranici "Moj profil".

Kupac jamči točnost osobnih podataka navedenih prilikom registracije, a ujedno mora potvrditi da je pročitao, te da je suglasan i prihvaća pravila navedena u Općim uvjetima. Ispunjavanje nepotpunih ili neistinitih podataka potrebnih za izdavanje kartice rezultirat će nemogućnošću izdavanja kartice Modiana Experience Card odnosno njegov opoziv.

Osobni podaci koje kupac mora ispuniti na pristupnom obrascu kako bi dobio karticu Modiana Experience Card su:
- ime (obavezni podatak),
- prezime (obavezni podatak),
- adresa, kućni broj (obavezni podatak),
- poštanski broj (obavezni podatak),
- datum rođenja (obavezni podatak),
- e-mail adresa (obavezni podatak),
- spol (obavezan podatak),
- broj telefona (obavezan podatak),
- ime, prezime, spol i datum rođenja djece (neobavezan podatak).

Podaci se unose dobrovoljno. Ako kupac ne želi dostaviti sve osobne podatke koji se smatraju obveznim, on ili ona ne može postati imatelj kartice Modiana Experience Card.

Kartica Modiana Experience Card izdat će se u fizičkom obliku (plastična kartica) samo imatelju digitalne kartice Modiana Experience Card, koji će izričito zatražiti izdavanje fizičke kartice. Digitalna kartica Modiana Experience Card ima iste funkcije i pruža imatelju iste pogodnosti kao i fizička kartica.

Kartica Modiana Experience Card izdaje se potpuno besplatno, u digitalnom ili fizičkom obliku, ispunjavanjem obrasca za prijavu.

Imatelj kartice Modiana Experience Card je odgovoran da su svi navedeni podaci istiniti i točni. Izdavatelj kartice Modiana Experience Card nije odgovoran ni za kakve posljedice netočno unešenih podataka na prijavnom obrascu za izdavanje kartice.

PROMJENE OSOBNIH PODATAKA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Imatelj kartice Modiana Experience Card svoje osobne podatke navedene u pristupnoj izjavi može promijeniti na web-u, na stranici „Moj profil“. Imatelj kartice Modiana Experience Card može pristupiti u "Moj profil" na web stranici www.modianaexperiencecard.hr ili na tabletima u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Samo imatelji kartice Modiana Experience Card mogu promijeniti podatke na kartici Modiana Experience Card za svoju karticu. Osobni podaci osobe koja zahtijeva promjenu podataka moraju odgovarati podacima imatelja kartice Modiana Experience Card. Imatelj ili izdavatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG nije odgovoran ni za kakve posljedice netočno prenesenih podataka.

Podaci će biti promijenjeni čim imatelj kartice Modiana Experience Card to učini na web-u "Moj profil".

U slučaju da su se osobni podaci imatelja kartice promijenili prilikom promjene registracije, on je dužan urediti promjenu podataka u „Moj profil“ u roku od trideset (30) dana od promjene. Modiana ZG nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu izmjenom ili netočnim osobnim podacima imatelja kartice Modiana Experience Card.

Imatelj kartice Modiana Experience Card koji ne želi primati posebne ponude u obliku elektronskih obavijesti

(e-mail), multimedijskih poruka (SMS/MMS) može se odjaviti od ovih aktivnosti na više načina:
- u "Moj profil" na web stranici www.modianaexperiencecard.hr ;
- e-maila na info@modianaexperiencecard.hr ; ili
- na tabletima na svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, odnosno u svim trgovinama Modiana i Lee Cooper.

POLITIKA POVRATA

U slučaju povrata i/ili reklamacija imatelj kartice Modiana Experience Card prilikom povrata artikla ili reklamacije mora predočiti račun i karticu Modiana Experience Card.

Ukoliko imatelj kartice Modiana Experience Card vrati artikl koji je plaćen bonusom u eurima, imatelju kartice biti će vraćen iznos kupnje tog proizvoda u cijelosti. Imatelju kartice Modiana Experience Card koji želi vratiti artikl čijom je kupnjom dobio bodove na kartici, po povratu će biti vraćena plaćena prodajna cijena za taj artikl. Broj bodova koji je primio imatelj kartice za kupnju ovog proizvoda, oduzima se od ukupnog stanja bodova na kartici, ako stanje na kartici to dopušta. Ukoliko stanje bodova na kartici to ne dopušta, status bodova prelazi u minus. Vrijednost bonusa u eurima neće biti prikazana u minusu.

Prilikom zamjene artikla imatelj kartice Modiana Experience Card mora predočiti račun i karticu Modiana Experience Card.

Prilikom zamjene artikla, imatelju kartice Modiana Experience Card će se odbiti bodovi koje je dobio kupnjom vraćenog artikla. Bodovi novoodabrane stavke bit će dodani na karticu Modiana Experience Card.

PRIGOVORI

Reklamacije i pritužbe na sakupljene bodove odnosno korištenje bonusa u eurima moguće je podnijeti u roku od 8 radnih dana od dana kupnje, putem korisničke službe e-mailom: info@modianaexperiencecard.hr.

PRESTANAK VALJANOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card vrijedi neograničeno vrijeme i traje dok imatelj kartice Modiana Experience Card ne zaprimi zahtjev za otkazivanje od strane izdavatelja kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG.

U slučaju da imatelj kartice Modiana Experience Card želi otkazati karticu, to može učiniti samo na stranici "Moj profil".

Deaktivacija kartice Modiana Experience Card radi se automatski po primitku zahtjeva za otkazivanje, a imatelj kartice Modiana Experience Card prima e-mail s potvrdom da će kartica Modiana Experience Card biti poništena i otkazana.

U slučaju zahtjeva za otkazivanjem kartice Modiana Experience Card, imatelj kartice Modiana Experience Card odmah gubi sve sakupljene bodove i sve bonuse sakupljene u eurima.

Svi neiskorišteni bonusi u eurima na kartici Modiana Experience Card neopozivo se poništavaju u trenutku deaktivacije, a svi skupljeni podaci vezani uz imatelja kartice Modiana Experience kartice su pseudonimizirani.

Modiana ZG ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice ukidanja kartice Modiana Experience Card.

GUBITAK, KRAĐA, ZLOUPOTREBA I BLOKIRANJE KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Imatelj kartice Modiana Experience Card mora odmah prijaviti gubitak ili krađu kartice: na bilo kojem prodajnom mjestu Modiana ZG Zagreb, tj. u svim trgovinama Modiana i Lee Cooper ili putem web-a na stranici"Moj profil".

Imatelj kartice Modiana Experience Card izdane u fizičkom obliku može, u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe kartice, na prodajnim mjestima Modiana ZG Zagreb, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper zahtjevati izdavanje druge fizičke kartice Modiana Experience Card.

Stara kartica Modiana Experience Card bit će blokirana nakon primitka obavijesti o njenom gubitku ili krađi. Svi sakupljeni bodovi odnosno bonusi u eurima povezani sa starom karticom Modiana Experience Card odmah će se prenijeti na novu karticu Modiana Experience Card.

Izdavatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu (npr. u slučaju korištenja pogodnosti od strane trećih osoba) koja je nastala imatelju kartice Modiana Experience Card u slučaju krađe.

U slučaju sumnje da imatelj kartice Modiana Experience Card koristi karticu suprotno Općim uvjetima, izdavatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG, trajno ukida karticu. Izdavatelj kartice, tj. Modiana ZG nije dužan objašnjavati svoju odluku imatelju kartice. Prije otkazivanja, imatelju kartice bit će poslana pismena obavijest.

U slučaju da zaposlenik Modiana ZG zloupotrijebi korištenje Modiana Experience Card na način da se bodovi dodjele na vlastitu ili bilo koju drugu karticu Modiana Experience Card za razne kupnje, takav se čin smatra zlouporabom i u tom slučaju podliježe važećem zakonodavstvu u Republici Hrvatskoj i internim aktima Modiana ZG.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Ispunjavanjem pristupne izjave, nositelj kartice Modiana Experience Card potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima kartice Modiana Experience Card i da ih u cijelosti prihvaća. Modiana ZG obrađuje osobne podatke imatelja kartice Modiana Experience Card u skladu s Općim uvjetima za obradu osobnih podataka. Primarna svrha obrade osobnih podataka je pružanje pogodnosti koje nudi kartica Modiana Experience Card (Provedba ugovora/mjera (točka 6/1 (b) GDPR)). Označavanjem na pristupnoj izjavi, nositelj kartice Modiana Experience Card dopušta Modiana ZG obradu njegovih osobnih podataka (ime, prezime, adresa, telefonski broj, datum rođenja, spol, e-mail adresa, podaci o imenu, prezimenu, spolu i datum rođenja djece) za potrebe informiranja o poslovnim inovacijama i ponudama Modiana ZG Zagreb, za potrebe izravnog marketinga, za rješavanje eventualnih problema prije i nakon kupnje, u reklamacijama i provođenju anketa. Modiana ZG će koristiti sakupljene osobne podatke i podatke o kupnji za analizu i proučavanje kupovnih navika te za provođenje ciljanog marketinga s ciljem implementacije prilagođenih ponuda i pogodnosti. Imatelj kartice Modiana Experience Card također može pristati na informiranje o novostima i ponudama na prodajnim mjestima Modiane i Lee Cooper te web stranici www.modianaexperiencecard.hr . Uz pristanak, imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na ponude i pogodnosti koje će primati putem e-maila i/ili telefona u obliku poziva ili SMS/MMS poruka. Nositelj kartice Modiana Experience Card potvrđuje da je upoznat s odredbama Općih uvjeta, da ovu izjavu može otkazati pisanim putem u bilo kojem trenutku i traži od voditelja obrade osobnih podataka da prestane s obradom navedenih podataka odnosno odjaviti se od primanja promotivnih obavijesti.

Ispunjavanjem pristupne izjave, imatelj kartice Modiana Experience Card osigurava da su navedeni osobni podaci istiniti i točni te dopušta Modiana ZG odnosno izdavatelju kartice Modiana Experience Card da provjerava podatke na kartici i obrađuje ih elektronski.

Modiana ZG, kao voditelj obrade osobnih podataka, sve osobne podatke obrađuje i štiti sam ili putem ugovornog obrađivača osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; Službeni list EU, broj: L 119, 4.5.2016.).

Imatelj kartice Modiana Experience Card dopušta da se njegovi osobni podaci (ime, prezime, adresa, broj telefona, datum rođenja, spol, e-mail adresa, podaci o imenu, prezimenu, spolu i datumu rođenja djece) i podaci o kupnji mogu biti pohranjeni u računalnoj bazi podataka upravitelja tj. u prostorijama tvrtke Zupo d.o.o., na adresi Borovec 11, 1236 Trzin i Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Imatelj kartice Modiana Experience Card omogućuje voditelju obrade osobnih podataka i ugovornom obrađivaču osobnih podataka s poslovnim sjedištem u EU da koristi njegove osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona, datum rođenja, spol, e-mail adresu, podatke o imenu, prezimenu, spolu i datumu rođenja djece) i podatke o kupnji za potrebe provjere bonus stanja u eurima.

Imatelj kartice Modiana Experience Card može u svakom trenutku zatražiti pristup osobnim podacima koje obrađuje voditelj obrade te ograničiti obradu, brisanje, ispravak ili prijenos osobnih podataka, prigovoriti obradi osobnih podataka te uložiti prigovor. Sva pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka i korištenje kartice Modiana Experience Card, imatelj se može obratiti na e-mail adrese: info@modianaexperiencecard.hr ili na gdpr@modiana.hr .

Više o zaštiti osobnih podataka možete pročitati u Zaštiti osobnih podataka koja je dostupna na web stranici www.modianaexperiencecard.hr .

OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti na gdpr@modiana.hr .

PRAVNA ZAŠTITA

Opći uvjeti vrijede od ožujka 2022. odnosno od dana objave na web stranici www.modianaexperiencecard.hr do promjene odnosno otkazivanja.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju pravilan rad računalnog sustava na prodajnim mjestima Modiana ZG, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper odnosno web stranici www.modianaexperiencecard.hr, ili ako iz navedenih razloga elektronski sustav ne radi, a zbog navedenog nije moguće sakupljanje bodova ili korištenje bonusa u eurima, izdavatelj i/ili bilo koji njegov partner ne snose odgovornost za štetu po ovoj osnovi koje može pretrpjeti imatelj kartice Modiana Experience Card.

Modiana ZG zadržava pravo izmjene uvjeta i odredbi kartice Modiana Experience Card u bilo kojem trenutku.

Sve promjene bit će objavljene na web stranici www.modianaexperiencecard.hr i Modiana ZG prodajnim mjestima, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper. Ako imatelj kartice Modiana Experience Card i dalje koristi karticu Modiana Experience Card nakon objavljenih izmjena ovih Općih uvjeta, smatra se da je s njima upoznat i s njima suglasan.

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa zakonom Republike Hrvatske, koji se također koristi kao relevantan zakon za njihovo tumačenje. Sve sporove između imatelja kartice Modiana Experience Card i izdavatelja Modiana ZG kartice rješava nadležni sud u Zagrebu.

