Poklon kartica MODIANA – opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.
Opći uvjeti poslovanja čine pravnu osnovu za definiranje prava i obveze, koje proizlaze iz transakcija s poklon karticom Modiana. Kupnjom ili uporabom poklon kartice Modiana svaki se kupac i imatelj poklon kartice Modiana obvezuje poklon karticu Modiana koristiti u skladu s primjenjivim Općim uvjetima poslovanja i ako se nakon kupnje poklon kartice Opći uvjeti poslovanja izmjene. U slučaju povrata novca poklon kartica može se izdati kao vrijednosna kartica, za koju vrijede isti Opći uvjeti poslovanja kao i za poklon karticu. Ovi Opći uvjeti obvezuju Modianu i svakog kupca koji kupi poklon karticu odnosno koji sa poklon karticom plaća određenu robu na svim prodajnim mjestima Modiana i Lee Cooper koji su određeni u stavku 8. ovih Uvjeta. Objavom ovih Općih uvjeta svaki je kupac suglasan da kupovinom poklon kartice prihvaća i te Opće uvjete, te način poslovanja s poklon karticama, koji je utvrđen ovim Općim uvjetima.

Izdavanje kartice

Članak 2.
Izdavač i vlasnik poklon kartice Modiana (u daljnjem tekstu: poklon kartica) je Modiana ZG d.o.o., Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Izdavatelj).

Članak 3.
U Općim uvjetima poslovanja koriste se sljedeći izrazi:
- „kupac poklon kartice” - potrošač koji na poklon karticu prvi put ili ponovno uplati vrijednosni iznos na karticu;
- „kupac” – imaoc poklon kartice, koji za kupovinu robe i usluga kao način plaćanja koristi poklon karticu;
- „imaoc” - trenutni posjednik poklon kartice ili osoba koja u datom trenutku ima fizički poklon karticu;
- „korištenje poklon kartice” - plaćanje robe i usluga s poklon karticom koja ima raspoloživ vrijednosni iznos na kartici;
- „poklon kartica” - je u skladu s ovim općim uvjetima poslovanja zamišljena kao poklon ili vrijednosna kartica, koju izdavatelj može izdati kupcu poklon kartice za naknadu i obvezuje ga, u skladu s Općim uvjetima poslovanja prihvatiti kao sredstvo plaćanja za prodaju proizvoda u svojim prodajnim mjestima u Hrvatskoj;
- „kupovina poklon kartice” – je prvo ili ponovno punjenje poklon kartice vrijednosnim iznosom

Članak 4.
Kupovina poklon kartice moguća je s bilo kojim valjanim načinom plaćanja koji se koriste u prodavaonicama Modiana u Hrvatskoj. Kupovina poklon kartice nije moguća u ratama. Prilikom kupovine poklon kartice popuste i akcije nije moguće iskoristiti. Fizičke osobe mogu kupiti poklon karticu na svim prodajnim mjestima navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta poslovanja. Pravne osobe mogu kupiti poklon karticu samo u sjedištu izdavatelja.

Članak 5.
Maksimalni iznos vrijednosnog iznosa na kartici je 3.000 eura / 22.603,50 kuna*, minimalni iznos 3 eura/ 22,60 kuna*. Iznos na poklon kartici se ne isplaćuje u gotovini. Poklon kartica napuni se sa vrijednosnim iznosom prilikom kupovine poklon kartice i moguće ju je ponovno nadopuniti na blagajnama svih prodajnih mjesta navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta poslovanja. Isplata vrijednosnog iznosa salda sa poklon kartice u gotovini, nije moguća.

*Sukladno zakonu i fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kn) 

Članak 6.

Valjanost poklon kartice je 2 godine od zadnjeg punjenja poklon kartice. To je razdoblje od datuma posljednje naplate (datum na dokazu (slipu), izdanom kod posljednjeg punjenja poklon kartice) do zaključno posljednjeg dana istog mjeseca dvije godine kasnije. Nakon isteka roka raspoloživi iznos na poklon kartici više nije dostupan. Kupac ili imaoc poklon kartice dužan je voditi evidenciju o valjanosti. Imaoc poklon kartice  može na blagajni prodajnog mjestu u bilo kojem trenutku provjeriti stanje na poklon kartici. Za  riješavanje pritužbi, nakon isteka valjanosti poklon kartice odgovoran je izdavatelj. Reklamacije prema izdavatelju dostavite u pisanom obliku ili putem e-maila: info@modiana.hr

Korištenje kartice, gubitak, oštećenje i prestanak prava korištenja 

Članak 7.

