Uvjeti korištenja

 

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja web stranice www.modiana.hr i ograničenje odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i upravitelj web stranice www.modiana.hr je Modiana ZG d.o.o.
Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Web stranica označava bilo koje mjesto pod naslovom www.modiana.hr.
Korisnik web stranica je svaka osoba koja posjećuje bilo koju stranicu na web stranicama www.modiana.hr.

Prihvaćanje općih uvjeta

Korisnik upotrebom web stranica www.modiana.hr prihvaća ove opće uvjete i izjavljuje da je s njima upoznat i suglasan.

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na stranicama isključivo su u vlasništvu vlasnika stranice i zaštićeni su autorskim pravima svim primjenjivim zakonima. U sadržaj se osim teksta ubraja i cjelokupan grafički dizajn web stranica sa svim grafičkim elementima.
Svako kopiranje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja, u cijelosti ili djelomično je zabranjeno, na drugim mjestima osim ako vlasnik izda dozvolu u pisanom obliku .
Ukoliko korisnik vlasniku dostavi bilo kakve materijale, na vlasnika besplatno i zauvijek prenosi sva materijalna prava i dozvoljava uporabu i objavu dostavljenih materijala.Vlasnik može prema vlastitom nahođenju prijaviti registraciju pod imenom koje ukazuje na drugo lice ili je zaštićen pravima intelektualne svojine ili je neprikladan ili neprihvatljiv na bilo koji drugi način.

Upotreba podataka

Korisnik može podatke upotrebljavati samo u osobne i nekomercijalne svrhe i u opsegu koji je dozvoljen od strane vlasnika/skrbnika. Bilo kakvo posredovanje izvornih ili izvedenih podataka trećim osobama, odnosno objavljivanje na drugim mjestima izričito se zabranjuje. Bilo kakva zloupotreba i/ili neovlaštena uporaba/prosljeđivanje podataka rješavati će se u skladu s važećim kaznenim i građanskim zakonima.

Korisnik se obavezuje da:

-       neće koristiti uslugu sa namjerom da objavljuje bilo koji sadržaj ili aktivnost koja je u suprotnosti sa važećim zakonom, javnom politikom i moralom ili ovim uvjetima

-       neće zloupotrijebiti imena drugih osoba/korisnika

-       neće distribuirati sadržaj ili sadržaj zaštićen autorskim pravima koji je u vlasništvu druge pravne  ili fizičke osobe

-       neće pokušati  prikupiti ili čuvati osobne podatke drugih korisnika

-       neće koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili bilo koji drugu način kojim bi mogli oštetiti ovu uslugu i/ili pružaoca usluga

 

 

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik/skrbnik  ne odgovara za točnost, pravilnost, ažurnost podataka i informacija objavljenih na web stranicama i ne preuzima odgovornost za postupke koje je korisnik poduzeo iz bilo kojeg razloga, uključujući ali  ne ograničavajući se na:  krive i/ili neistinite podatke dobivene od strane korisnika, tehničke probleme (npr. računalni virus, nestanak struje, mehanički kvar,… itd.), neuspjele usluge ili prekid izvođenja usluge od strane vlasnika/skrbnika, mjere državnih i/ili upravnih organa…itd. Na web stranicama se također nalaze i linkovi sa web stranicama trećih lica.Vlasnik ne pruzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja na ovim web stranicama.

Upotreba osobnih podataka i zaštita privatnosti

Vlasnik prikuplja o korisniku sljedeće osobne podatke i podatke za kontakt: e-mail adresa, ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj. S pristupom web stranicama vlasnik prati podatke korisnika koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresu servera, datum i vrijeme te posjećene stranice). Ovi podaci mogu se koristiti anonimno za statističke svrhe.
Korisnik preuzima isključivu odgovornost za istinitost, točnost i ažurnosti osobnih podataka i kontakt informacija koje šalje vlasniku.
Vlasnik će koristiti dobivene podatke o korisniku u skladu s općim uvjetima i važećim propisima ( Zakon o zaštiti osobnih podataka  NN 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011, te Općim pravilnikom o zaštiti podataka (GDPR).
Korisnik je registracijom na web stranici izričito suglasan da vlasnik Modiana ZG d.o.o. njegove osobne podatke upotrebljava i obrađuje u svrhu :
• informiranja o novim proizvodima, slanja trenutnih ponuda i novostima, informiranje kupaca o svim posebnim karakteristikama vezanim za poslovanje i statističku obradu. Osobne podatke Modiana ZG d.o.o.obrađuje najmanje 5 godina, ili sve dok ih korisnik ne otkaže pismenim putem. Osobne podatke korisnika će Modiana ZG d.o.o, nastaviti koristiti i nakon otkazivanja pismene suglasnosti samo u slučaju ispunjenja ugovornih obveza i ostvarivanja prava iz ugovornog odnosa.
Iz sistema za razmjenu poruka, korisnik može biti prikazan u bilo kojem trenutku na način opisan u pojedinačnim e-novostima ili na drugi odgovarajući način u pismenoj ili elektronskom obliku. Korisnik je informiran da njegovu e-mail adresu obrađuje Modiana ZG d.o.o, koja se čuva u sistemu koji je fizički smješten u mjestu sjedišta tvrtke.

Modiana ZG d.o.o. koristi rigorozni sistem registracije (tj. opt-in) za prijavu na novosti, što znači da šalje e-poštu samo osobama koje su se isključivo dale suglasnost da žele primati elektronske obavijesti.

Korisnici mlađi od 16 godina moraju za slanje podataka vlasniku ili davanje pristanka za primanje e- vijesti (aktualnih novosti, aktivnosti iz područja ljepote, zabave, mode i drugi sadržaji Vlasnika) ili davanje pristanka za sudjelovanje u bilo kakvoj nagradnoj igri vlasnika dobiti prethodnu suglasnost roditelja ili staratelja.

 

Korisnik se, registracijom na web stranici, izričito slaže da Vlasnik njegove osobne podatke može koristiti i obrađivati za:

-       omogućavanje odredbe pristupa do web stranice

-       uspostavljanje kontakta sa Korisnikom kada je potrebno (izmjene u funkcioniranju sistema, informacije o servisu i slično)

-       slanje različitih e-sadržaja

-       drugi primjeri, kada korisnik želi

 

Vlasnik izjavljuje da će uvid u osobne podatke Korisnika imati samo Ugovorni obrađivači osobnih podataka Modiana ZG d.o.o.  koji iste prikupljaju, čuvaju i obrađuju prema uputama Vlasnika te u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

Ovlaštenu osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka u Modiana ZG d.o.o. kontaktirajte na e-mail: gdpr@modiana.hr

 

Obrada osobnih podataka

Osobne podatke obrađuju i naši ugovorni obrađivači podataka, pouzdane tvrtke registrirane za svoje aktivnosti sa osiguranom adekvatnom razinom zaštite osobnih podataka. Ugovorni obrađivači podataka obrađuju vaše osobne podatke u skladu s našim uputama i isključivo u naše ime.