Modiana ZG
Ažurirano Listopad 2023

 

stdClass Object
(
  [nid] => 5268
  [type] => page
  [language] => hr
  [uid] => 1
  [status] => 1
  [created] => 1645173153
  [changed] => 1698062352
  [comment] => 0
  [promote] => 0
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 5268
  [translate] => 0
  [vid] => 5268
  [revision_uid] => 3
  [title] => Opći uvjeti i pravila korištenja kartice Modiana Experience Card
  [body] => 

Opći uvjeti i pravila korištenja kartice Modiana Experience Card

- KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD
- SISTEM SAKUPLJANJA BODOVA S KARTICOM MODIANA EXPERIENCE CARD
- SISTEM KORIŠTENJA BONUSA U EURIMA
- KORIŠTENJE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- 10% POSEBAN POPUST DOBRODOŠLICE
- 20% POSEBAN ROĐENDANSKI POPUST
- REGISTRACIJA NA WEB STRANICI www.modianaexperiencecard.hr PREKO "MOJ PROFIL" ILI NA PRODAJNIM MJESTIMA
- PROMJENE OSOBNIH PODATAKA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- POLITIKA POVRATA
- PRIGOVORI
- PRESTANAK VALJANOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- GUBITAK, KRAĐA, ZLOUPOTREBA I BLOKIRANJE KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- OBRADA OSOBNIH PODATAKA
- OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
- PRAVNA ZAŠTITA

KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD

Opći uvjeti i pravila korištenja kartice Modiana Experience Card (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju pravila poslovanja kartice Modiana Experience Card.

Modiana Experience Card radi na principu sakupljanja bodova i korištenja bonusa u eurima tijekom perioda sakupljanja bodova ili do isteka roka za unovčenje (kako je definirano u nastavku) za kupnju na svim prodajnim mjestima Modiana ZG d.o.o. u Hrvatskoj u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Kartica se ne može koristiti za kupnju na prodajnim mjestima Modiana, Maxi fashion i Lee Cooper u Republici Sloveniji, Bosni i Hercegovini i/ili Republici Srbiji.

Popis prodajnih mjesta na kojima se može koristiti kartica Modiana Experience Card dostupan je na web stranicama www.modianaexperiencecard.hr i www.modiana.hr/prodajna-mesta.

Svaka fizička osoba koja je navršila osamnaest (18) godina i koja ispuni obrazac za prijavu (navodeći sve osobne podatke označene kao obavezne) može postati imatelj kartice Modiana Experience Card putem registracijskog obrasca na jednom od prodajnih mjesta Modiana ZG i/ili putem web stranice www.modianaexperiencecard.hr . Imatelj kartice Modiana Experience Card registracijom potvrđuje poznavanje i razumijevanje Općih uvjeta i pravila korištenja te se obvezuje pridržavati istih, na način kako je definirano u nastavku. Opći uvjeti i pravila korištenja objavljeni su na web stranici www.modianaexperiencecard.hr i dostupni su na blagajni u svim trgovinama u Hrvatskoj.

Jedna osoba može imati samo jednu karticu Modiana Experience Card. U slučaju da pojedinac ima više od jedne kartice Modiana Experience Card, Modiana ZG ima pravo odmah otkazati sve kartice, sve sakupljene bodove i sve bonuse u eurima.

Kartica Modiana Experience Card je osobna i neprenosiva.

Imatelji kartice Modiana Experience Card mogu biti fizičke osobe, a ne samostalni poduzetnici ili pravne osobe.

 Izdavatelj kartice Modiana Experience Card je tvrtka Modiana ZG d.o.o., Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb, Hrvatska.

 Nakon predaje pristupne izjave u trgovini putem registracijskog obrasca odnosno po završetku online pristupne izjave, kupac dobiva karticu Modiana Experience Card u digitalnom obliku. Modiana Experience Card može se izdati i u fizičkom obliku na zahtjev kupca.

 Kartica Modiana Experience Card aktivira se odmah izdavanjem digitalne kartice na blagajni ili prilikom registracije putem online pristupne izjave.

 Skupljanje bodova i korištenje bonusa u eurima moguće je samo uz predočenje kartice Modiana Experience Card (u digitalnom ili fizičkom obliku) prilikom kupnje na nekom od prodajnih mjesta.

 Za bodove sakupljene na kartici Modiana Experience Card odgovoran je imatelj kartice Modiana Experience Card, a ne izdavatelj kartice. Modiana ZG nije dužan provjeravati identitet imatelja kartice prilikom predočenja kartice Modiana Experience Card u trenutku kupnje ili prilikom korištenja bonusa u eurima.

 Imatelj kartice Modiana Experience Card odgovara da su svi podaci navedeni na obrascima istiniti i točni. Modiana ZG nije odgovoran za posljedice lažnih informacija.

Kartica Modiana Experience Card je besplatna i vrijedi do pisanog otkazivanja imatelja kartice Modiana Experience Card, ili otkazivanja izdavatelja kartice tj Modiana ZG.

U ovim Općim uvjetima i pravilima korištenja definirani su sljedeći pojmovi:

„imatelj kartice” znači imatelj kojemu je kartica Modiana Experience Card izdana u digitalnom ili fizičkom obliku s jedinstvenim brojem;"Modiana Experience Card" znači kartica Modiana Experience Card koju je izdao Modiana ZG;

"kontrolor" znači Modiana ZG, koji upravlja računalnom bazom podataka imatelja kartice Modiana Experience Card i ugovornih obrađivača osobnih podataka.

Svi izrazi napisani u gramatičkom obliku muškog roda, koriste se kao neutralni i jednako se odnose na oba roda.

 

SISTEM SAKUPLJANJA BODOVA S KARTICOM MODIANA EXPERIENCE CARD

Imatelj kartice Modiana Experience Card sakuplja bodove sa svim kupnjama na prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj. Za sakupljanje bodova morate pokazati karticu Modiana Experience Card na blagajni. Nakon što je račun završen, naknadni unos bodova više nije moguć.

 Razdoblje sakupljanja bodova na kartici Modiana Experience Card ograničeno je na jednu kalendarsku godinu, od 1. siječnja do 31. prosinca. Iznimka je prvo razdoblje sakupljanja bodova na Modiana Experience Card, koje traje od veljače 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Na početku svake nove kalendarske godine, ukupan broj bodova iz prethodne godine sakupljen na kartici Modiana Experience Card se resetira na 0 (nula).

Koncept sakupljanja bodova: za svaki 1€ kupovne vrijednosti, imatelj kartice Modiana Experience Card dobiva 1 bod. Bodovi se skupljaju na računu imatelja kartice Modiana Experience Card. Imatelji kartice Modiana Experience Card bodove skupljaju odmah nakon prve kupnje nakon ispunjavanja pristupne izjave.

 

Primjeri skupljanja bodova:

od 1,00 EUR do 1,99 EUR = 1 bod

od 2,00 EUR do 2,99 EUR = 2 boda

od 3,00 EUR do 3,99 EUR = 3 boda

….

Kada se sakupi broj bodova, korisnik kartice Modiana Experience Card dobiva bonus, kao što je prikazano u donjoj tablici i izraženo u eurima, s tim da veći broj sakupljenih bodova znači i veći bonus u eurima na koji imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo.

Broj bodova skupljenih tijekom perioda sakupljanja bodova Vrijednost bonusa u EURIMA
od 250,00 → do 1.249,99 10
od 1.250,00 → do 1.999,99 80
od 2.000,00 → do 2.499,99 160
od 2.500,00 → 200

Bodovi se skupljaju jednako, bez obzira na način plaćanja (tj. gotovina, poklon kartica, kreditna ili debitna kartica) na ukupan iznos računa (uključujući i kupnju na rate) za sve kupljene proizvode.

Status bodova na kartici Modiana Experience Card se prikazuje na svakom računu, a podaci se mogu provjeriti i putem stranice "Moj profil" koja je dostupna na web stranici www.modianaexperiencecard.hr.

Na blagajni, bez prethodne kupnje nije moguće provjeriti stanje bodova na kartici Modiana Experience Card. Stanje bodova na kartici Modiana Experience Card možete provjeriti u bilo kojem trenutku na stranici "Moj profil", na registracijskim terminalima koji se nalaze uz blagajne u svim Modiana i Lee Cooper trgovinama te na web stranici www.modianaexperiencecard.hr.

Imatelj kartice Modiana Experience Card ne dobiva bodove za:
- kupnje fakturirane tvrtkama,
- kupnje poklon kartica (bodovi se dobivaju korištenjem vrijednosti poklon kartice).

Kod korištenja Modiana Experience Card bonusa u eurima, imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na bodove.

SISTEM KORIŠTENJA BONUSA U EURIMA

Kartica Modiana Experience Card omogućuje imatelju kartice da skuplja bodove i koristi bonuse u eurima te koristi druge pogodnosti namijenjene Imateljima kartice Modiana Experience Card.

Na početku svake nove kalendarske godine ukupan broj skupljenih bodova, iz prethodne godine ,se resetira na 0 (nula).

Imatelj kartice Modiana Experience Card može iskoristiti bonus u eurima ostvaren u tekućoj kalendarskoj godini najkasnije do (uključivo) 31. siječnja sljedeće kalendarske godine, u radnom vremenu svake trgovine Modiana i Lee Cooper. Naknadno korištenje ili produženje roka za korištenje neiskorištenih bonusa u eurima nije moguće.

Vrijednosti bonusa iskazuju se u eurima na kartici Modiana Experience Card te se prilikom dobivanja odnosno korištenja automatski dodaju ili oduzmu s kartice Modiana Experience Card.

Imatelj kartice Modiana Experience Card mora obavijestiti prodajno osoblje na blagajni da će iskoristiti bonus u eurima za kupnju i predati ili pokazati svoju karticu Modiana Experience Card.

Bonus u eurima se mora potrošiti u punom iznosu (10 EUR, 80 EUR, 160 EUR ili 200 EUR). Tijekom kalendarske godine u periodu od 1. veljače do 31. prosinca jedan sakupljeni bonus je moguće iskoristiti prilikom plačanja jednog računa.

Od 01. siječnja do 31. siječnja sve sakupljene bonuse moguće je zbrojiti i iskoristiti za plačanje cijelog iznosa jednog računa.

Nakon korištenja bonusa u eurima, ukupan broj skupljenih bodova umanjuje se za broj iskorištenih bodova, a eventualni ostatak bodova nositelj zadržava i mogu se iskoristiti sljedeći put kada se sakupljeni bodovi koriste.

Primjer: ako imatelj kartice Modiana Experience Card prikupi 2.900 bodova i koristi bonus u iznosu od 200 eura, 400 bodova će ostati na kartici nakon korištenja bonusa. U trenutku korištenja bonusa u eurima, bodovi će se oduzimati kako je navedeno u donjoj tablici.

Broj bodova skupljenih tijekom perioda sakupljanja bodova Vrijednost bonusa u EURIMA
od 250,00 → do 1.249,99 10
od 1.250,00 → do 1.999,99 80
od 2.000,00 → do 2.499,99 160
od 2.500,00 → 200

Unutar perioda sakupljanja pojedinačnih bodova, imatelj kartice Modiana Experience Card može nastaviti prikupljati bodove od početka, neograničen broj puta u svakoj kalendarskoj godini.

Prilikom korištenja bonusa u eurima, iznos bonusa u eurima se skida s računa.

Bonus se iskorištava u eurima isključivo uz predočenje kartice Modiana Experience Card. Uz sakupljen bonus u eurima, imatelj kartice Modiana Experience Card može u cijelosti ili djelomično umanjiti konačni iznos računa.

Za pojedinačnu kupnju vrijednosni bonusi u eurima mogu se iskoristiti samo s jedne kartice Modiana Experience Card. Bonuse u eurima s različitih kartica Modiana Experience Card nije moguće zbrajati.

U slučaju da je ukupan iznos računa jednak ili manji od ukupne vrijednosti bonusa u eurima na kartici Modiana Experience Card, imatelj kartice može zatražiti korištenje bonusa u iznosu ukupnog iznosa računa ili do iznosa dostupnog bonusa u eurima na kartici. U slučaju da je konačna vrijednost bonusa u eurima veća od vrijednosti kupnje, razliku nije moguće isplatiti u gotovini. Bonus u eurima može se iskoristiti samo u cijelosti.

Vrijednosni bonus u eurima na kartici Modiana Experience Card nije moguće isplatiti u gotovini.

Kada se imatelj prijavi za novu karticu Modiana Experience Card, bonus u eurima se prenosi sa stare kartice na novu karticu.

Imatelj kartice Modiana Experience Card može iskoristiti vrijednosni bonus u eurima na kartici za sve kupnje, uključujući poklon kartice i vrećice za kupovinu.

 

KORIŠTENJE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card također pruža imatelju kartice razne druge pogodnosti, koje su objavljene na web stranici www.modianaexperiencecard.hr, u marketinškim materijalima tvrtke Modiana ZG, javnim medijima, ili u e-mailovima koje imatelj kartice Modiana Experience Card prima na svoju e-mail adresu ili putem SMS-a.

Imatelj kartice Modiana Experience Card može koristiti karticu na svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na sljedeće pogodnosti:
- besplatno članstvo,
- 10% posebnog popusta dobrodošlice na jednu kupovinu u roku od 30 dana od datuma registracije i primitka kartice Modiana Experience Card u digitalnom obliku,
- 20% posebnog rođendanskog popusta na jednu kupnju iskoristivog najkasnije do 14 dana nakon stvarnog datuma rođendana imatelja kartice,
- ranija obavijest o promocijama,
- raniji pristup popustima i akcijama,
- posebne ili ekskluzivne ponude,
- pozivnice na ekskluzivna događanja,
- cjelogodišnje akcije s popustima na razne brendove.