Poklon kartica NE izdaje se na osobno ime i prenosiva je, što znači da predstavlja vrijednosni papir na donositelja.Imaoc poklon kartice smatra se da je korisnik poklon kartice,

izdavatelj korištenjem poklon kartice nije dužan provjeriti identitet imaoca ili donositelja poklon kartice.

Izdavatelj ne pruža usluge blokade poklon kartice, na zahtjev kupca ili imaoca poklon kartice. Imaoc kartice može platiti s poklon karticom, u jednoj ili više kupnji robe, do raspoloživog vrijednosnog iznosa salda na poklon kartici. Poklon kartica vrijedi samo u Hrvatskoj, na svim prodajnim mjestima izdavatelja koje su navedene u sljedećem članku  u nastavku.

Izdavatelj nije odgovoran za zlouporabu poklon kartice.

Članak 8.

Kupnja i korištenje poklon kartice moguće je na svim Modiana prodajnim mjestima u Hrvatskoj te prodavaonicama:

Outlet trgovini Lee Cooper (Zagreb,Designer Outlet Croatia, Alfreda Nobela 4- Sop)

Poklon kartica može se koristiti u skladu s njenom namjenom. Poklon kartica  dostupna je s unaprijed tiskanim vizualom.

Članak 9.

Prilikom kupnje, kupac dobiva dokaz o punjenju kartice i može ga zadržati za svoju evidenciju kao dokaz valjanosti poklon kartice u skladu s člankom  6. ovih Općih uvjeta.

Članak 10.

Kupovina sa poklon karticom može se obavljati samo u visini salda na poklon kartici. Kupovina na rate s poklon karticom nije moguća. U slučaju da  vrijednost iznosa salda na poklon kartica nije dovoljna za isplatu cjelokupne kupnje, plaćanje razlike u vrijednosti za kupljenu robu može se provesti s važećim načinima plaćanja koji se koriste u prodavaonicama Modiana u Hrvatskoj. 

Članak 11.

Za rješavanje reklamacija prilikom plaćanja s poklon karticom odgovoran je izdavatelj.

Moguću problematiku kod kupovine poklon kartice ili punjenja poklon kartice reklamira kupac ili imaoc poklon kartice u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana kupnje.

Članak 12.

Za gubitak ili krađu poklon kartice i sve moguće nastale štete uzrokovane zlouporabom poklon kartice i neovlašteno korištenje vrijednosnog iznosa salda na poklon kartici,  izdavatelj poklon kartice nije odgovoran. Izgubljene ili ukradene poklon kartice neće biti zamijenjene.

U slučaju oštećenja ili kvara poklon kartice, a nije posljedica neispravnog rukovanja, imaoc poklon kartice pismenim putem, uz osobne podatke šalju preporučenom poštom na adresu: Modiana ZG d.o.o, Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb.

Izdavatelj će oštećenu ili neaktivnu karticu besplatno zamijenjiti novom u  vrijednosnom iznosa salda  prema visini iznosa vrijednosnog salda kartice koja je vraćena  izdavatelju.

Završne odredbe

Članak 13.

Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom njihove objave na internetskim stranicama izdavatelja www.modiana.hr .

Izdavatelj zadržava pravo promjene Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Poklon kartice Modiana bez prethodne najave.Izdavatelj će izmijenjene Opće uvjete poslovanja objaviti na webu  www.modiana.hr.

Članak 14.

Neovlašteno i nezakonito korištenje poklon kartice je kažnjivo. Svi sporovi između nositelja i izdavatelja poklon kartice riješavaju  se pred nadležnim sudom u Zagrebu. 