Obrada osobnih podataka je svaka aktivnost na osobnim podacima, a posebno: prikupljanje, upis, snimanje, organiziranje, spremanje i prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, komunikacija, distribuiranje ili na drugi način učiniti dostupnima, klasifikaciju ili udruživanje, blokiranje, anonimizacija, brisanje ili uništavanje. Obrada može biti ručna ili automatizirana.

Vrsta, osnova i način obrađivanja vaših osobnih podataka ovise posebno o svrsi za koju obrađujemo vaše podatke.

 

Obrada osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga

Ako ste pristali na obradu podataka u slanje e-newslettera vaši osobni podaci (ime, prezime, e-mail adresa) će se koristiti za izravni marketing:

- slanje promotivnih ponuda

- slanje pozivnica

- slanje kupona, bonova

- informacije o nagradnim igrama koje organizira Modiana ZG d.o.o.

- za segmentaciju (za slanje promotivnih ponuda koristimo segmentaciju prema spolu)

- izrada prilagođenih ponuda na temelju procjene i predviđanja vaših interesa, ekonomske situacije, potreba (profiliranja) itd.

Za izravan marketing koristimo:  e-mail (elektronska pošta), facebook i druge društvene mreže.

Sve informacije o korištenju kolačića mogu se naći na: http://www.modiana.hr/cookie-settings-hr

 

Kada i kako možete zatražiti prestanak korištenja vaših podataka

Ukoliko obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vašeg pristanka, možete zatražiti prestanak korištenja vaših podataka pismenim putem  na našu e-mail adresu: gdpr@modiana.hr  te zahtijevati da trajno ili privremeno, ili u potpunosti prestanemo koristiti vaše osobne podatke za te svrhe.

U tom slučaju, Modiana ZG d.o.o se obvezuje da u roku od 15 dana korigira pravilnu uporabu osobnih podataka za ovu svrhu, a vi ćete biti u pet dana u pisanom obliku ili na neki drugi obaviješteni da smo ispoštovali vaš zahtjev.

Otkazivanje ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena uz vašu suglasnost do otkazivanja.

Također, ukoliko obrađujemo vaše podatke možete zatražiti pristup vašim osobnim podacima te zatražiti njihovo kopiranje, dopunu ili ispravak, osobito ako oni više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili su nezakonito obrađeni ili su obrađeni u na temelju vaše privole i suglasni ste ih  otkazali i ne postoji daljnja zakonska osnova za obradu.

Također možete zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka (npr. ukoliko je obrada nezakonita, i protivna zahtjevu za brisanja osobnih podataka) ili je obrada osobnih podataka koji se odnose na vas, potrebna za obavljanje poslova od javnog interesa ili za legitimne interese Modiana ZG d.o.o

Ta prava možete ostvariti pisanim zahtjevom, kojeg pošaljite našem povjereniku za zaštitu osobnih podataka poštom: Modiana ZG, Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb, ili putem e-maila: gdpr@modiana.hr

Na vaš zahtjev ćemo odgovoriti bez nepotrebnog kašnjenja, a najkasnije u roku od 15 ili 30 dana. Ukoliko na vaš zahtjev, nećete dobiti pravovremeni odgovor ili vaš zahtjev prema Vašem mišljenju pogrešno odbačen, možete podnijeti tužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), pisanim putem na azop@azop. 

 

Kršenje propisa

U slučaju bilo kakvog kršenja postojećih propisa ili ovih uvjeta, vlasnik smije osobne podatke, uključujući IP adresu, koristiti kako bi se spriječilo buduće kršenje ljudskih prava i ublažavanje posljedica povrede.
Ako postoje bilo kakve povrede korisnika može se djelomično ili potpuno ograničiti pristup ili korištenje web stranica.
Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlaštenih izmjena, brisanja, oštećenja koji uzrokuju privremenu ili trajnu neprimjenjivost podataka na web stranicama. Isto tako zabranjuje se bilo kakav pokušaj ili izvršenje aktivnosti kojima se mimo web stranica neovlašteno pristupa bilo kojim drugim sadržajima unutar informacijskog sustava vlasnika.

 

Prijelazne i završne odredbe

Za tumačenje ovih općih odredbi i sporova iz odnosa korisnika i vlasnika primjenjuje se hrvatsko materijalno i procesno pravo, za eventualne sporove iz ovog odnosa nadležan je sud u Zagrebu.
Ako sud nadležan za odlučivanje u ovom slučaju ne odluči da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nevažeća, ta odredba će se ukloniti, ostale odredbe općih uvjeta i dalje će biti važeće i provedive.

Montecristo Zagreb d.o.o., siječanj 2022.

Izmjena Modiana ZG d.o.o, listopad 2023

 

stdClass Object
(
  [nid] => 258
  [type] => page
  [language] => hr
  [uid] => 4
  [status] => 1
  [created] => 1289993787
  [changed] => 1697807184
  [comment] => 0
  [promote] => 0
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 24
  [translate] => 0
  [vid] => 258
  [revision_uid] => 3
  [title] => Uvjeti korištenja
  [body] => 

 

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja web stranice www.modiana.hr i ograničenje odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i upravitelj web stranice www.modiana.hr je Modiana ZG d.o.o.
Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Web stranica označava bilo koje mjesto pod naslovom www.modiana.hr.
Korisnik web stranica je svaka osoba koja posjećuje bilo koju stranicu na web stranicama www.modiana.hr.

Prihvaćanje općih uvjeta

Korisnik upotrebom web stranica www.modiana.hr prihvaća ove opće uvjete i izjavljuje da je s njima upoznat i suglasan.

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na stranicama isključivo su u vlasništvu vlasnika stranice i zaštićeni su autorskim pravima svim primjenjivim zakonima. U sadržaj se osim teksta ubraja i cjelokupan grafički dizajn web stranica sa svim grafičkim elementima.
Svako kopiranje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja, u cijelosti ili djelomično je zabranjeno, na drugim mjestima osim ako vlasnik izda dozvolu u pisanom obliku .
Ukoliko korisnik vlasniku dostavi bilo kakve materijale, na vlasnika besplatno i zauvijek prenosi sva materijalna prava i dozvoljava uporabu i objavu dostavljenih materijala.Vlasnik može prema vlastitom nahođenju prijaviti registraciju pod imenom koje ukazuje na drugo lice ili je zaštićen pravima intelektualne svojine ili je neprikladan ili neprihvatljiv na bilo koji drugi način.