10% POSEBAN POPUST DOBRODOŠLICE

Nakon pristupanja imatelj Modiana Experience Card kartice ostvaruje pravo na 10% posebnog popusta dobrodošlice. Popust je moguće iskoristiti na svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, tj. u svim trgovinama Modiana i Lee Cooper.

10% posebnog popusta dobrodošlice može se iskoristiti samo jednom - za jednu kupnju, najkasnije 30 dana od dana isupnjavanja pristupnice i primitka kartice Modiana Experience Card u digitalnom obliku.

Posebni popust dobrodošlice 10% zbraja se s drugim akcijama i popustima, osim s 20% posebnim rođendanskim popustom.

20% POSEBAN ROĐENDANSKI POPUST

Imatelju kartice Modiana Experience Card na njegov rođendan poklanjamo 20% popusta koji može iskoristiti na jednu kupnju (jedan račun), najkasnije do 14 dana nakon stvarnog datuma rođenja imatelja kartice Modiana Experience Card.

Poseban rođendanski popust 20% zbraja se s drugim akcijama i popustima, osim s 10% posebnim popustom dobrodošlice.

Imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na poseban rođendanski popust od 20% od dana kada se je prijavio kao imatelj kartice Modiana Experience Card. Imatelj kartice Modiana Experience Card nema pravo na poseban rođendanski popust od 20% za rođendan prije registracije.
Primjer: ako se je imatelj kartice Modiana Experience Card prijavio 23. ožujka 2022. ,rođendan mu je bio 18. ožujka 2022., kupon za poseban rođendanski popust od 20% dobiti će 18. ožujka 2023.

 

REGISTRACIJA NA WEB STRANICI www.modianaexperiencecard.hr PREKO "MOJ PROFIL" ILI NA PRODAJNIM MJESTIMA

NA WEB-U

Ispunjavanjem obrasca za prijavu na web stranici www.modianaexperiencecard.hr, digitalna kartica

Modiana Experience Card bit će kreirana i vidljiva na stranici "Moj profil" zajedno s kuponom u iznosu od

10% posebnog popusta dobrodošlice.

"Moj profil" je stranica na web-u www.modianaexperiencecard.hr, putem koje imatelj kartice Modiana Experience Card može saznati status bodova i bonusa u eurima na kartici Modiana Experience Card, a ujedno može uređivati svoje osobne podatke u skladu s Općim uvjetima poslovanja, pregleda povijest kupnje za tekuće razdoblje sakupljanja bodova, prijavi izgubljenu ili ukradenu karticu itd.

Imatelj kartice Modiana Experience Card pristupa stranici "Moj profil" s korisničkim imenom (e-mail adresom) i lozinkom koju sam odredi. Uvjet za uspješnu registraciju u „Moj profil“ je e-mail adresa koju kupac mora unijeti u pristupnu izjavu.

NA PRODAJNIM MJESTAMA

P

Pristupni obrazac za dobivanje kartice Modiana Experience Card može se ispuniti i na tabletima u svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, odnosno u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Nakon popunjavanja obrasca za prijavu, digitalna kartica Modiana Experience Card bit će kreirana i vidljiva zajedno s kuponom od 10% posebnog popusta dobrošlice na stranici "Moj profil".

Kupac jamči točnost osobnih podataka navedenih prilikom registracije, a ujedno mora potvrditi da je pročitao, te da je suglasan i prihvaća pravila navedena u Općim uvjetima. Ispunjavanje nepotpunih ili neistinitih podataka potrebnih za izdavanje kartice rezultirat će nemogućnošću izdavanja kartice Modiana Experience Card odnosno njegov opoziv.

Osobni podaci koje kupac mora ispuniti na pristupnom obrascu kako bi dobio karticu Modiana Experience Card su:
- ime (obavezni podatak),
- prezime (obavezni podatak),
- adresa, kućni broj (obavezni podatak),
- poštanski broj (obavezni podatak),
- datum rođenja (obavezni podatak),
- e-mail adresa (obavezni podatak),
- spol (obavezan podatak),
- broj telefona (obavezan podatak),
- ime, prezime, spol i datum rođenja djece (neobavezan podatak).

Podaci se unose dobrovoljno. Ako kupac ne želi dostaviti sve osobne podatke koji se smatraju obveznim, on ili ona ne može postati imatelj kartice Modiana Experience Card.

Kartica Modiana Experience Card izdat će se u fizičkom obliku (plastična kartica) samo imatelju digitalne kartice Modiana Experience Card, koji će izričito zatražiti izdavanje fizičke kartice. Digitalna kartica Modiana Experience Card ima iste funkcije i pruža imatelju iste pogodnosti kao i fizička kartica.

Kartica Modiana Experience Card izdaje se potpuno besplatno, u digitalnom ili fizičkom obliku, ispunjavanjem obrasca za prijavu.

Imatelj kartice Modiana Experience Card je odgovoran da su svi navedeni podaci istiniti i točni. Izdavatelj kartice Modiana Experience Card nije odgovoran ni za kakve posljedice netočno unešenih podataka na prijavnom obrascu za izdavanje kartice.

PROMJENE OSOBNIH PODATAKA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Imatelj kartice Modiana Experience Card svoje osobne podatke navedene u pristupnoj izjavi može promijeniti na web-u, na stranici „Moj profil“. Imatelj kartice Modiana Experience Card može pristupiti u "Moj profil" na web stranici www.modianaexperiencecard.hr ili na tabletima u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Samo imatelji kartice Modiana Experience Card mogu promijeniti podatke na kartici Modiana Experience Card za svoju karticu. Osobni podaci osobe koja zahtijeva promjenu podataka moraju odgovarati podacima imatelja kartice Modiana Experience Card. Imatelj ili izdavatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG nije odgovoran ni za kakve posljedice netočno prenesenih podataka.

Podaci će biti promijenjeni čim imatelj kartice Modiana Experience Card to učini na web-u "Moj profil".

U slučaju da su se osobni podaci imatelja kartice promijenili prilikom promjene registracije, on je dužan urediti promjenu podataka u „Moj profil“ u roku od trideset (30) dana od promjene. Modiana ZG nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu izmjenom ili netočnim osobnim podacima imatelja kartice Modiana Experience Card.

Imatelj kartice Modiana Experience Card koji ne želi primati posebne ponude u obliku elektronskih obavijesti

(e-mail), multimedijskih poruka (SMS/MMS) može se odjaviti od ovih aktivnosti na više načina:
- u "Moj profil" na web stranici www.modianaexperiencecard.hr ;
- e-maila na info@modianaexperiencecard.hr ; ili
- na tabletima na svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, odnosno u svim trgovinama Modiana i Lee Cooper.

POLITIKA POVRATA

U slučaju povrata i/ili reklamacija imatelj kartice Modiana Experience Card prilikom povrata artikla ili reklamacije mora predočiti račun i karticu Modiana Experience Card.

Ukoliko imatelj kartice Modiana Experience Card vrati artikl koji je plaćen bonusom u eurima, imatelju kartice biti će vraćen iznos kupnje tog proizvoda u cijelosti. Imatelju kartice Modiana Experience Card koji želi vratiti artikl čijom je kupnjom dobio bodove na kartici, po povratu će biti vraćena plaćena prodajna cijena za taj artikl. Broj bodova koji je primio imatelj kartice za kupnju ovog proizvoda, oduzima se od ukupnog stanja bodova na kartici, ako stanje na kartici to dopušta. Ukoliko stanje bodova na kartici to ne dopušta, status bodova prelazi u minus. Vrijednost bonusa u eurima neće biti prikazana u minusu.

Prilikom zamjene artikla imatelj kartice Modiana Experience Card mora predočiti račun i karticu Modiana Experience Card.

Prilikom zamjene artikla, imatelju kartice Modiana Experience Card će se odbiti bodovi koje je dobio kupnjom vraćenog artikla. Bodovi novoodabrane stavke bit će dodani na karticu Modiana Experience Card.

PRIGOVORI

Reklamacije i pritužbe na sakupljene bodove odnosno korištenje bonusa u eurima moguće je podnijeti u roku od 8 radnih dana od dana kupnje, putem korisničke službe e-mailom: info@modianaexperiencecard.hr.

PRESTANAK VALJANOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card vrijedi neograničeno vrijeme i traje dok imatelj kartice Modiana Experience Card ne zaprimi zahtjev za otkazivanje od strane izdavatelja kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG.

U slučaju da imatelj kartice Modiana Experience Card želi otkazati karticu, to može učiniti samo na stranici "Moj profil".

Deaktivacija kartice Modiana Experience Card radi se automatski po primitku zahtjeva za otkazivanje, a imatelj kartice Modiana Experience Card prima e-mail s potvrdom da će kartica Modiana Experience Card biti poništena i otkazana.

U slučaju zahtjeva za otkazivanjem kartice Modiana Experience Card, imatelj kartice Modiana Experience Card odmah gubi sve sakupljene bodove i sve bonuse sakupljene u eurima.

Svi neiskorišteni bonusi u eurima na kartici Modiana Experience Card neopozivo se poništavaju u trenutku deaktivacije, a svi skupljeni podaci vezani uz imatelja kartice Modiana Experience kartice su pseudonimizirani.

Modiana ZG ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice ukidanja kartice Modiana Experience Card.

GUBITAK, KRAĐA, ZLOUPOTREBA I BLOKIRANJE KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Imatelj kartice Modiana Experience Card mora odmah prijaviti gubitak ili krađu kartice: na bilo kojem prodajnom mjestu Modiana ZG Zagreb, tj. u svim trgovinama Modiana i Lee Cooper ili putem web-a na stranici"Moj profil".

Imatelj kartice Modiana Experience Card izdane u fizičkom obliku može, u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe kartice, na prodajnim mjestima Modiana ZG Zagreb, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper zahtjevati izdavanje druge fizičke kartice Modiana Experience Card.

Stara kartica Modiana Experience Card bit će blokirana nakon primitka obavijesti o njenom gubitku ili krađi. Svi sakupljeni bodovi odnosno bonusi u eurima povezani sa starom karticom Modiana Experience Card odmah će se prenijeti na novu karticu Modiana Experience Card.

Izdavatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu (npr. u slučaju korištenja pogodnosti od strane trećih osoba) koja je nastala imatelju kartice Modiana Experience Card u slučaju krađe.

U slučaju sumnje da imatelj kartice Modiana Experience Card koristi karticu suprotno Općim uvjetima, izdavatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG, trajno ukida karticu. Izdavatelj kartice, tj. Modiana ZG nije dužan objašnjavati svoju odluku imatelju kartice. Prije otkazivanja, imatelju kartice bit će poslana pismena obavijest.

U slučaju da zaposlenik Modiana ZG zloupotrijebi korištenje Modiana Experience Card na način da se bodovi dodjele na vlastitu ili bilo koju drugu karticu Modiana Experience Card za razne kupnje, takav se čin smatra zlouporabom i u tom slučaju podliježe važećem zakonodavstvu u Republici Hrvatskoj i internim aktima Modiana ZG.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Ispunjavanjem pristupne izjave, nositelj kartice Modiana Experience Card potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima kartice Modiana Experience Card i da ih u cijelosti prihvaća. Modiana ZG obrađuje osobne podatke imatelja kartice Modiana Experience Card u skladu s Općim uvjetima za obradu osobnih podataka. Primarna svrha obrade osobnih podataka je pružanje pogodnosti koje nudi kartica Modiana Experience Card (Provedba ugovora/mjera (točka 6/1 (b) GDPR)). Označavanjem na pristupnoj izjavi, nositelj kartice Modiana Experience Card dopušta Modiana ZG obradu njegovih osobnih podataka (ime, prezime, adresa, telefonski broj, datum rođenja, spol, e-mail adresa, podaci o imenu, prezimenu, spolu i datum rođenja djece) za potrebe informiranja o poslovnim inovacijama i ponudama Modiana ZG Zagreb, za potrebe izravnog marketinga, za rješavanje eventualnih problema prije i nakon kupnje, u reklamacijama i provođenju anketa. Modiana ZG će koristiti sakupljene osobne podatke i podatke o kupnji za analizu i proučavanje kupovnih navika te za provođenje ciljanog marketinga s ciljem implementacije prilagođenih ponuda i pogodnosti. Imatelj kartice Modiana Experience Card također može pristati na informiranje o novostima i ponudama na prodajnim mjestima Modiane i Lee Cooper te web stranici www.modianaexperiencecard.hr . Uz pristanak, imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na ponude i pogodnosti koje će primati putem e-maila i/ili telefona u obliku poziva ili SMS/MMS poruka. Nositelj kartice Modiana Experience Card potvrđuje da je upoznat s odredbama Općih uvjeta, da ovu izjavu može otkazati pisanim putem u bilo kojem trenutku i traži od voditelja obrade osobnih podataka da prestane s obradom navedenih podataka odnosno odjaviti se od primanja promotivnih obavijesti.

Ispunjavanjem pristupne izjave, imatelj kartice Modiana Experience Card osigurava da su navedeni osobni podaci istiniti i točni te dopušta Modiana ZG odnosno izdavatelju kartice Modiana Experience Card da provjerava podatke na kartici i obrađuje ih elektronski.