Upotreba podataka

Korisnik može podatke upotrebljavati samo u osobne i nekomercijalne svrhe i u opsegu koji je dozvoljen od strane vlasnika/skrbnika. Bilo kakvo posredovanje izvornih ili izvedenih podataka trećim osobama, odnosno objavljivanje na drugim mjestima izričito se zabranjuje. Bilo kakva zloupotreba i/ili neovlaštena uporaba/prosljeđivanje podataka rješavati će se u skladu s važećim kaznenim i građanskim zakonima.

Korisnik se obavezuje da:

-       neće koristiti uslugu sa namjerom da objavljuje bilo koji sadržaj ili aktivnost koja je u suprotnosti sa važećim zakonom, javnom politikom i moralom ili ovim uvjetima

-       neće zloupotrijebiti imena drugih osoba/korisnika

-       neće distribuirati sadržaj ili sadržaj zaštićen autorskim pravima koji je u vlasništvu druge pravne  ili fizičke osobe

-       neće pokušati  prikupiti ili čuvati osobne podatke drugih korisnika

-       neće koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili bilo koji drugu način kojim bi mogli oštetiti ovu uslugu i/ili pružaoca usluga

 

 

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik/skrbnik  ne odgovara za točnost, pravilnost, ažurnost podataka i informacija objavljenih na web stranicama i ne preuzima odgovornost za postupke koje je korisnik poduzeo iz bilo kojeg razloga, uključujući ali  ne ograničavajući se na:  krive i/ili neistinite podatke dobivene od strane korisnika, tehničke probleme (npr. računalni virus, nestanak struje, mehanički kvar,… itd.), neuspjele usluge ili prekid izvođenja usluge od strane vlasnika/skrbnika, mjere državnih i/ili upravnih organa…itd. Na web stranicama se također nalaze i linkovi sa web stranicama trećih lica.Vlasnik ne pruzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja na ovim web stranicama.

Upotreba osobnih podataka i zaštita privatnosti

Vlasnik prikuplja o korisniku sljedeće osobne podatke i podatke za kontakt: e-mail adresa, ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj. S pristupom web stranicama vlasnik prati podatke korisnika koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresu servera, datum i vrijeme te posjećene stranice). Ovi podaci mogu se koristiti anonimno za statističke svrhe.
Korisnik preuzima isključivu odgovornost za istinitost, točnost i ažurnosti osobnih podataka i kontakt informacija koje šalje vlasniku.
Vlasnik će koristiti dobivene podatke o korisniku u skladu s općim uvjetima i važećim propisima ( Zakon o zaštiti osobnih podataka  NN 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011, te Općim pravilnikom o zaštiti podataka (GDPR).
Korisnik je registracijom na web stranici izričito suglasan da vlasnik Modiana ZG d.o.o. njegove osobne podatke upotrebljava i obrađuje u svrhu :
• informiranja o novim proizvodima, slanja trenutnih ponuda i novostima, informiranje kupaca o svim posebnim karakteristikama vezanim za poslovanje i statističku obradu. Osobne podatke Modiana ZG d.o.o.obrađuje najmanje 5 godina, ili sve dok ih korisnik ne otkaže pismenim putem. Osobne podatke korisnika će Modiana ZG d.o.o, nastaviti koristiti i nakon otkazivanja pismene suglasnosti samo u slučaju ispunjenja ugovornih obveza i ostvarivanja prava iz ugovornog odnosa.
Iz sistema za razmjenu poruka, korisnik može biti prikazan u bilo kojem trenutku na način opisan u pojedinačnim e-novostima ili na drugi odgovarajući način u pismenoj ili elektronskom obliku. Korisnik je informiran da njegovu e-mail adresu obrađuje Modiana ZG d.o.o, koja se čuva u sistemu koji je fizički smješten u mjestu sjedišta tvrtke.

Modiana ZG d.o.o. koristi rigorozni sistem registracije (tj. opt-in) za prijavu na novosti, što znači da šalje e-poštu samo osobama koje su se isključivo dale suglasnost da žele primati elektronske obavijesti.

Korisnici mlađi od 16 godina moraju za slanje podataka vlasniku ili davanje pristanka za primanje e- vijesti (aktualnih novosti, aktivnosti iz područja ljepote, zabave, mode i drugi sadržaji Vlasnika) ili davanje pristanka za sudjelovanje u bilo kakvoj nagradnoj igri vlasnika dobiti prethodnu suglasnost roditelja ili staratelja.

 

Korisnik se, registracijom na web stranici, izričito slaže da Vlasnik njegove osobne podatke može koristiti i obrađivati za:

-       omogućavanje odredbe pristupa do web stranice

-       uspostavljanje kontakta sa Korisnikom kada je potrebno (izmjene u funkcioniranju sistema, informacije o servisu i slično)

-       slanje različitih e-sadržaja

-       drugi primjeri, kada korisnik želi

 

Vlasnik izjavljuje da će uvid u osobne podatke Korisnika imati samo Ugovorni obrađivači osobnih podataka Modiana ZG d.o.o.  koji iste prikupljaju, čuvaju i obrađuju prema uputama Vlasnika te u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

Ovlaštenu osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka u Modiana ZG d.o.o. kontaktirajte na e-mail: gdpr@modiana.hr

 

Obrada osobnih podataka

Osobne podatke obrađuju i naši ugovorni obrađivači podataka, pouzdane tvrtke registrirane za svoje aktivnosti sa osiguranom adekvatnom razinom zaštite osobnih podataka. Ugovorni obrađivači podataka obrađuju vaše osobne podatke u skladu s našim uputama i isključivo u naše ime.

Obrada osobnih podataka je svaka aktivnost na osobnim podacima, a posebno: prikupljanje, upis, snimanje, organiziranje, spremanje i prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, komunikacija, distribuiranje ili na drugi način učiniti dostupnima, klasifikaciju ili udruživanje, blokiranje, anonimizacija, brisanje ili uništavanje. Obrada može biti ručna ili automatizirana.

Vrsta, osnova i način obrađivanja vaših osobnih podataka ovise posebno o svrsi za koju obrađujemo vaše podatke.