Modiana ZG, kao voditelj obrade osobnih podataka, sve osobne podatke obrađuje i štiti sam ili putem ugovornog obrađivača osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; Službeni list EU, broj: L 119, 4.5.2016.).

Imatelj kartice Modiana Experience Card dopušta da se njegovi osobni podaci (ime, prezime, adresa, broj telefona, datum rođenja, spol, e-mail adresa, podaci o imenu, prezimenu, spolu i datumu rođenja djece) i podaci o kupnji mogu biti pohranjeni u računalnoj bazi podataka upravitelja tj. u prostorijama tvrtke Zupo d.o.o., na adresi Borovec 11, 1236 Trzin i Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Imatelj kartice Modiana Experience Card omogućuje voditelju obrade osobnih podataka i ugovornom obrađivaču osobnih podataka s poslovnim sjedištem u EU da koristi njegove osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona, datum rođenja, spol, e-mail adresu, podatke o imenu, prezimenu, spolu i datumu rođenja djece) i podatke o kupnji za potrebe provjere bonus stanja u eurima.

Imatelj kartice Modiana Experience Card može u svakom trenutku zatražiti pristup osobnim podacima koje obrađuje voditelj obrade te ograničiti obradu, brisanje, ispravak ili prijenos osobnih podataka, prigovoriti obradi osobnih podataka te uložiti prigovor. Sva pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka i korištenje kartice Modiana Experience Card, imatelj se može obratiti na e-mail adrese: info@modianaexperiencecard.hr ili na gdpr@modiana.hr .

Više o zaštiti osobnih podataka možete pročitati u Zaštiti osobnih podataka koja je dostupna na web stranici www.modianaexperiencecard.hr .

OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti na gdpr@modiana.hr .

PRAVNA ZAŠTITA

Opći uvjeti vrijede od ožujka 2022. odnosno od dana objave na web stranici www.modianaexperiencecard.hr do promjene odnosno otkazivanja.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju pravilan rad računalnog sustava na prodajnim mjestima Modiana ZG, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper odnosno web stranici www.modianaexperiencecard.hr, ili ako iz navedenih razloga elektronski sustav ne radi, a zbog navedenog nije moguće sakupljanje bodova ili korištenje bonusa u eurima, izdavatelj i/ili bilo koji njegov partner ne snose odgovornost za štetu po ovoj osnovi koje može pretrpjeti imatelj kartice Modiana Experience Card.

Modiana ZG zadržava pravo izmjene uvjeta i odredbi kartice Modiana Experience Card u bilo kojem trenutku.

Sve promjene bit će objavljene na web stranici www.modianaexperiencecard.hr i Modiana ZG prodajnim mjestima, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper. Ako imatelj kartice Modiana Experience Card i dalje koristi karticu Modiana Experience Card nakon objavljenih izmjena ovih Općih uvjeta, smatra se da je s njima upoznat i s njima suglasan.

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa zakonom Republike Hrvatske, koji se također koristi kao relevantan zakon za njihovo tumačenje. Sve sporove između imatelja kartice Modiana Experience Card i izdavatelja Modiana ZG kartice rješava nadležni sud u Zagrebu.

Modiana ZG
Ažurirano Listopad 2023

 

[log] => [revision_timestamp] => 1698062352 [format] => 2 [name] => admin [picture] => [data] => a:3:{s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:8:"icl_send";s:1:"1";s:13:"form_build_id";s:37:"form-589e8a3ce20e47106e0a6e015e6c7940";} [field_stran_slika] => Array ( [0] => Array ( [view] => ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [0] => Array ( [vname] => [vargs] => [view] => ) ) [domains] => Array ( [4] => 4 ) [domain_site] => 1 [subdomains] => Array ( [0] => All affiliates [1] => Modiana.hr ) [domain_source] => 4 [menu_node_items] => Array ( ) [path] => opci-uvjeti-i-pravila-koristenja-kartice-modiana-experience-card [taxonomy] => Array ( ) [nodewords] => Array ( [page_title] => Array ( [value] => [append] => 1 [divider] => | ) [description] => Array ( [value] => ) [abstract] => Array ( [value] => ) [keywords] => Array ( [value] => ) [copyright] => Array ( [value] => ) [canonical] => Array ( [value] => [hide] => 0 ) [revisit-after] => Array ( [value] => ) [standout] => Array ( [value] => ) [syndication-source] => Array ( [value] => ) [original-source] => Array ( [value] => ) [robots] => Array ( [value] => Array ( [index] => 0 [noindex] => 0 [follow] => 0 [nofollow] => 0 [noarchive] => 0 [noodp] => 0 [nosnippet] => 0 [noydir] => 0 ) [use_default] => 0 ) [dcterms.contributor] => Array ( [value] => ) [dcterms.creator] => Array ( [value] => [auto] => 0 ) [dcterms.date] => Array ( [value] => Array ( [month] => 1 [day] => 13 [year] => 2022 ) ) [dcterms.description] => Array ( [value] => ) [dcterms.title] => Array ( [value] => ) [location] => Array ( [latitude] => [longitude] => ) [geo.placename] => Array ( [value] => ) [geo.region] => Array ( [value] => ) [shorturl] => Array ( [value] => ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => 1 [content] => Array ( [body] => Array ( [#weight] => -3 [#value] =>

Opći uvjeti i pravila korištenja kartice Modiana Experience Card

- KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD
- SISTEM SAKUPLJANJA BODOVA S KARTICOM MODIANA EXPERIENCE CARD
- SISTEM KORIŠTENJA BONUSA U EURIMA
- KORIŠTENJE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- 10% POSEBAN POPUST DOBRODOŠLICE
- 20% POSEBAN ROĐENDANSKI POPUST
- REGISTRACIJA NA WEB STRANICI www.modianaexperiencecard.hr PREKO "MOJ PROFIL" ILI NA PRODAJNIM MJESTIMA
- PROMJENE OSOBNIH PODATAKA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- POLITIKA POVRATA
- PRIGOVORI
- PRESTANAK VALJANOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- GUBITAK, KRAĐA, ZLOUPOTREBA I BLOKIRANJE KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- OBRADA OSOBNIH PODATAKA
- OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
- PRAVNA ZAŠTITA

KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD

Opći uvjeti i pravila korištenja kartice Modiana Experience Card (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju pravila poslovanja kartice Modiana Experience Card.

Modiana Experience Card radi na principu sakupljanja bodova i korištenja bonusa u eurima tijekom perioda sakupljanja bodova ili do isteka roka za unovčenje (kako je definirano u nastavku) za kupnju na svim prodajnim mjestima Modiana ZG d.o.o. u Hrvatskoj u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Kartica se ne može koristiti za kupnju na prodajnim mjestima Modiana, Maxi fashion i Lee Cooper u Republici Sloveniji, Bosni i Hercegovini i/ili Republici Srbiji.

Popis prodajnih mjesta na kojima se može koristiti kartica Modiana Experience Card dostupan je na web stranicama www.modianaexperiencecard.hr i www.modiana.hr/prodajna-mesta.

Svaka fizička osoba koja je navršila osamnaest (18) godina i koja ispuni obrazac za prijavu (navodeći sve osobne podatke označene kao obavezne) može postati imatelj kartice Modiana Experience Card putem registracijskog obrasca na jednom od prodajnih mjesta Modiana ZG i/ili putem web stranice www.modianaexperiencecard.hr . Imatelj kartice Modiana Experience Card registracijom potvrđuje poznavanje i razumijevanje Općih uvjeta i pravila korištenja te se obvezuje pridržavati istih, na način kako je definirano u nastavku. Opći uvjeti i pravila korištenja objavljeni su na web stranici www.modianaexperiencecard.hr i dostupni su na blagajni u svim trgovinama u Hrvatskoj.

Jedna osoba može imati samo jednu karticu Modiana Experience Card. U slučaju da pojedinac ima više od jedne kartice Modiana Experience Card, Modiana ZG ima pravo odmah otkazati sve kartice, sve sakupljene bodove i sve bonuse u eurima.

Kartica Modiana Experience Card je osobna i neprenosiva.

Imatelji kartice Modiana Experience Card mogu biti fizičke osobe, a ne samostalni poduzetnici ili pravne osobe.

 Izdavatelj kartice Modiana Experience Card je tvrtka Modiana ZG d.o.o., Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb, Hrvatska.

 Nakon predaje pristupne izjave u trgovini putem registracijskog obrasca odnosno po završetku online pristupne izjave, kupac dobiva karticu Modiana Experience Card u digitalnom obliku. Modiana Experience Card može se izdati i u fizičkom obliku na zahtjev kupca.

 Kartica Modiana Experience Card aktivira se odmah izdavanjem digitalne kartice na blagajni ili prilikom registracije putem online pristupne izjave.

 Skupljanje bodova i korištenje bonusa u eurima moguće je samo uz predočenje kartice Modiana Experience Card (u digitalnom ili fizičkom obliku) prilikom kupnje na nekom od prodajnih mjesta.

 Za bodove sakupljene na kartici Modiana Experience Card odgovoran je imatelj kartice Modiana Experience Card, a ne izdavatelj kartice. Modiana ZG nije dužan provjeravati identitet imatelja kartice prilikom predočenja kartice Modiana Experience Card u trenutku kupnje ili prilikom korištenja bonusa u eurima.

 Imatelj kartice Modiana Experience Card odgovara da su svi podaci navedeni na obrascima istiniti i točni. Modiana ZG nije odgovoran za posljedice lažnih informacija.

Kartica Modiana Experience Card je besplatna i vrijedi do pisanog otkazivanja imatelja kartice Modiana Experience Card, ili otkazivanja izdavatelja kartice tj Modiana ZG.

U ovim Općim uvjetima i pravilima korištenja definirani su sljedeći pojmovi:

„imatelj kartice” znači imatelj kojemu je kartica Modiana Experience Card izdana u digitalnom ili fizičkom obliku s jedinstvenim brojem;"Modiana Experience Card" znači kartica Modiana Experience Card koju je izdao Modiana ZG;

"kontrolor" znači Modiana ZG, koji upravlja računalnom bazom podataka imatelja kartice Modiana Experience Card i ugovornih obrađivača osobnih podataka.

Svi izrazi napisani u gramatičkom obliku muškog roda, koriste se kao neutralni i jednako se odnose na oba roda.

 

SISTEM SAKUPLJANJA BODOVA S KARTICOM MODIANA EXPERIENCE CARD

Imatelj kartice Modiana Experience Card sakuplja bodove sa svim kupnjama na prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj. Za sakupljanje bodova morate pokazati karticu Modiana Experience Card na blagajni. Nakon što je račun završen, naknadni unos bodova više nije moguć.

 Razdoblje sakupljanja bodova na kartici Modiana Experience Card ograničeno je na jednu kalendarsku godinu, od 1. siječnja do 31. prosinca. Iznimka je prvo razdoblje sakupljanja bodova na Modiana Experience Card, koje traje od veljače 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Na početku svake nove kalendarske godine, ukupan broj bodova iz prethodne godine sakupljen na kartici Modiana Experience Card se resetira na 0 (nula).

Koncept sakupljanja bodova: za svaki 1€ kupovne vrijednosti, imatelj kartice Modiana Experience Card dobiva 1 bod. Bodovi se skupljaju na računu imatelja kartice Modiana Experience Card. Imatelji kartice Modiana Experience Card bodove skupljaju odmah nakon prve kupnje nakon ispunjavanja pristupne izjave.

 

Primjeri skupljanja bodova:

od 1,00 EUR do 1,99 EUR = 1 bod

od 2,00 EUR do 2,99 EUR = 2 boda

od 3,00 EUR do 3,99 EUR = 3 boda

….

Kada se sakupi broj bodova, korisnik kartice Modiana Experience Card dobiva bonus, kao što je prikazano u donjoj tablici i izraženo u eurima, s tim da veći broj sakupljenih bodova znači i veći bonus u eurima na koji imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo.

Broj bodova skupljenih tijekom perioda sakupljanja bodova Vrijednost bonusa u EURIMA
od 250,00 → do 1.249,99 10
od 1.250,00 → do 1.999,99 80
od 2.000,00 → do 2.499,99 160
od 2.500,00 → 200

Bodovi se skupljaju jednako, bez obzira na način plaćanja (tj. gotovina, poklon kartica, kreditna ili debitna kartica) na ukupan iznos računa (uključujući i kupnju na rate) za sve kupljene proizvode.

Status bodova na kartici Modiana Experience Card se prikazuje na svakom računu, a podaci se mogu provjeriti i putem stranice "Moj profil" koja je dostupna na web stranici www.modianaexperiencecard.hr.

Na blagajni, bez prethodne kupnje nije moguće provjeriti stanje bodova na kartici Modiana Experience Card. Stanje bodova na kartici Modiana Experience Card možete provjeriti u bilo kojem trenutku na stranici "Moj profil", na registracijskim terminalima koji se nalaze uz blagajne u svim Modiana i Lee Cooper trgovinama te na web stranici www.modianaexperiencecard.hr.

Imatelj kartice Modiana Experience Card ne dobiva bodove za:
- kupnje fakturirane tvrtkama,
- kupnje poklon kartica (bodovi se dobivaju korištenjem vrijednosti poklon kartice).

Kod korištenja Modiana Experience Card bonusa u eurima, imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na bodove.