 

Obrada osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga

Ako ste pristali na obradu podataka u slanje e-newslettera vaši osobni podaci (ime, prezime, e-mail adresa) će se koristiti za izravni marketing:

- slanje promotivnih ponuda

- slanje pozivnica

- slanje kupona, bonova

- informacije o nagradnim igrama koje organizira Modiana ZG d.o.o.

- za segmentaciju (za slanje promotivnih ponuda koristimo segmentaciju prema spolu)

- izrada prilagođenih ponuda na temelju procjene i predviđanja vaših interesa, ekonomske situacije, potreba (profiliranja) itd.

Za izravan marketing koristimo:  e-mail (elektronska pošta), facebook i druge društvene mreže.

Sve informacije o korištenju kolačića mogu se naći na: http://www.modiana.hr/cookie-settings-hr

 

Kada i kako možete zatražiti prestanak korištenja vaših podataka

Ukoliko obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vašeg pristanka, možete zatražiti prestanak korištenja vaših podataka pismenim putem  na našu e-mail adresu: gdpr@modiana.hr  te zahtijevati da trajno ili privremeno, ili u potpunosti prestanemo koristiti vaše osobne podatke za te svrhe.

U tom slučaju, Modiana ZG d.o.o se obvezuje da u roku od 15 dana korigira pravilnu uporabu osobnih podataka za ovu svrhu, a vi ćete biti u pet dana u pisanom obliku ili na neki drugi obaviješteni da smo ispoštovali vaš zahtjev.

Otkazivanje ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena uz vašu suglasnost do otkazivanja.

Također, ukoliko obrađujemo vaše podatke možete zatražiti pristup vašim osobnim podacima te zatražiti njihovo kopiranje, dopunu ili ispravak, osobito ako oni više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili su nezakonito obrađeni ili su obrađeni u na temelju vaše privole i suglasni ste ih  otkazali i ne postoji daljnja zakonska osnova za obradu.

Također možete zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka (npr. ukoliko je obrada nezakonita, i protivna zahtjevu za brisanja osobnih podataka) ili je obrada osobnih podataka koji se odnose na vas, potrebna za obavljanje poslova od javnog interesa ili za legitimne interese Modiana ZG d.o.o

Ta prava možete ostvariti pisanim zahtjevom, kojeg pošaljite našem povjereniku za zaštitu osobnih podataka poštom: Modiana ZG, Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb, ili putem e-maila: gdpr@modiana.hr

Na vaš zahtjev ćemo odgovoriti bez nepotrebnog kašnjenja, a najkasnije u roku od 15 ili 30 dana. Ukoliko na vaš zahtjev, nećete dobiti pravovremeni odgovor ili vaš zahtjev prema Vašem mišljenju pogrešno odbačen, možete podnijeti tužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), pisanim putem na azop@azop. 

 

Kršenje propisa

U slučaju bilo kakvog kršenja postojećih propisa ili ovih uvjeta, vlasnik smije osobne podatke, uključujući IP adresu, koristiti kako bi se spriječilo buduće kršenje ljudskih prava i ublažavanje posljedica povrede.
Ako postoje bilo kakve povrede korisnika može se djelomično ili potpuno ograničiti pristup ili korištenje web stranica.
Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlaštenih izmjena, brisanja, oštećenja koji uzrokuju privremenu ili trajnu neprimjenjivost podataka na web stranicama. Isto tako zabranjuje se bilo kakav pokušaj ili izvršenje aktivnosti kojima se mimo web stranica neovlašteno pristupa bilo kojim drugim sadržajima unutar informacijskog sustava vlasnika.

 

Prijelazne i završne odredbe

Za tumačenje ovih općih odredbi i sporova iz odnosa korisnika i vlasnika primjenjuje se hrvatsko materijalno i procesno pravo, za eventualne sporove iz ovog odnosa nadležan je sud u Zagrebu.
Ako sud nadležan za odlučivanje u ovom slučaju ne odluči da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nevažeća, ta odredba će se ukloniti, ostale odredbe općih uvjeta i dalje će biti važeće i provedive.

Montecristo Zagreb d.o.o., siječanj 2022.

Izmjena Modiana ZG d.o.o, listopad 2023

 

[log] => [revision_timestamp] => 1697807184 [format] => 1 [name] => urednik_hr [picture] => [data] => a:2:{s:13:"form_build_id";s:37:"form-7b690ed1e51c754dabfaeb4ab924b029";s:8:"icl_send";s:1:"1";} [field_stran_slika] => Array ( [0] => Array ( [view] => ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [0] => Array ( [vname] => [vargs] => [view] => ) ) [domains] => Array ( [4] => 4 ) [domain_site] => 1 [subdomains] => Array ( [0] => All affiliates [1] => Modiana.hr ) [domain_source] => 4 [menu_node_items] => Array ( ) [path] => uvjeti-koristenja [taxonomy] => Array ( ) [nodewords] => Array ( [page_title] => Array ( [value] => [append] => 1 [divider] => | ) [description] => Array ( [value] => ) [abstract] => Array ( [value] => ) [keywords] => Array ( [value] => ) [copyright] => Array ( [value] => ) [canonical] => Array ( [value] => [hide] => 0 ) [revisit-after] => Array ( [value] => ) [standout] => Array ( [value] => ) [syndication-source] => Array ( [value] => ) [original-source] => Array ( [value] => ) [robots] => Array ( [value] => Array ( [index] => 0 [noindex] => 0 [follow] => 0 [nofollow] => 0 [noarchive] => 0 [noodp] => 0 [nosnippet] => 0 [noydir] => 0 ) [use_default] => 0 ) [dcterms.contributor] => Array ( [value] => ) [dcterms.creator] => Array ( [value] => [auto] => 0 ) [dcterms.date] => Array ( [value] => Array ( [month] => 10 [day] => 20 [year] => 2023 ) ) [dcterms.description] => Array ( [value] => ) [dcterms.title] => Array ( [value] => ) [location] => Array ( [latitude] => [longitude] => ) [geo.placename] => Array ( [value] => ) [geo.region] => Array ( [value] => ) [shorturl] => Array ( [value] => ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => 1 [content] => Array ( [body] => Array ( [#weight] => -3 [#value] =>

 

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja web stranice www.modiana.hr i ograničenje odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i upravitelj web stranice www.modiana.hr je Modiana ZG d.o.o.
Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Web stranica označava bilo koje mjesto pod naslovom www.modiana.hr.
Korisnik web stranica je svaka osoba koja posjećuje bilo koju stranicu na web stranicama www.modiana.hr.

Prihvaćanje općih uvjeta

Korisnik upotrebom web stranica www.modiana.hr prihvaća ove opće uvjete i izjavljuje da je s njima upoznat i suglasan.

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na stranicama isključivo su u vlasništvu vlasnika stranice i zaštićeni su autorskim pravima svim primjenjivim zakonima. U sadržaj se osim teksta ubraja i cjelokupan grafički dizajn web stranica sa svim grafičkim elementima.
Svako kopiranje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja, u cijelosti ili djelomično je zabranjeno, na drugim mjestima osim ako vlasnik izda dozvolu u pisanom obliku .
Ukoliko korisnik vlasniku dostavi bilo kakve materijale, na vlasnika besplatno i zauvijek prenosi sva materijalna prava i dozvoljava uporabu i objavu dostavljenih materijala.Vlasnik može prema vlastitom nahođenju prijaviti registraciju pod imenom koje ukazuje na drugo lice ili je zaštićen pravima intelektualne svojine ili je neprikladan ili neprihvatljiv na bilo koji drugi način.

Upotreba podataka

Korisnik može podatke upotrebljavati samo u osobne i nekomercijalne svrhe i u opsegu koji je dozvoljen od strane vlasnika/skrbnika. Bilo kakvo posredovanje izvornih ili izvedenih podataka trećim osobama, odnosno objavljivanje na drugim mjestima izričito se zabranjuje. Bilo kakva zloupotreba i/ili neovlaštena uporaba/prosljeđivanje podataka rješavati će se u skladu s važećim kaznenim i građanskim zakonima.

Korisnik se obavezuje da:

-       neće koristiti uslugu sa namjerom da objavljuje bilo koji sadržaj ili aktivnost koja je u suprotnosti sa važećim zakonom, javnom politikom i moralom ili ovim uvjetima

-       neće zloupotrijebiti imena drugih osoba/korisnika

-       neće distribuirati sadržaj ili sadržaj zaštićen autorskim pravima koji je u vlasništvu druge pravne  ili fizičke osobe

-       neće pokušati  prikupiti ili čuvati osobne podatke drugih korisnika

-       neće koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili bilo koji drugu način kojim bi mogli oštetiti ovu uslugu i/ili pružaoca usluga

 

 

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik/skrbnik  ne odgovara za točnost, pravilnost, ažurnost podataka i informacija objavljenih na web stranicama i ne preuzima odgovornost za postupke koje je korisnik poduzeo iz bilo kojeg razloga, uključujući ali  ne ograničavajući se na:  krive i/ili neistinite podatke dobivene od strane korisnika, tehničke probleme (npr. računalni virus, nestanak struje, mehanički kvar,… itd.), neuspjele usluge ili prekid izvođenja usluge od strane vlasnika/skrbnika, mjere državnih i/ili upravnih organa…itd. Na web stranicama se također nalaze i linkovi sa web stranicama trećih lica.Vlasnik ne pruzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja na ovim web stranicama.

Upotreba osobnih podataka i zaštita privatnosti

Vlasnik prikuplja o korisniku sljedeće osobne podatke i podatke za kontakt: e-mail adresa, ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj. S pristupom web stranicama vlasnik prati podatke korisnika koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresu servera, datum i vrijeme te posjećene stranice). Ovi podaci mogu se koristiti anonimno za statističke svrhe.
Korisnik preuzima isključivu odgovornost za istinitost, točnost i ažurnosti osobnih podataka i kontakt informacija koje šalje vlasniku.
Vlasnik će koristiti dobivene podatke o korisniku u skladu s općim uvjetima i važećim propisima ( Zakon o zaštiti osobnih podataka  NN 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011, te Općim pravilnikom o zaštiti podataka (GDPR).
Korisnik je registracijom na web stranici izričito suglasan da vlasnik Modiana ZG d.o.o. njegove osobne podatke upotrebljava i obrađuje u svrhu :
• informiranja o novim proizvodima, slanja trenutnih ponuda i novostima, informiranje kupaca o svim posebnim karakteristikama vezanim za poslovanje i statističku obradu. Osobne podatke Modiana ZG d.o.o.obrađuje najmanje 5 godina, ili sve dok ih korisnik ne otkaže pismenim putem. Osobne podatke korisnika će Modiana ZG d.o.o, nastaviti koristiti i nakon otkazivanja pismene suglasnosti samo u slučaju ispunjenja ugovornih obveza i ostvarivanja prava iz ugovornog odnosa.
Iz sistema za razmjenu poruka, korisnik može biti prikazan u bilo kojem trenutku na način opisan u pojedinačnim e-novostima ili na drugi odgovarajući način u pismenoj ili elektronskom obliku. Korisnik je informiran da njegovu e-mail adresu obrađuje Modiana ZG d.o.o, koja se čuva u sistemu koji je fizički smješten u mjestu sjedišta tvrtke.

Modiana ZG d.o.o. koristi rigorozni sistem registracije (tj. opt-in) za prijavu na novosti, što znači da šalje e-poštu samo osobama koje su se isključivo dale suglasnost da žele primati elektronske obavijesti.

Korisnici mlađi od 16 godina moraju za slanje podataka vlasniku ili davanje pristanka za primanje e- vijesti (aktualnih novosti, aktivnosti iz područja ljepote, zabave, mode i drugi sadržaji Vlasnika) ili davanje pristanka za sudjelovanje u bilo kakvoj nagradnoj igri vlasnika dobiti prethodnu suglasnost roditelja ili staratelja.

 

Korisnik se, registracijom na web stranici, izričito slaže da Vlasnik njegove osobne podatke može koristiti i obrađivati za:

-       omogućavanje odredbe pristupa do web stranice

-       uspostavljanje kontakta sa Korisnikom kada je potrebno (izmjene u funkcioniranju sistema, informacije o servisu i slično)

-       slanje različitih e-sadržaja

-       drugi primjeri, kada korisnik želi

 

Vlasnik izjavljuje da će uvid u osobne podatke Korisnika imati samo Ugovorni obrađivači osobnih podataka Modiana ZG d.o.o.  koji iste prikupljaju, čuvaju i obrađuju prema uputama Vlasnika te u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

Ovlaštenu osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka u Modiana ZG d.o.o. kontaktirajte na e-mail: gdpr@modiana.hr

 

Obrada osobnih podataka

Osobne podatke obrađuju i naši ugovorni obrađivači podataka, pouzdane tvrtke registrirane za svoje aktivnosti sa osiguranom adekvatnom razinom zaštite osobnih podataka. Ugovorni obrađivači podataka obrađuju vaše osobne podatke u skladu s našim uputama i isključivo u naše ime.