SISTEM KORIŠTENJA BONUSA U EURIMA

Kartica Modiana Experience Card omogućuje imatelju kartice da skuplja bodove i koristi bonuse u eurima te koristi druge pogodnosti namijenjene Imateljima kartice Modiana Experience Card.

Na početku svake nove kalendarske godine ukupan broj skupljenih bodova, iz prethodne godine ,se resetira na 0 (nula).

Imatelj kartice Modiana Experience Card može iskoristiti bonus u eurima ostvaren u tekućoj kalendarskoj godini najkasnije do (uključivo) 31. siječnja sljedeće kalendarske godine, u radnom vremenu svake trgovine Modiana i Lee Cooper. Naknadno korištenje ili produženje roka za korištenje neiskorištenih bonusa u eurima nije moguće.

Vrijednosti bonusa iskazuju se u eurima na kartici Modiana Experience Card te se prilikom dobivanja odnosno korištenja automatski dodaju ili oduzmu s kartice Modiana Experience Card.

Imatelj kartice Modiana Experience Card mora obavijestiti prodajno osoblje na blagajni da će iskoristiti bonus u eurima za kupnju i predati ili pokazati svoju karticu Modiana Experience Card.

Bonus u eurima se mora potrošiti u punom iznosu (10 EUR, 80 EUR, 160 EUR ili 200 EUR). Tijekom kalendarske godine u periodu od 1. veljače do 31. prosinca jedan sakupljeni bonus je moguće iskoristiti prilikom plačanja jednog računa.

Od 01. siječnja do 31. siječnja sve sakupljene bonuse moguće je zbrojiti i iskoristiti za plačanje cijelog iznosa jednog računa.

Nakon korištenja bonusa u eurima, ukupan broj skupljenih bodova umanjuje se za broj iskorištenih bodova, a eventualni ostatak bodova nositelj zadržava i mogu se iskoristiti sljedeći put kada se sakupljeni bodovi koriste.

Primjer: ako imatelj kartice Modiana Experience Card prikupi 2.900 bodova i koristi bonus u iznosu od 200 eura, 400 bodova će ostati na kartici nakon korištenja bonusa. U trenutku korištenja bonusa u eurima, bodovi će se oduzimati kako je navedeno u donjoj tablici.

Broj bodova skupljenih tijekom perioda sakupljanja bodova Vrijednost bonusa u EURIMA
od 250,00 → do 1.249,99 10
od 1.250,00 → do 1.999,99 80
od 2.000,00 → do 2.499,99 160
od 2.500,00 → 200

Unutar perioda sakupljanja pojedinačnih bodova, imatelj kartice Modiana Experience Card može nastaviti prikupljati bodove od početka, neograničen broj puta u svakoj kalendarskoj godini.

Prilikom korištenja bonusa u eurima, iznos bonusa u eurima se skida s računa.

Bonus se iskorištava u eurima isključivo uz predočenje kartice Modiana Experience Card. Uz sakupljen bonus u eurima, imatelj kartice Modiana Experience Card može u cijelosti ili djelomično umanjiti konačni iznos računa.

Za pojedinačnu kupnju vrijednosni bonusi u eurima mogu se iskoristiti samo s jedne kartice Modiana Experience Card. Bonuse u eurima s različitih kartica Modiana Experience Card nije moguće zbrajati.

U slučaju da je ukupan iznos računa jednak ili manji od ukupne vrijednosti bonusa u eurima na kartici Modiana Experience Card, imatelj kartice može zatražiti korištenje bonusa u iznosu ukupnog iznosa računa ili do iznosa dostupnog bonusa u eurima na kartici. U slučaju da je konačna vrijednost bonusa u eurima veća od vrijednosti kupnje, razliku nije moguće isplatiti u gotovini. Bonus u eurima može se iskoristiti samo u cijelosti.

Vrijednosni bonus u eurima na kartici Modiana Experience Card nije moguće isplatiti u gotovini.

Kada se imatelj prijavi za novu karticu Modiana Experience Card, bonus u eurima se prenosi sa stare kartice na novu karticu.

Imatelj kartice Modiana Experience Card može iskoristiti vrijednosni bonus u eurima na kartici za sve kupnje, uključujući poklon kartice i vrećice za kupovinu.

 

KORIŠTENJE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card također pruža imatelju kartice razne druge pogodnosti, koje su objavljene na web stranici www.modianaexperiencecard.hr, u marketinškim materijalima tvrtke Modiana ZG, javnim medijima, ili u e-mailovima koje imatelj kartice Modiana Experience Card prima na svoju e-mail adresu ili putem SMS-a.

Imatelj kartice Modiana Experience Card može koristiti karticu na svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na sljedeće pogodnosti:
- besplatno članstvo,
- 10% posebnog popusta dobrodošlice na jednu kupovinu u roku od 30 dana od datuma registracije i primitka kartice Modiana Experience Card u digitalnom obliku,
- 20% posebnog rođendanskog popusta na jednu kupnju iskoristivog najkasnije do 14 dana nakon stvarnog datuma rođendana imatelja kartice,
- ranija obavijest o promocijama,
- raniji pristup popustima i akcijama,
- posebne ili ekskluzivne ponude,
- pozivnice na ekskluzivna događanja,
- cjelogodišnje akcije s popustima na razne brendove.

10% POSEBAN POPUST DOBRODOŠLICE

Nakon pristupanja imatelj Modiana Experience Card kartice ostvaruje pravo na 10% posebnog popusta dobrodošlice. Popust je moguće iskoristiti na svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, tj. u svim trgovinama Modiana i Lee Cooper.

10% posebnog popusta dobrodošlice može se iskoristiti samo jednom - za jednu kupnju, najkasnije 30 dana od dana isupnjavanja pristupnice i primitka kartice Modiana Experience Card u digitalnom obliku.

Posebni popust dobrodošlice 10% zbraja se s drugim akcijama i popustima, osim s 20% posebnim rođendanskim popustom.

20% POSEBAN ROĐENDANSKI POPUST

Imatelju kartice Modiana Experience Card na njegov rođendan poklanjamo 20% popusta koji može iskoristiti na jednu kupnju (jedan račun), najkasnije do 14 dana nakon stvarnog datuma rođenja imatelja kartice Modiana Experience Card.

Poseban rođendanski popust 20% zbraja se s drugim akcijama i popustima, osim s 10% posebnim popustom dobrodošlice.

Imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na poseban rođendanski popust od 20% od dana kada se je prijavio kao imatelj kartice Modiana Experience Card. Imatelj kartice Modiana Experience Card nema pravo na poseban rođendanski popust od 20% za rođendan prije registracije.
Primjer: ako se je imatelj kartice Modiana Experience Card prijavio 23. ožujka 2022. ,rođendan mu je bio 18. ožujka 2022., kupon za poseban rođendanski popust od 20% dobiti će 18. ožujka 2023.

 

REGISTRACIJA NA WEB STRANICI www.modianaexperiencecard.hr PREKO "MOJ PROFIL" ILI NA PRODAJNIM MJESTIMA

NA WEB-U

Ispunjavanjem obrasca za prijavu na web stranici www.modianaexperiencecard.hr, digitalna kartica

Modiana Experience Card bit će kreirana i vidljiva na stranici "Moj profil" zajedno s kuponom u iznosu od

10% posebnog popusta dobrodošlice.

"Moj profil" je stranica na web-u www.modianaexperiencecard.hr, putem koje imatelj kartice Modiana Experience Card može saznati status bodova i bonusa u eurima na kartici Modiana Experience Card, a ujedno može uređivati svoje osobne podatke u skladu s Općim uvjetima poslovanja, pregleda povijest kupnje za tekuće razdoblje sakupljanja bodova, prijavi izgubljenu ili ukradenu karticu itd.

Imatelj kartice Modiana Experience Card pristupa stranici "Moj profil" s korisničkim imenom (e-mail adresom) i lozinkom koju sam odredi. Uvjet za uspješnu registraciju u „Moj profil“ je e-mail adresa koju kupac mora unijeti u pristupnu izjavu.

NA PRODAJNIM MJESTAMA

P

Pristupni obrazac za dobivanje kartice Modiana Experience Card može se ispuniti i na tabletima u svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, odnosno u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Nakon popunjavanja obrasca za prijavu, digitalna kartica Modiana Experience Card bit će kreirana i vidljiva zajedno s kuponom od 10% posebnog popusta dobrošlice na stranici "Moj profil".

Kupac jamči točnost osobnih podataka navedenih prilikom registracije, a ujedno mora potvrditi da je pročitao, te da je suglasan i prihvaća pravila navedena u Općim uvjetima. Ispunjavanje nepotpunih ili neistinitih podataka potrebnih za izdavanje kartice rezultirat će nemogućnošću izdavanja kartice Modiana Experience Card odnosno njegov opoziv.

Osobni podaci koje kupac mora ispuniti na pristupnom obrascu kako bi dobio karticu Modiana Experience Card su:
- ime (obavezni podatak),
- prezime (obavezni podatak),
- adresa, kućni broj (obavezni podatak),
- poštanski broj (obavezni podatak),
- datum rođenja (obavezni podatak),
- e-mail adresa (obavezni podatak),
- spol (obavezan podatak),
- broj telefona (obavezan podatak),
- ime, prezime, spol i datum rođenja djece (neobavezan podatak).

Podaci se unose dobrovoljno. Ako kupac ne želi dostaviti sve osobne podatke koji se smatraju obveznim, on ili ona ne može postati imatelj kartice Modiana Experience Card.

Kartica Modiana Experience Card izdat će se u fizičkom obliku (plastična kartica) samo imatelju digitalne kartice Modiana Experience Card, koji će izričito zatražiti izdavanje fizičke kartice. Digitalna kartica Modiana Experience Card ima iste funkcije i pruža imatelju iste pogodnosti kao i fizička kartica.

Kartica Modiana Experience Card izdaje se potpuno besplatno, u digitalnom ili fizičkom obliku, ispunjavanjem obrasca za prijavu.

Imatelj kartice Modiana Experience Card je odgovoran da su svi navedeni podaci istiniti i točni. Izdavatelj kartice Modiana Experience Card nije odgovoran ni za kakve posljedice netočno unešenih podataka na prijavnom obrascu za izdavanje kartice.

PROMJENE OSOBNIH PODATAKA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Imatelj kartice Modiana Experience Card svoje osobne podatke navedene u pristupnoj izjavi može promijeniti na web-u, na stranici „Moj profil“. Imatelj kartice Modiana Experience Card može pristupiti u "Moj profil" na web stranici www.modianaexperiencecard.hr ili na tabletima u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Samo imatelji kartice Modiana Experience Card mogu promijeniti podatke na kartici Modiana Experience Card za svoju karticu. Osobni podaci osobe koja zahtijeva promjenu podataka moraju odgovarati podacima imatelja kartice Modiana Experience Card. Imatelj ili izdavatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG nije odgovoran ni za kakve posljedice netočno prenesenih podataka.

Podaci će biti promijenjeni čim imatelj kartice Modiana Experience Card to učini na web-u "Moj profil".

U slučaju da su se osobni podaci imatelja kartice promijenili prilikom promjene registracije, on je dužan urediti promjenu podataka u „Moj profil“ u roku od trideset (30) dana od promjene. Modiana ZG nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu izmjenom ili netočnim osobnim podacima imatelja kartice Modiana Experience Card.

Imatelj kartice Modiana Experience Card koji ne želi primati posebne ponude u obliku elektronskih obavijesti

(e-mail), multimedijskih poruka (SMS/MMS) može se odjaviti od ovih aktivnosti na više načina:
- u "Moj profil" na web stranici www.modianaexperiencecard.hr ;
- e-maila na info@modianaexperiencecard.hr ; ili
- na tabletima na svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, odnosno u svim trgovinama Modiana i Lee Cooper.

POLITIKA POVRATA

U slučaju povrata i/ili reklamacija imatelj kartice Modiana Experience Card prilikom povrata artikla ili reklamacije mora predočiti račun i karticu Modiana Experience Card.

Ukoliko imatelj kartice Modiana Experience Card vrati artikl koji je plaćen bonusom u eurima, imatelju kartice biti će vraćen iznos kupnje tog proizvoda u cijelosti. Imatelju kartice Modiana Experience Card koji želi vratiti artikl čijom je kupnjom dobio bodove na kartici, po povratu će biti vraćena plaćena prodajna cijena za taj artikl. Broj bodova koji je primio imatelj kartice za kupnju ovog proizvoda, oduzima se od ukupnog stanja bodova na kartici, ako stanje na kartici to dopušta. Ukoliko stanje bodova na kartici to ne dopušta, status bodova prelazi u minus. Vrijednost bonusa u eurima neće biti prikazana u minusu.

Prilikom zamjene artikla imatelj kartice Modiana Experience Card mora predočiti račun i karticu Modiana Experience Card.

Prilikom zamjene artikla, imatelju kartice Modiana Experience Card će se odbiti bodovi koje je dobio kupnjom vraćenog artikla. Bodovi novoodabrane stavke bit će dodani na karticu Modiana Experience Card.

PRIGOVORI

Reklamacije i pritužbe na sakupljene bodove odnosno korištenje bonusa u eurima moguće je podnijeti u roku od 8 radnih dana od dana kupnje, putem korisničke službe e-mailom: info@modianaexperiencecard.hr.

PRESTANAK VALJANOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card vrijedi neograničeno vrijeme i traje dok imatelj kartice Modiana Experience Card ne zaprimi zahtjev za otkazivanje od strane izdavatelja kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG.