Obrada osobnih podataka je svaka aktivnost na osobnim podacima, a posebno: prikupljanje, upis, snimanje, organiziranje, spremanje i prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, komunikacija, distribuiranje ili na drugi način učiniti dostupnima, klasifikaciju ili udruživanje, blokiranje, anonimizacija, brisanje ili uništavanje. Obrada može biti ručna ili automatizirana.

Vrsta, osnova i način obrađivanja vaših osobnih podataka ovise posebno o svrsi za koju obrađujemo vaše podatke.

 

Obrada osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga

Ako ste pristali na obradu podataka u slanje e-newslettera vaši osobni podaci (ime, prezime, e-mail adresa) će se koristiti za izravni marketing:

- slanje promotivnih ponuda

- slanje pozivnica

- slanje kupona, bonova

- informacije o nagradnim igrama koje organizira Modiana ZG d.o.o.

- za segmentaciju (za slanje promotivnih ponuda koristimo segmentaciju prema spolu)

- izrada prilagođenih ponuda na temelju procjene i predviđanja vaših interesa, ekonomske situacije, potreba (profiliranja) itd.

Za izravan marketing koristimo:  e-mail (elektronska pošta), facebook i druge društvene mreže.

Sve informacije o korištenju kolačića mogu se naći na: http://www.modiana.hr/cookie-settings-hr

 

Kada i kako možete zatražiti prestanak korištenja vaših podataka

Ukoliko obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vašeg pristanka, možete zatražiti prestanak korištenja vaših podataka pismenim putem  na našu e-mail adresu: gdpr@modiana.hr  te zahtijevati da trajno ili privremeno, ili u potpunosti prestanemo koristiti vaše osobne podatke za te svrhe.

U tom slučaju, Modiana ZG d.o.o se obvezuje da u roku od 15 dana korigira pravilnu uporabu osobnih podataka za ovu svrhu, a vi ćete biti u pet dana u pisanom obliku ili na neki drugi obaviješteni da smo ispoštovali vaš zahtjev.

Otkazivanje ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena uz vašu suglasnost do otkazivanja.

Također, ukoliko obrađujemo vaše podatke možete zatražiti pristup vašim osobnim podacima te zatražiti njihovo kopiranje, dopunu ili ispravak, osobito ako oni više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili su nezakonito obrađeni ili su obrađeni u na temelju vaše privole i suglasni ste ih  otkazali i ne postoji daljnja zakonska osnova za obradu.

Također možete zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka (npr. ukoliko je obrada nezakonita, i protivna zahtjevu za brisanja osobnih podataka) ili je obrada osobnih podataka koji se odnose na vas, potrebna za obavljanje poslova od javnog interesa ili za legitimne interese Modiana ZG d.o.o

Ta prava možete ostvariti pisanim zahtjevom, kojeg pošaljite našem povjereniku za zaštitu osobnih podataka poštom: Modiana ZG, Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb, ili putem e-maila: gdpr@modiana.hr

Na vaš zahtjev ćemo odgovoriti bez nepotrebnog kašnjenja, a najkasnije u roku od 15 ili 30 dana. Ukoliko na vaš zahtjev, nećete dobiti pravovremeni odgovor ili vaš zahtjev prema Vašem mišljenju pogrešno odbačen, možete podnijeti tužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), pisanim putem na azop@azop. 

 

Kršenje propisa

U slučaju bilo kakvog kršenja postojećih propisa ili ovih uvjeta, vlasnik smije osobne podatke, uključujući IP adresu, koristiti kako bi se spriječilo buduće kršenje ljudskih prava i ublažavanje posljedica povrede.
Ako postoje bilo kakve povrede korisnika može se djelomično ili potpuno ograničiti pristup ili korištenje web stranica.
Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlaštenih izmjena, brisanja, oštećenja koji uzrokuju privremenu ili trajnu neprimjenjivost podataka na web stranicama. Isto tako zabranjuje se bilo kakav pokušaj ili izvršenje aktivnosti kojima se mimo web stranica neovlašteno pristupa bilo kojim drugim sadržajima unutar informacijskog sustava vlasnika.

 

Prijelazne i završne odredbe

Za tumačenje ovih općih odredbi i sporova iz odnosa korisnika i vlasnika primjenjuje se hrvatsko materijalno i procesno pravo, za eventualne sporove iz ovog odnosa nadležan je sud u Zagrebu.
Ako sud nadležan za odlučivanje u ovom slučaju ne odluči da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nevažeća, ta odredba će se ukloniti, ostale odredbe općih uvjeta i dalje će biti važeće i provedive.

Montecristo Zagreb d.o.o., siječanj 2022.

Izmjena Modiana ZG d.o.o, listopad 2023

 

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_stran_slika] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_slika [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => left_image_linked [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_slika [#weight] => 0 [#theme] => imagecache_formatter_left_image_linked [#item] => Array ( [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_slika [#title] => Slika [#access] => 1 [#label_display] => hidden [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Naziv [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Telo [description] => Node module form. [weight] => -3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Informacija o reviziji [description] => Node module form. [weight] => 1 ) [author] => Array ( [label] => Podaci o autoru [description] => Node module form. [weight] => 0 ) [options] => Array ( [label] => Opcije objavljivanja [description] => Node module form. [weight] => 2 ) [language] => Array ( [label] => Jezik [description] => Locale module form. [weight] => -1 ) [translation] => Array ( [label] => Postavke prijevoda [description] => Translation module form. [weight] => 5 ) [menu] => Array ( [label] => Postavke izbornika [description] => Menu module form. [weight] => -4 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 4 ) [domain] => Array ( [label] => Domain access [description] => Domain-specific settings for posts. [weight] => 1 ) [nodewords] => Array ( [label] => Meta tags [description] => Meta tags fieldset. [weight] => 10 ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_pogled [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_pogled [#weight] => 0 [#theme] => viewfield_formatter_default [#item] => Array ( [vname] => [vargs] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_pogled [#title] => Pogled [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>

 

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja web stranice www.modiana.hr i ograničenje odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i upravitelj web stranice www.modiana.hr je Modiana ZG d.o.o.
Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Web stranica označava bilo koje mjesto pod naslovom www.modiana.hr.
Korisnik web stranica je svaka osoba koja posjećuje bilo koju stranicu na web stranicama www.modiana.hr.

Prihvaćanje općih uvjeta

Korisnik upotrebom web stranica www.modiana.hr prihvaća ove opće uvjete i izjavljuje da je s njima upoznat i suglasan.