U slučaju da imatelj kartice Modiana Experience Card želi otkazati karticu, to može učiniti samo na stranici "Moj profil".

Deaktivacija kartice Modiana Experience Card radi se automatski po primitku zahtjeva za otkazivanje, a imatelj kartice Modiana Experience Card prima e-mail s potvrdom da će kartica Modiana Experience Card biti poništena i otkazana.

U slučaju zahtjeva za otkazivanjem kartice Modiana Experience Card, imatelj kartice Modiana Experience Card odmah gubi sve sakupljene bodove i sve bonuse sakupljene u eurima.

Svi neiskorišteni bonusi u eurima na kartici Modiana Experience Card neopozivo se poništavaju u trenutku deaktivacije, a svi skupljeni podaci vezani uz imatelja kartice Modiana Experience kartice su pseudonimizirani.

Modiana ZG ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice ukidanja kartice Modiana Experience Card.

GUBITAK, KRAĐA, ZLOUPOTREBA I BLOKIRANJE KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Imatelj kartice Modiana Experience Card mora odmah prijaviti gubitak ili krađu kartice: na bilo kojem prodajnom mjestu Modiana ZG Zagreb, tj. u svim trgovinama Modiana i Lee Cooper ili putem web-a na stranici"Moj profil".

Imatelj kartice Modiana Experience Card izdane u fizičkom obliku može, u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe kartice, na prodajnim mjestima Modiana ZG Zagreb, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper zahtjevati izdavanje druge fizičke kartice Modiana Experience Card.

Stara kartica Modiana Experience Card bit će blokirana nakon primitka obavijesti o njenom gubitku ili krađi. Svi sakupljeni bodovi odnosno bonusi u eurima povezani sa starom karticom Modiana Experience Card odmah će se prenijeti na novu karticu Modiana Experience Card.

Izdavatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu (npr. u slučaju korištenja pogodnosti od strane trećih osoba) koja je nastala imatelju kartice Modiana Experience Card u slučaju krađe.

U slučaju sumnje da imatelj kartice Modiana Experience Card koristi karticu suprotno Općim uvjetima, izdavatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG, trajno ukida karticu. Izdavatelj kartice, tj. Modiana ZG nije dužan objašnjavati svoju odluku imatelju kartice. Prije otkazivanja, imatelju kartice bit će poslana pismena obavijest.

U slučaju da zaposlenik Modiana ZG zloupotrijebi korištenje Modiana Experience Card na način da se bodovi dodjele na vlastitu ili bilo koju drugu karticu Modiana Experience Card za razne kupnje, takav se čin smatra zlouporabom i u tom slučaju podliježe važećem zakonodavstvu u Republici Hrvatskoj i internim aktima Modiana ZG.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Ispunjavanjem pristupne izjave, nositelj kartice Modiana Experience Card potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima kartice Modiana Experience Card i da ih u cijelosti prihvaća. Modiana ZG obrađuje osobne podatke imatelja kartice Modiana Experience Card u skladu s Općim uvjetima za obradu osobnih podataka. Primarna svrha obrade osobnih podataka je pružanje pogodnosti koje nudi kartica Modiana Experience Card (Provedba ugovora/mjera (točka 6/1 (b) GDPR)). Označavanjem na pristupnoj izjavi, nositelj kartice Modiana Experience Card dopušta Modiana ZG obradu njegovih osobnih podataka (ime, prezime, adresa, telefonski broj, datum rođenja, spol, e-mail adresa, podaci o imenu, prezimenu, spolu i datum rođenja djece) za potrebe informiranja o poslovnim inovacijama i ponudama Modiana ZG Zagreb, za potrebe izravnog marketinga, za rješavanje eventualnih problema prije i nakon kupnje, u reklamacijama i provođenju anketa. Modiana ZG će koristiti sakupljene osobne podatke i podatke o kupnji za analizu i proučavanje kupovnih navika te za provođenje ciljanog marketinga s ciljem implementacije prilagođenih ponuda i pogodnosti. Imatelj kartice Modiana Experience Card također može pristati na informiranje o novostima i ponudama na prodajnim mjestima Modiane i Lee Cooper te web stranici www.modianaexperiencecard.hr . Uz pristanak, imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na ponude i pogodnosti koje će primati putem e-maila i/ili telefona u obliku poziva ili SMS/MMS poruka. Nositelj kartice Modiana Experience Card potvrđuje da je upoznat s odredbama Općih uvjeta, da ovu izjavu može otkazati pisanim putem u bilo kojem trenutku i traži od voditelja obrade osobnih podataka da prestane s obradom navedenih podataka odnosno odjaviti se od primanja promotivnih obavijesti.

Ispunjavanjem pristupne izjave, imatelj kartice Modiana Experience Card osigurava da su navedeni osobni podaci istiniti i točni te dopušta Modiana ZG odnosno izdavatelju kartice Modiana Experience Card da provjerava podatke na kartici i obrađuje ih elektronski.

Modiana ZG, kao voditelj obrade osobnih podataka, sve osobne podatke obrađuje i štiti sam ili putem ugovornog obrađivača osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; Službeni list EU, broj: L 119, 4.5.2016.).

Imatelj kartice Modiana Experience Card dopušta da se njegovi osobni podaci (ime, prezime, adresa, broj telefona, datum rođenja, spol, e-mail adresa, podaci o imenu, prezimenu, spolu i datumu rođenja djece) i podaci o kupnji mogu biti pohranjeni u računalnoj bazi podataka upravitelja tj. u prostorijama tvrtke Zupo d.o.o., na adresi Borovec 11, 1236 Trzin i Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Imatelj kartice Modiana Experience Card omogućuje voditelju obrade osobnih podataka i ugovornom obrađivaču osobnih podataka s poslovnim sjedištem u EU da koristi njegove osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona, datum rođenja, spol, e-mail adresu, podatke o imenu, prezimenu, spolu i datumu rođenja djece) i podatke o kupnji za potrebe provjere bonus stanja u eurima.

Imatelj kartice Modiana Experience Card može u svakom trenutku zatražiti pristup osobnim podacima koje obrađuje voditelj obrade te ograničiti obradu, brisanje, ispravak ili prijenos osobnih podataka, prigovoriti obradi osobnih podataka te uložiti prigovor. Sva pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka i korištenje kartice Modiana Experience Card, imatelj se može obratiti na e-mail adrese: info@modianaexperiencecard.hr ili na gdpr@modiana.hr .

Više o zaštiti osobnih podataka možete pročitati u Zaštiti osobnih podataka koja je dostupna na web stranici www.modianaexperiencecard.hr .

OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti na gdpr@modiana.hr .

PRAVNA ZAŠTITA

Opći uvjeti vrijede od ožujka 2022. odnosno od dana objave na web stranici www.modianaexperiencecard.hr do promjene odnosno otkazivanja.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju pravilan rad računalnog sustava na prodajnim mjestima Modiana ZG, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper odnosno web stranici www.modianaexperiencecard.hr, ili ako iz navedenih razloga elektronski sustav ne radi, a zbog navedenog nije moguće sakupljanje bodova ili korištenje bonusa u eurima, izdavatelj i/ili bilo koji njegov partner ne snose odgovornost za štetu po ovoj osnovi koje može pretrpjeti imatelj kartice Modiana Experience Card.

Modiana ZG zadržava pravo izmjene uvjeta i odredbi kartice Modiana Experience Card u bilo kojem trenutku.

Sve promjene bit će objavljene na web stranici www.modianaexperiencecard.hr i Modiana ZG prodajnim mjestima, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper. Ako imatelj kartice Modiana Experience Card i dalje koristi karticu Modiana Experience Card nakon objavljenih izmjena ovih Općih uvjeta, smatra se da je s njima upoznat i s njima suglasan.

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa zakonom Republike Hrvatske, koji se također koristi kao relevantan zakon za njihovo tumačenje. Sve sporove između imatelja kartice Modiana Experience Card i izdavatelja Modiana ZG kartice rješava nadležni sud u Zagrebu.

Modiana ZG
Ažurirano Listopad 2023

 

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_stran_slika] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_slika [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => left_image_linked [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_slika [#weight] => 0 [#theme] => imagecache_formatter_left_image_linked [#item] => Array ( [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_slika [#title] => Slika [#access] => 1 [#label_display] => hidden [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Naziv [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Telo [description] => Node module form. [weight] => -3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Informacija o reviziji [description] => Node module form. [weight] => 1 ) [author] => Array ( [label] => Podaci o autoru [description] => Node module form. [weight] => 0 ) [options] => Array ( [label] => Opcije objavljivanja [description] => Node module form. [weight] => 2 ) [language] => Array ( [label] => Jezik [description] => Locale module form. [weight] => -1 ) [translation] => Array ( [label] => Postavke prijevoda [description] => Translation module form. [weight] => 5 ) [menu] => Array ( [label] => Postavke izbornika [description] => Menu module form. [weight] => -4 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 4 ) [domain] => Array ( [label] => Domain access [description] => Domain-specific settings for posts. [weight] => 1 ) [nodewords] => Array ( [label] => Meta tags [description] => Meta tags fieldset. [weight] => 10 ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_pogled [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_pogled [#weight] => 0 [#theme] => viewfield_formatter_default [#item] => Array ( [vname] => [vargs] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_pogled [#title] => Pogled [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>

Opći uvjeti i pravila korištenja kartice Modiana Experience Card

- KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD
- SISTEM SAKUPLJANJA BODOVA S KARTICOM MODIANA EXPERIENCE CARD
- SISTEM KORIŠTENJA BONUSA U EURIMA
- KORIŠTENJE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- 10% POSEBAN POPUST DOBRODOŠLICE
- 20% POSEBAN ROĐENDANSKI POPUST
- REGISTRACIJA NA WEB STRANICI www.modianaexperiencecard.hr PREKO "MOJ PROFIL" ILI NA PRODAJNIM MJESTIMA
- PROMJENE OSOBNIH PODATAKA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- POLITIKA POVRATA
- PRIGOVORI
- PRESTANAK VALJANOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- GUBITAK, KRAĐA, ZLOUPOTREBA I BLOKIRANJE KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
- OBRADA OSOBNIH PODATAKA
- OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
- PRAVNA ZAŠTITA

KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD

Opći uvjeti i pravila korištenja kartice Modiana Experience Card (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju pravila poslovanja kartice Modiana Experience Card.

Modiana Experience Card radi na principu sakupljanja bodova i korištenja bonusa u eurima tijekom perioda sakupljanja bodova ili do isteka roka za unovčenje (kako je definirano u nastavku) za kupnju na svim prodajnim mjestima Modiana ZG d.o.o. u Hrvatskoj u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Kartica se ne može koristiti za kupnju na prodajnim mjestima Modiana, Maxi fashion i Lee Cooper u Republici Sloveniji, Bosni i Hercegovini i/ili Republici Srbiji.

Popis prodajnih mjesta na kojima se može koristiti kartica Modiana Experience Card dostupan je na web stranicama www.modianaexperiencecard.hr i www.modiana.hr/prodajna-mesta.

Svaka fizička osoba koja je navršila osamnaest (18) godina i koja ispuni obrazac za prijavu (navodeći sve osobne podatke označene kao obavezne) može postati imatelj kartice Modiana Experience Card putem registracijskog obrasca na jednom od prodajnih mjesta Modiana ZG i/ili putem web stranice www.modianaexperiencecard.hr . Imatelj kartice Modiana Experience Card registracijom potvrđuje poznavanje i razumijevanje Općih uvjeta i pravila korištenja te se obvezuje pridržavati istih, na način kako je definirano u nastavku. Opći uvjeti i pravila korištenja objavljeni su na web stranici www.modianaexperiencecard.hr i dostupni su na blagajni u svim trgovinama u Hrvatskoj.

Jedna osoba može imati samo jednu karticu Modiana Experience Card. U slučaju da pojedinac ima više od jedne kartice Modiana Experience Card, Modiana ZG ima pravo odmah otkazati sve kartice, sve sakupljene bodove i sve bonuse u eurima.

Kartica Modiana Experience Card je osobna i neprenosiva.

Imatelji kartice Modiana Experience Card mogu biti fizičke osobe, a ne samostalni poduzetnici ili pravne osobe.

 Izdavatelj kartice Modiana Experience Card je tvrtka Modiana ZG d.o.o., Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb, Hrvatska.

 Nakon predaje pristupne izjave u trgovini putem registracijskog obrasca odnosno po završetku online pristupne izjave, kupac dobiva karticu Modiana Experience Card u digitalnom obliku. Modiana Experience Card može se izdati i u fizičkom obliku na zahtjev kupca.

 Kartica Modiana Experience Card aktivira se odmah izdavanjem digitalne kartice na blagajni ili prilikom registracije putem online pristupne izjave.

 Skupljanje bodova i korištenje bonusa u eurima moguće je samo uz predočenje kartice Modiana Experience Card (u digitalnom ili fizičkom obliku) prilikom kupnje na nekom od prodajnih mjesta.

 Za bodove sakupljene na kartici Modiana Experience Card odgovoran je imatelj kartice Modiana Experience Card, a ne izdavatelj kartice. Modiana ZG nije dužan provjeravati identitet imatelja kartice prilikom predočenja kartice Modiana Experience Card u trenutku kupnje ili prilikom korištenja bonusa u eurima.

 Imatelj kartice Modiana Experience Card odgovara da su svi podaci navedeni na obrascima istiniti i točni. Modiana ZG nije odgovoran za posljedice lažnih informacija.

Kartica Modiana Experience Card je besplatna i vrijedi do pisanog otkazivanja imatelja kartice Modiana Experience Card, ili otkazivanja izdavatelja kartice tj Modiana ZG.

U ovim Općim uvjetima i pravilima korištenja definirani su sljedeći pojmovi:

„imatelj kartice” znači imatelj kojemu je kartica Modiana Experience Card izdana u digitalnom ili fizičkom obliku s jedinstvenim brojem;"Modiana Experience Card" znači kartica Modiana Experience Card koju je izdao Modiana ZG;

"kontrolor" znači Modiana ZG, koji upravlja računalnom bazom podataka imatelja kartice Modiana Experience Card i ugovornih obrađivača osobnih podataka.

Svi izrazi napisani u gramatičkom obliku muškog roda, koriste se kao neutralni i jednako se odnose na oba roda.

 

SISTEM SAKUPLJANJA BODOVA S KARTICOM MODIANA EXPERIENCE CARD

Imatelj kartice Modiana Experience Card sakuplja bodove sa svim kupnjama na prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj. Za sakupljanje bodova morate pokazati karticu Modiana Experience Card na blagajni. Nakon što je račun završen, naknadni unos bodova više nije moguć.

 Razdoblje sakupljanja bodova na kartici Modiana Experience Card ograničeno je na jednu kalendarsku godinu, od 1. siječnja do 31. prosinca. Iznimka je prvo razdoblje sakupljanja bodova na Modiana Experience Card, koje traje od veljače 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Na početku svake nove kalendarske godine, ukupan broj bodova iz prethodne godine sakupljen na kartici Modiana Experience Card se resetira na 0 (nula).

Koncept sakupljanja bodova: za svaki 1€ kupovne vrijednosti, imatelj kartice Modiana Experience Card dobiva 1 bod. Bodovi se skupljaju na računu imatelja kartice Modiana Experience Card. Imatelji kartice Modiana Experience Card bodove skupljaju odmah nakon prve kupnje nakon ispunjavanja pristupne izjave.

 

Primjeri skupljanja bodova:

od 1,00 EUR do 1,99 EUR = 1 bod

od 2,00 EUR do 2,99 EUR = 2 boda

od 3,00 EUR do 3,99 EUR = 3 boda

….

Kada se sakupi broj bodova, korisnik kartice Modiana Experience Card dobiva bonus, kao što je prikazano u donjoj tablici i izraženo u eurima, s tim da veći broj sakupljenih bodova znači i veći bonus u eurima na koji imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo.

Broj bodova skupljenih tijekom perioda sakupljanja bodova Vrijednost bonusa u EURIMA
od 250,00 → do 1.249,99 10
od 1.250,00 → do 1.999,99 80
od 2.000,00 → do 2.499,99 160
od 2.500,00 → 200

Bodovi se skupljaju jednako, bez obzira na način plaćanja (tj. gotovina, poklon kartica, kreditna ili debitna kartica) na ukupan iznos računa (uključujući i kupnju na rate) za sve kupljene proizvode.

Status bodova na kartici Modiana Experience Card se prikazuje na svakom računu, a podaci se mogu provjeriti i putem stranice "Moj profil" koja je dostupna na web stranici www.modianaexperiencecard.hr.

Na blagajni, bez prethodne kupnje nije moguće provjeriti stanje bodova na kartici Modiana Experience Card. Stanje bodova na kartici Modiana Experience Card možete provjeriti u bilo kojem trenutku na stranici "Moj profil", na registracijskim terminalima koji se nalaze uz blagajne u svim Modiana i Lee Cooper trgovinama te na web stranici www.modianaexperiencecard.hr.

Imatelj kartice Modiana Experience Card ne dobiva bodove za:
- kupnje fakturirane tvrtkama,
- kupnje poklon kartica (bodovi se dobivaju korištenjem vrijednosti poklon kartice).

Kod korištenja Modiana Experience Card bonusa u eurima, imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na bodove.

SISTEM KORIŠTENJA BONUSA U EURIMA

Kartica Modiana Experience Card omogućuje imatelju kartice da skuplja bodove i koristi bonuse u eurima te koristi druge pogodnosti namijenjene Imateljima kartice Modiana Experience Card.

Na početku svake nove kalendarske godine ukupan broj skupljenih bodova, iz prethodne godine ,se resetira na 0 (nula).

Imatelj kartice Modiana Experience Card može iskoristiti bonus u eurima ostvaren u tekućoj kalendarskoj godini najkasnije do (uključivo) 31. siječnja sljedeće kalendarske godine, u radnom vremenu svake trgovine Modiana i Lee Cooper. Naknadno korištenje ili produženje roka za korištenje neiskorištenih bonusa u eurima nije moguće.

Vrijednosti bonusa iskazuju se u eurima na kartici Modiana Experience Card te se prilikom dobivanja odnosno korištenja automatski dodaju ili oduzmu s kartice Modiana Experience Card.

Imatelj kartice Modiana Experience Card mora obavijestiti prodajno osoblje na blagajni da će iskoristiti bonus u eurima za kupnju i predati ili pokazati svoju karticu Modiana Experience Card.

Bonus u eurima se mora potrošiti u punom iznosu (10 EUR, 80 EUR, 160 EUR ili 200 EUR). Tijekom kalendarske godine u periodu od 1. veljače do 31. prosinca jedan sakupljeni bonus je moguće iskoristiti prilikom plačanja jednog računa.

Od 01. siječnja do 31. siječnja sve sakupljene bonuse moguće je zbrojiti i iskoristiti za plačanje cijelog iznosa jednog računa.

Nakon korištenja bonusa u eurima, ukupan broj skupljenih bodova umanjuje se za broj iskorištenih bodova, a eventualni ostatak bodova nositelj zadržava i mogu se iskoristiti sljedeći put kada se sakupljeni bodovi koriste.

Primjer: ako imatelj kartice Modiana Experience Card prikupi 2.900 bodova i koristi bonus u iznosu od 200 eura, 400 bodova će ostati na kartici nakon korištenja bonusa. U trenutku korištenja bonusa u eurima, bodovi će se oduzimati kako je navedeno u donjoj tablici.

Broj bodova skupljenih tijekom perioda sakupljanja bodova Vrijednost bonusa u EURIMA
od 250,00 → do 1.249,99 10
od 1.250,00 → do 1.999,99 80
od 2.000,00 → do 2.499,99 160
od 2.500,00 → 200

Unutar perioda sakupljanja pojedinačnih bodova, imatelj kartice Modiana Experience Card može nastaviti prikupljati bodove od početka, neograničen broj puta u svakoj kalendarskoj godini.

Prilikom korištenja bonusa u eurima, iznos bonusa u eurima se skida s računa.

Bonus se iskorištava u eurima isključivo uz predočenje kartice Modiana Experience Card. Uz sakupljen bonus u eurima, imatelj kartice Modiana Experience Card može u cijelosti ili djelomično umanjiti konačni iznos računa.

Za pojedinačnu kupnju vrijednosni bonusi u eurima mogu se iskoristiti samo s jedne kartice Modiana Experience Card. Bonuse u eurima s različitih kartica Modiana Experience Card nije moguće zbrajati.

U slučaju da je ukupan iznos računa jednak ili manji od ukupne vrijednosti bonusa u eurima na kartici Modiana Experience Card, imatelj kartice može zatražiti korištenje bonusa u iznosu ukupnog iznosa računa ili do iznosa dostupnog bonusa u eurima na kartici. U slučaju da je konačna vrijednost bonusa u eurima veća od vrijednosti kupnje, razliku nije moguće isplatiti u gotovini. Bonus u eurima može se iskoristiti samo u cijelosti.

Vrijednosni bonus u eurima na kartici Modiana Experience Card nije moguće isplatiti u gotovini.

Kada se imatelj prijavi za novu karticu Modiana Experience Card, bonus u eurima se prenosi sa stare kartice na novu karticu.

Imatelj kartice Modiana Experience Card može iskoristiti vrijednosni bonus u eurima na kartici za sve kupnje, uključujući poklon kartice i vrećice za kupovinu.

 

KORIŠTENJE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card također pruža imatelju kartice razne druge pogodnosti, koje su objavljene na web stranici www.modianaexperiencecard.hr, u marketinškim materijalima tvrtke Modiana ZG, javnim medijima, ili u e-mailovima koje imatelj kartice Modiana Experience Card prima na svoju e-mail adresu ili putem SMS-a.

Imatelj kartice Modiana Experience Card može koristiti karticu na svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na sljedeće pogodnosti:
- besplatno članstvo,
- 10% posebnog popusta dobrodošlice na jednu kupovinu u roku od 30 dana od datuma registracije i primitka kartice Modiana Experience Card u digitalnom obliku,
- 20% posebnog rođendanskog popusta na jednu kupnju iskoristivog najkasnije do 14 dana nakon stvarnog datuma rođendana imatelja kartice,
- ranija obavijest o promocijama,
- raniji pristup popustima i akcijama,
- posebne ili ekskluzivne ponude,
- pozivnice na ekskluzivna događanja,
- cjelogodišnje akcije s popustima na razne brendove.

10% POSEBAN POPUST DOBRODOŠLICE

Nakon pristupanja imatelj Modiana Experience Card kartice ostvaruje pravo na 10% posebnog popusta dobrodošlice. Popust je moguće iskoristiti na svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, tj. u svim trgovinama Modiana i Lee Cooper.

10% posebnog popusta dobrodošlice može se iskoristiti samo jednom - za jednu kupnju, najkasnije 30 dana od dana isupnjavanja pristupnice i primitka kartice Modiana Experience Card u digitalnom obliku.

Posebni popust dobrodošlice 10% zbraja se s drugim akcijama i popustima, osim s 20% posebnim rođendanskim popustom.

20% POSEBAN ROĐENDANSKI POPUST

Imatelju kartice Modiana Experience Card na njegov rođendan poklanjamo 20% popusta koji može iskoristiti na jednu kupnju (jedan račun), najkasnije do 14 dana nakon stvarnog datuma rođenja imatelja kartice Modiana Experience Card.

Poseban rođendanski popust 20% zbraja se s drugim akcijama i popustima, osim s 10% posebnim popustom dobrodošlice.

Imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na poseban rođendanski popust od 20% od dana kada se je prijavio kao imatelj kartice Modiana Experience Card. Imatelj kartice Modiana Experience Card nema pravo na poseban rođendanski popust od 20% za rođendan prije registracije.
Primjer: ako se je imatelj kartice Modiana Experience Card prijavio 23. ožujka 2022. ,rođendan mu je bio 18. ožujka 2022., kupon za poseban rođendanski popust od 20% dobiti će 18. ožujka 2023.

 

REGISTRACIJA NA WEB STRANICI www.modianaexperiencecard.hr PREKO "MOJ PROFIL" ILI NA PRODAJNIM MJESTIMA

NA WEB-U

Ispunjavanjem obrasca za prijavu na web stranici www.modianaexperiencecard.hr, digitalna kartica

Modiana Experience Card bit će kreirana i vidljiva na stranici "Moj profil" zajedno s kuponom u iznosu od

10% posebnog popusta dobrodošlice.

"Moj profil" je stranica na web-u www.modianaexperiencecard.hr, putem koje imatelj kartice Modiana Experience Card može saznati status bodova i bonusa u eurima na kartici Modiana Experience Card, a ujedno može uređivati svoje osobne podatke u skladu s Općim uvjetima poslovanja, pregleda povijest kupnje za tekuće razdoblje sakupljanja bodova, prijavi izgubljenu ili ukradenu karticu itd.

Imatelj kartice Modiana Experience Card pristupa stranici "Moj profil" s korisničkim imenom (e-mail adresom) i lozinkom koju sam odredi. Uvjet za uspješnu registraciju u „Moj profil“ je e-mail adresa koju kupac mora unijeti u pristupnu izjavu.

NA PRODAJNIM MJESTAMA

P

Pristupni obrazac za dobivanje kartice Modiana Experience Card može se ispuniti i na tabletima u svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, odnosno u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Nakon popunjavanja obrasca za prijavu, digitalna kartica Modiana Experience Card bit će kreirana i vidljiva zajedno s kuponom od 10% posebnog popusta dobrošlice na stranici "Moj profil".

Kupac jamči točnost osobnih podataka navedenih prilikom registracije, a ujedno mora potvrditi da je pročitao, te da je suglasan i prihvaća pravila navedena u Općim uvjetima. Ispunjavanje nepotpunih ili neistinitih podataka potrebnih za izdavanje kartice rezultirat će nemogućnošću izdavanja kartice Modiana Experience Card odnosno njegov opoziv.

Osobni podaci koje kupac mora ispuniti na pristupnom obrascu kako bi dobio karticu Modiana Experience Card su:
- ime (obavezni podatak),
- prezime (obavezni podatak),
- adresa, kućni broj (obavezni podatak),
- poštanski broj (obavezni podatak),
- datum rođenja (obavezni podatak),
- e-mail adresa (obavezni podatak),
- spol (obavezan podatak),
- broj telefona (obavezan podatak),
- ime, prezime, spol i datum rođenja djece (neobavezan podatak).