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na stranicama isključivo su u vlasništvu vlasnika stranice i zaštićeni su autorskim pravima svim primjenjivim zakonima. U sadržaj se osim teksta ubraja i cjelokupan grafički dizajn web stranica sa svim grafičkim elementima.
Svako kopiranje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja, u cijelosti ili djelomično je zabranjeno, na drugim mjestima osim ako vlasnik izda dozvolu u pisanom obliku .
Ukoliko korisnik vlasniku dostavi bilo kakve materijale, na vlasnika besplatno i zauvijek prenosi sva materijalna prava i dozvoljava uporabu i objavu dostavljenih materijala.Vlasnik može prema vlastitom nahođenju prijaviti registraciju pod imenom koje ukazuje na drugo lice ili je zaštićen pravima intelektualne svojine ili je neprikladan ili neprihvatljiv na bilo koji drugi način.

Upotreba podataka

Korisnik može podatke upotrebljavati samo u osobne i nekomercijalne svrhe i u opsegu koji je dozvoljen od strane vlasnika/skrbnika. Bilo kakvo posredovanje izvornih ili izvedenih podataka trećim osobama, odnosno objavljivanje na drugim mjestima izričito se zabranjuje. Bilo kakva zloupotreba i/ili neovlaštena uporaba/prosljeđivanje podataka rješavati će se u skladu s važećim kaznenim i građanskim zakonima.

Korisnik se obavezuje da:

-       neće koristiti uslugu sa namjerom da objavljuje bilo koji sadržaj ili aktivnost koja je u suprotnosti sa važećim zakonom, javnom politikom i moralom ili ovim uvjetima

-       neće zloupotrijebiti imena drugih osoba/korisnika

-       neće distribuirati sadržaj ili sadržaj zaštićen autorskim pravima koji je u vlasništvu druge pravne  ili fizičke osobe

-       neće pokušati  prikupiti ili čuvati osobne podatke drugih korisnika

-       neće koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili bilo koji drugu način kojim bi mogli oštetiti ovu uslugu i/ili pružaoca usluga

 

 

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik/skrbnik  ne odgovara za točnost, pravilnost, ažurnost podataka i informacija objavljenih na web stranicama i ne preuzima odgovornost za postupke koje je korisnik poduzeo iz bilo kojeg razloga, uključujući ali  ne ograničavajući se na:  krive i/ili neistinite podatke dobivene od strane korisnika, tehničke probleme (npr. računalni virus, nestanak struje, mehanički kvar,… itd.), neuspjele usluge ili prekid izvođenja usluge od strane vlasnika/skrbnika, mjere državnih i/ili upravnih organa…itd. Na web stranicama se također nalaze i linkovi sa web stranicama trećih lica.Vlasnik ne pruzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja na ovim web stranicama.

Upotreba osobnih podataka i zaštita privatnosti

Vlasnik prikuplja o korisniku sljedeće osobne podatke i podatke za kontakt: e-mail adresa, ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj. S pristupom web stranicama vlasnik prati podatke korisnika koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresu servera, datum i vrijeme te posjećene stranice). Ovi podaci mogu se koristiti anonimno za statističke svrhe.
Korisnik preuzima isključivu odgovornost za istinitost, točnost i ažurnosti osobnih podataka i kontakt informacija koje šalje vlasniku.
Vlasnik će koristiti dobivene podatke o korisniku u skladu s općim uvjetima i važećim propisima ( Zakon o zaštiti osobnih podataka  NN 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011, te Općim pravilnikom o zaštiti podataka (GDPR).
Korisnik je registracijom na web stranici izričito suglasan da vlasnik Modiana ZG d.o.o. njegove osobne podatke upotrebljava i obrađuje u svrhu :
• informiranja o novim proizvodima, slanja trenutnih ponuda i novostima, informiranje kupaca o svim posebnim karakteristikama vezanim za poslovanje i statističku obradu. Osobne podatke Modiana ZG d.o.o.obrađuje najmanje 5 godina, ili sve dok ih korisnik ne otkaže pismenim putem. Osobne podatke korisnika će Modiana ZG d.o.o, nastaviti koristiti i nakon otkazivanja pismene suglasnosti samo u slučaju ispunjenja ugovornih obveza i ostvarivanja prava iz ugovornog odnosa.
Iz sistema za razmjenu poruka, korisnik može biti prikazan u bilo kojem trenutku na način opisan u pojedinačnim e-novostima ili na drugi odgovarajući način u pismenoj ili elektronskom obliku. Korisnik je informiran da njegovu e-mail adresu obrađuje Modiana ZG d.o.o, koja se čuva u sistemu koji je fizički smješten u mjestu sjedišta tvrtke.

Modiana ZG d.o.o. koristi rigorozni sistem registracije (tj. opt-in) za prijavu na novosti, što znači da šalje e-poštu samo osobama koje su se isključivo dale suglasnost da žele primati elektronske obavijesti.

Korisnici mlađi od 16 godina moraju za slanje podataka vlasniku ili davanje pristanka za primanje e- vijesti (aktualnih novosti, aktivnosti iz područja ljepote, zabave, mode i drugi sadržaji Vlasnika) ili davanje pristanka za sudjelovanje u bilo kakvoj nagradnoj igri vlasnika dobiti prethodnu suglasnost roditelja ili staratelja.

 

Korisnik se, registracijom na web stranici, izričito slaže da Vlasnik njegove osobne podatke može koristiti i obrađivati za:

-       omogućavanje odredbe pristupa do web stranice

-       uspostavljanje kontakta sa Korisnikom kada je potrebno (izmjene u funkcioniranju sistema, informacije o servisu i slično)

-       slanje različitih e-sadržaja

-       drugi primjeri, kada korisnik želi

 

Vlasnik izjavljuje da će uvid u osobne podatke Korisnika imati samo Ugovorni obrađivači osobnih podataka Modiana ZG d.o.o.  koji iste prikupljaju, čuvaju i obrađuju prema uputama Vlasnika te u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

Ovlaštenu osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka u Modiana ZG d.o.o. kontaktirajte na e-mail: gdpr@modiana.hr

 

Obrada osobnih podataka

Osobne podatke obrađuju i naši ugovorni obrađivači podataka, pouzdane tvrtke registrirane za svoje aktivnosti sa osiguranom adekvatnom razinom zaštite osobnih podataka. Ugovorni obrađivači podataka obrađuju vaše osobne podatke u skladu s našim uputama i isključivo u naše ime.

Obrada osobnih podataka je svaka aktivnost na osobnim podacima, a posebno: prikupljanje, upis, snimanje, organiziranje, spremanje i prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, komunikacija, distribuiranje ili na drugi način učiniti dostupnima, klasifikaciju ili udruživanje, blokiranje, anonimizacija, brisanje ili uništavanje. Obrada može biti ručna ili automatizirana.

Vrsta, osnova i način obrađivanja vaših osobnih podataka ovise posebno o svrsi za koju obrađujemo vaše podatke.

 

Obrada osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga

Ako ste pristali na obradu podataka u slanje e-newslettera vaši osobni podaci (ime, prezime, e-mail adresa) će se koristiti za izravni marketing:

- slanje promotivnih ponuda

- slanje pozivnica

- slanje kupona, bonova

- informacije o nagradnim igrama koje organizira Modiana ZG d.o.o.

- za segmentaciju (za slanje promotivnih ponuda koristimo segmentaciju prema spolu)

- izrada prilagođenih ponuda na temelju procjene i predviđanja vaših interesa, ekonomske situacije, potreba (profiliranja) itd.

Za izravan marketing koristimo:  e-mail (elektronska pošta), facebook i druge društvene mreže.

Sve informacije o korištenju kolačića mogu se naći na: http://www.modiana.hr/cookie-settings-hr

 

Kada i kako možete zatražiti prestanak korištenja vaših podataka

Ukoliko obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vašeg pristanka, možete zatražiti prestanak korištenja vaših podataka pismenim putem  na našu e-mail adresu: gdpr@modiana.hr  te zahtijevati da trajno ili privremeno, ili u potpunosti prestanemo koristiti vaše osobne podatke za te svrhe.

U tom slučaju, Modiana ZG d.o.o se obvezuje da u roku od 15 dana korigira pravilnu uporabu osobnih podataka za ovu svrhu, a vi ćete biti u pet dana u pisanom obliku ili na neki drugi obaviješteni da smo ispoštovali vaš zahtjev.

Otkazivanje ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena uz vašu suglasnost do otkazivanja.

Također, ukoliko obrađujemo vaše podatke možete zatražiti pristup vašim osobnim podacima te zatražiti njihovo kopiranje, dopunu ili ispravak, osobito ako oni više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili su nezakonito obrađeni ili su obrađeni u na temelju vaše privole i suglasni ste ih  otkazali i ne postoji daljnja zakonska osnova za obradu.

Također možete zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka (npr. ukoliko je obrada nezakonita, i protivna zahtjevu za brisanja osobnih podataka) ili je obrada osobnih podataka koji se odnose na vas, potrebna za obavljanje poslova od javnog interesa ili za legitimne interese Modiana ZG d.o.o

Ta prava možete ostvariti pisanim zahtjevom, kojeg pošaljite našem povjereniku za zaštitu osobnih podataka poštom: Modiana ZG, Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb, ili putem e-maila: gdpr@modiana.hr

Na vaš zahtjev ćemo odgovoriti bez nepotrebnog kašnjenja, a najkasnije u roku od 15 ili 30 dana. Ukoliko na vaš zahtjev, nećete dobiti pravovremeni odgovor ili vaš zahtjev prema Vašem mišljenju pogrešno odbačen, možete podnijeti tužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), pisanim putem na azop@azop. 

 

Kršenje propisa

U slučaju bilo kakvog kršenja postojećih propisa ili ovih uvjeta, vlasnik smije osobne podatke, uključujući IP adresu, koristiti kako bi se spriječilo buduće kršenje ljudskih prava i ublažavanje posljedica povrede.
Ako postoje bilo kakve povrede korisnika može se djelomično ili potpuno ograničiti pristup ili korištenje web stranica.
Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlaštenih izmjena, brisanja, oštećenja koji uzrokuju privremenu ili trajnu neprimjenjivost podataka na web stranicama. Isto tako zabranjuje se bilo kakav pokušaj ili izvršenje aktivnosti kojima se mimo web stranica neovlašteno pristupa bilo kojim drugim sadržajima unutar informacijskog sustava vlasnika.

 

Prijelazne i završne odredbe

Za tumačenje ovih općih odredbi i sporova iz odnosa korisnika i vlasnika primjenjuje se hrvatsko materijalno i procesno pravo, za eventualne sporove iz ovog odnosa nadležan je sud u Zagrebu.
Ako sud nadležan za odlučivanje u ovom slučaju ne odluči da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nevažeća, ta odredba će se ukloniti, ostale odredbe općih uvjeta i dalje će biti važeće i provedive.

Montecristo Zagreb d.o.o., siječanj 2022.

Izmjena Modiana ZG d.o.o, listopad 2023

 

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( [node_translation_bs] => Array ( [title] => Bosanski [href] => node/587 [language] => stdClass Object ( [language] => bs [name] => Bosnian [native] => Bosanski [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 3 [formula] => (((($n%10)==1)&&(($n%100)!=11))?(0):((((($n%10)>=2)&&(($n%10)<=4))&&((($n%100)<10)||(($n%100)>=20)))?(1):2)) [domain] => [prefix] => ba [weight] => 0 [javascript] => 024ae63bfbd282d89ceb75b5294d2b92 ) [attributes] => Array ( [title] => Uvjeti korištenja [class] => translation-link ) ) [node_translation_sr] => Array ( [title] => Српски [href] => node/457 [language] => stdClass Object ( [language] => sr [name] => Serbian [native] => Српски [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 3 [formula] => (((($n%10)==1)&&(($n%100)!=11))?(0):((((($n%10)>=2)&&(($n%10)<=4))&&((($n%100)<10)||(($n%100)>=20)))?(1):2)) [domain] => [prefix] => sr [weight] => 0 [javascript] => 42ad6317d37ad9063b3afd54e65b416a ) [attributes] => Array ( [title] => Uslovi korišćenja [class] => translation-link ) ) [node_translation_sl] => Array ( [title] => Slovenščina [href] => node/24 [language] => stdClass Object ( [language] => sl [name] => Slovenian [native] => Slovenščina [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 4 [formula] => ((($n%100)==1)?(0):((($n%100)==2)?(1):(((($n%100)==3)||(($n%100)==4))?(2):3))) [domain] => [prefix] => sl [weight] => 0 [javascript] => 84d05ac4d85e16eeccc239507c10c1df ) [attributes] => Array ( [title] => Pogoji uporabe [class] => translation-link ) ) ) )
POSTANITE NAŠ VJERNI KUPAC I OSTVARITE EKSKLUZIVNE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD.
PRIDRUŽITE SE NAM VEĆ DANAS ! OČEKUJE VAS 10% POPUSTA DOBRODOŠLICE! PRIDRUŽITE NAM SE BESPLATNO