Podaci se unose dobrovoljno. Ako kupac ne želi dostaviti sve osobne podatke koji se smatraju obveznim, on ili ona ne može postati imatelj kartice Modiana Experience Card.

Kartica Modiana Experience Card izdat će se u fizičkom obliku (plastična kartica) samo imatelju digitalne kartice Modiana Experience Card, koji će izričito zatražiti izdavanje fizičke kartice. Digitalna kartica Modiana Experience Card ima iste funkcije i pruža imatelju iste pogodnosti kao i fizička kartica.

Kartica Modiana Experience Card izdaje se potpuno besplatno, u digitalnom ili fizičkom obliku, ispunjavanjem obrasca za prijavu.

Imatelj kartice Modiana Experience Card je odgovoran da su svi navedeni podaci istiniti i točni. Izdavatelj kartice Modiana Experience Card nije odgovoran ni za kakve posljedice netočno unešenih podataka na prijavnom obrascu za izdavanje kartice.

PROMJENE OSOBNIH PODATAKA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Imatelj kartice Modiana Experience Card svoje osobne podatke navedene u pristupnoj izjavi može promijeniti na web-u, na stranici „Moj profil“. Imatelj kartice Modiana Experience Card može pristupiti u "Moj profil" na web stranici www.modianaexperiencecard.hr ili na tabletima u trgovinama Modiana i Lee Cooper.

Samo imatelji kartice Modiana Experience Card mogu promijeniti podatke na kartici Modiana Experience Card za svoju karticu. Osobni podaci osobe koja zahtijeva promjenu podataka moraju odgovarati podacima imatelja kartice Modiana Experience Card. Imatelj ili izdavatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG nije odgovoran ni za kakve posljedice netočno prenesenih podataka.

Podaci će biti promijenjeni čim imatelj kartice Modiana Experience Card to učini na web-u "Moj profil".

U slučaju da su se osobni podaci imatelja kartice promijenili prilikom promjene registracije, on je dužan urediti promjenu podataka u „Moj profil“ u roku od trideset (30) dana od promjene. Modiana ZG nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu izmjenom ili netočnim osobnim podacima imatelja kartice Modiana Experience Card.

Imatelj kartice Modiana Experience Card koji ne želi primati posebne ponude u obliku elektronskih obavijesti

(e-mail), multimedijskih poruka (SMS/MMS) može se odjaviti od ovih aktivnosti na više načina:
- u "Moj profil" na web stranici www.modianaexperiencecard.hr ;
- e-maila na info@modianaexperiencecard.hr ; ili
- na tabletima na svim prodajnim mjestima Modiana ZG u Hrvatskoj, odnosno u svim trgovinama Modiana i Lee Cooper.

POLITIKA POVRATA

U slučaju povrata i/ili reklamacija imatelj kartice Modiana Experience Card prilikom povrata artikla ili reklamacije mora predočiti račun i karticu Modiana Experience Card.

Ukoliko imatelj kartice Modiana Experience Card vrati artikl koji je plaćen bonusom u eurima, imatelju kartice biti će vraćen iznos kupnje tog proizvoda u cijelosti. Imatelju kartice Modiana Experience Card koji želi vratiti artikl čijom je kupnjom dobio bodove na kartici, po povratu će biti vraćena plaćena prodajna cijena za taj artikl. Broj bodova koji je primio imatelj kartice za kupnju ovog proizvoda, oduzima se od ukupnog stanja bodova na kartici, ako stanje na kartici to dopušta. Ukoliko stanje bodova na kartici to ne dopušta, status bodova prelazi u minus. Vrijednost bonusa u eurima neće biti prikazana u minusu.

Prilikom zamjene artikla imatelj kartice Modiana Experience Card mora predočiti račun i karticu Modiana Experience Card.

Prilikom zamjene artikla, imatelju kartice Modiana Experience Card će se odbiti bodovi koje je dobio kupnjom vraćenog artikla. Bodovi novoodabrane stavke bit će dodani na karticu Modiana Experience Card.

PRIGOVORI

Reklamacije i pritužbe na sakupljene bodove odnosno korištenje bonusa u eurima moguće je podnijeti u roku od 8 radnih dana od dana kupnje, putem korisničke službe e-mailom: info@modianaexperiencecard.hr.

PRESTANAK VALJANOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card vrijedi neograničeno vrijeme i traje dok imatelj kartice Modiana Experience Card ne zaprimi zahtjev za otkazivanje od strane izdavatelja kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG.

U slučaju da imatelj kartice Modiana Experience Card želi otkazati karticu, to može učiniti samo na stranici "Moj profil".

Deaktivacija kartice Modiana Experience Card radi se automatski po primitku zahtjeva za otkazivanje, a imatelj kartice Modiana Experience Card prima e-mail s potvrdom da će kartica Modiana Experience Card biti poništena i otkazana.

U slučaju zahtjeva za otkazivanjem kartice Modiana Experience Card, imatelj kartice Modiana Experience Card odmah gubi sve sakupljene bodove i sve bonuse sakupljene u eurima.

Svi neiskorišteni bonusi u eurima na kartici Modiana Experience Card neopozivo se poništavaju u trenutku deaktivacije, a svi skupljeni podaci vezani uz imatelja kartice Modiana Experience kartice su pseudonimizirani.

Modiana ZG ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice ukidanja kartice Modiana Experience Card.

GUBITAK, KRAĐA, ZLOUPOTREBA I BLOKIRANJE KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Imatelj kartice Modiana Experience Card mora odmah prijaviti gubitak ili krađu kartice: na bilo kojem prodajnom mjestu Modiana ZG Zagreb, tj. u svim trgovinama Modiana i Lee Cooper ili putem web-a na stranici"Moj profil".

Imatelj kartice Modiana Experience Card izdane u fizičkom obliku može, u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe kartice, na prodajnim mjestima Modiana ZG Zagreb, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper zahtjevati izdavanje druge fizičke kartice Modiana Experience Card.

Stara kartica Modiana Experience Card bit će blokirana nakon primitka obavijesti o njenom gubitku ili krađi. Svi sakupljeni bodovi odnosno bonusi u eurima povezani sa starom karticom Modiana Experience Card odmah će se prenijeti na novu karticu Modiana Experience Card.

Izdavatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu (npr. u slučaju korištenja pogodnosti od strane trećih osoba) koja je nastala imatelju kartice Modiana Experience Card u slučaju krađe.

U slučaju sumnje da imatelj kartice Modiana Experience Card koristi karticu suprotno Općim uvjetima, izdavatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana ZG, trajno ukida karticu. Izdavatelj kartice, tj. Modiana ZG nije dužan objašnjavati svoju odluku imatelju kartice. Prije otkazivanja, imatelju kartice bit će poslana pismena obavijest.

U slučaju da zaposlenik Modiana ZG zloupotrijebi korištenje Modiana Experience Card na način da se bodovi dodjele na vlastitu ili bilo koju drugu karticu Modiana Experience Card za razne kupnje, takav se čin smatra zlouporabom i u tom slučaju podliježe važećem zakonodavstvu u Republici Hrvatskoj i internim aktima Modiana ZG.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Ispunjavanjem pristupne izjave, nositelj kartice Modiana Experience Card potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima kartice Modiana Experience Card i da ih u cijelosti prihvaća. Modiana ZG obrađuje osobne podatke imatelja kartice Modiana Experience Card u skladu s Općim uvjetima za obradu osobnih podataka. Primarna svrha obrade osobnih podataka je pružanje pogodnosti koje nudi kartica Modiana Experience Card (Provedba ugovora/mjera (točka 6/1 (b) GDPR)). Označavanjem na pristupnoj izjavi, nositelj kartice Modiana Experience Card dopušta Modiana ZG obradu njegovih osobnih podataka (ime, prezime, adresa, telefonski broj, datum rođenja, spol, e-mail adresa, podaci o imenu, prezimenu, spolu i datum rođenja djece) za potrebe informiranja o poslovnim inovacijama i ponudama Modiana ZG Zagreb, za potrebe izravnog marketinga, za rješavanje eventualnih problema prije i nakon kupnje, u reklamacijama i provođenju anketa. Modiana ZG će koristiti sakupljene osobne podatke i podatke o kupnji za analizu i proučavanje kupovnih navika te za provođenje ciljanog marketinga s ciljem implementacije prilagođenih ponuda i pogodnosti. Imatelj kartice Modiana Experience Card također može pristati na informiranje o novostima i ponudama na prodajnim mjestima Modiane i Lee Cooper te web stranici www.modianaexperiencecard.hr . Uz pristanak, imatelj kartice Modiana Experience Card ima pravo na ponude i pogodnosti koje će primati putem e-maila i/ili telefona u obliku poziva ili SMS/MMS poruka. Nositelj kartice Modiana Experience Card potvrđuje da je upoznat s odredbama Općih uvjeta, da ovu izjavu može otkazati pisanim putem u bilo kojem trenutku i traži od voditelja obrade osobnih podataka da prestane s obradom navedenih podataka odnosno odjaviti se od primanja promotivnih obavijesti.

Ispunjavanjem pristupne izjave, imatelj kartice Modiana Experience Card osigurava da su navedeni osobni podaci istiniti i točni te dopušta Modiana ZG odnosno izdavatelju kartice Modiana Experience Card da provjerava podatke na kartici i obrađuje ih elektronski.

Modiana ZG, kao voditelj obrade osobnih podataka, sve osobne podatke obrađuje i štiti sam ili putem ugovornog obrađivača osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; Službeni list EU, broj: L 119, 4.5.2016.).

Imatelj kartice Modiana Experience Card dopušta da se njegovi osobni podaci (ime, prezime, adresa, broj telefona, datum rođenja, spol, e-mail adresa, podaci o imenu, prezimenu, spolu i datumu rođenja djece) i podaci o kupnji mogu biti pohranjeni u računalnoj bazi podataka upravitelja tj. u prostorijama tvrtke Zupo d.o.o., na adresi Borovec 11, 1236 Trzin i Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Imatelj kartice Modiana Experience Card omogućuje voditelju obrade osobnih podataka i ugovornom obrađivaču osobnih podataka s poslovnim sjedištem u EU da koristi njegove osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona, datum rođenja, spol, e-mail adresu, podatke o imenu, prezimenu, spolu i datumu rođenja djece) i podatke o kupnji za potrebe provjere bonus stanja u eurima.

Imatelj kartice Modiana Experience Card može u svakom trenutku zatražiti pristup osobnim podacima koje obrađuje voditelj obrade te ograničiti obradu, brisanje, ispravak ili prijenos osobnih podataka, prigovoriti obradi osobnih podataka te uložiti prigovor. Sva pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka i korištenje kartice Modiana Experience Card, imatelj se može obratiti na e-mail adrese: info@modianaexperiencecard.hr ili na gdpr@modiana.hr .

Više o zaštiti osobnih podataka možete pročitati u Zaštiti osobnih podataka koja je dostupna na web stranici www.modianaexperiencecard.hr .

OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti na gdpr@modiana.hr .

PRAVNA ZAŠTITA

Opći uvjeti vrijede od ožujka 2022. odnosno od dana objave na web stranici www.modianaexperiencecard.hr do promjene odnosno otkazivanja.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju pravilan rad računalnog sustava na prodajnim mjestima Modiana ZG, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper odnosno web stranici www.modianaexperiencecard.hr, ili ako iz navedenih razloga elektronski sustav ne radi, a zbog navedenog nije moguće sakupljanje bodova ili korištenje bonusa u eurima, izdavatelj i/ili bilo koji njegov partner ne snose odgovornost za štetu po ovoj osnovi koje može pretrpjeti imatelj kartice Modiana Experience Card.

Modiana ZG zadržava pravo izmjene uvjeta i odredbi kartice Modiana Experience Card u bilo kojem trenutku.

Sve promjene bit će objavljene na web stranici www.modianaexperiencecard.hr i Modiana ZG prodajnim mjestima, tj. u trgovinama Modiana i Lee Cooper. Ako imatelj kartice Modiana Experience Card i dalje koristi karticu Modiana Experience Card nakon objavljenih izmjena ovih Općih uvjeta, smatra se da je s njima upoznat i s njima suglasan.

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa zakonom Republike Hrvatske, koji se također koristi kao relevantan zakon za njihovo tumačenje. Sve sporove između imatelja kartice Modiana Experience Card i izdavatelja Modiana ZG kartice rješava nadležni sud u Zagrebu.

Modiana ZG
Ažurirano Listopad 2023

 

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( [node_translation_sr] => Array ( [title] => Српски [href] => node/5397 [language] => stdClass Object ( [language] => sr [name] => Serbian [native] => Српски [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 3 [formula] => (((($n%10)==1)&&(($n%100)!=11))?(0):((((($n%10)>=2)&&(($n%10)<=4))&&((($n%100)<10)||(($n%100)>=20)))?(1):2)) [domain] => [prefix] => sr [weight] => 0 [javascript] => 42ad6317d37ad9063b3afd54e65b416a ) [attributes] => Array ( [title] => Opšti uslovi i pravila korišćenja kartice Modiana Experience Card [class] => translation-link ) ) ) )
POSTANITE NAŠ VJERNI KUPAC I OSTVARITE EKSKLUZIVNE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD.
PRIDRUŽITE SE NAM VEĆ DANAS ! OČEKUJE VAS 10% POPUSTA DOBRODOŠLICE! PRIDRUŽITE NAM SE BESPLATNO