 

Zagreb, prosinac 2022

Izmjena Zagreb, listopad 2023

stdClass Object
(
  [nid] => 5262
  [type] => page
  [language] => hr
  [uid] => 1
  [status] => 1
  [created] => 1642077742
  [changed] => 1697806866
  [comment] => 0
  [promote] => 0
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 5262
  [revision_uid] => 3
  [title] => Poklon kartica MODIANA – opći uvjeti poslovanja
  [body] => 

Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.
Opći uvjeti poslovanja čine pravnu osnovu za definiranje prava i obveze, koje proizlaze iz transakcija s poklon karticom Modiana. Kupnjom ili uporabom poklon kartice Modiana svaki se kupac i imatelj poklon kartice Modiana obvezuje poklon karticu Modiana koristiti u skladu s primjenjivim Općim uvjetima poslovanja i ako se nakon kupnje poklon kartice Opći uvjeti poslovanja izmjene. U slučaju povrata novca poklon kartica može se izdati kao vrijednosna kartica, za koju vrijede isti Opći uvjeti poslovanja kao i za poklon karticu. Ovi Opći uvjeti obvezuju Modianu i svakog kupca koji kupi poklon karticu odnosno koji sa poklon karticom plaća određenu robu na svim prodajnim mjestima Modiana i Lee Cooper koji su određeni u stavku 8. ovih Uvjeta. Objavom ovih Općih uvjeta svaki je kupac suglasan da kupovinom poklon kartice prihvaća i te Opće uvjete, te način poslovanja s poklon karticama, koji je utvrđen ovim Općim uvjetima.

Izdavanje kartice

Članak 2.
Izdavač i vlasnik poklon kartice Modiana (u daljnjem tekstu: poklon kartica) je Modiana ZG d.o.o., Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Izdavatelj).

Članak 3.
U Općim uvjetima poslovanja koriste se sljedeći izrazi:
- „kupac poklon kartice” - potrošač koji na poklon karticu prvi put ili ponovno uplati vrijednosni iznos na karticu;
- „kupac” – imaoc poklon kartice, koji za kupovinu robe i usluga kao način plaćanja koristi poklon karticu;
- „imaoc” - trenutni posjednik poklon kartice ili osoba koja u datom trenutku ima fizički poklon karticu;
- „korištenje poklon kartice” - plaćanje robe i usluga s poklon karticom koja ima raspoloživ vrijednosni iznos na kartici;
- „poklon kartica” - je u skladu s ovim općim uvjetima poslovanja zamišljena kao poklon ili vrijednosna kartica, koju izdavatelj može izdati kupcu poklon kartice za naknadu i obvezuje ga, u skladu s Općim uvjetima poslovanja prihvatiti kao sredstvo plaćanja za prodaju proizvoda u svojim prodajnim mjestima u Hrvatskoj;
- „kupovina poklon kartice” – je prvo ili ponovno punjenje poklon kartice vrijednosnim iznosom

Članak 4.
Kupovina poklon kartice moguća je s bilo kojim valjanim načinom plaćanja koji se koriste u prodavaonicama Modiana u Hrvatskoj. Kupovina poklon kartice nije moguća u ratama. Prilikom kupovine poklon kartice popuste i akcije nije moguće iskoristiti. Fizičke osobe mogu kupiti poklon karticu na svim prodajnim mjestima navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta poslovanja. Pravne osobe mogu kupiti poklon karticu samo u sjedištu izdavatelja.

Članak 5.
Maksimalni iznos vrijednosnog iznosa na kartici je 3.000 eura / 22.603,50 kuna*, minimalni iznos 3 eura/ 22,60 kuna*. Iznos na poklon kartici se ne isplaćuje u gotovini. Poklon kartica napuni se sa vrijednosnim iznosom prilikom kupovine poklon kartice i moguće ju je ponovno nadopuniti na blagajnama svih prodajnih mjesta navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta poslovanja. Isplata vrijednosnog iznosa salda sa poklon kartice u gotovini, nije moguća.

*Sukladno zakonu i fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kn) 

Članak 6.

Valjanost poklon kartice je 2 godine od zadnjeg punjenja poklon kartice. To je razdoblje od datuma posljednje naplate (datum na dokazu (slipu), izdanom kod posljednjeg punjenja poklon kartice) do zaključno posljednjeg dana istog mjeseca dvije godine kasnije. Nakon isteka roka raspoloživi iznos na poklon kartici više nije dostupan. Kupac ili imaoc poklon kartice dužan je voditi evidenciju o valjanosti. Imaoc poklon kartice  može na blagajni prodajnog mjestu u bilo kojem trenutku provjeriti stanje na poklon kartici. Za  riješavanje pritužbi, nakon isteka valjanosti poklon kartice odgovoran je izdavatelj. Reklamacije prema izdavatelju dostavite u pisanom obliku ili putem e-maila: info@modiana.hr

Korištenje kartice, gubitak, oštećenje i prestanak prava korištenja 

Članak 7.

Poklon kartica NE izdaje se na osobno ime i prenosiva je, što znači da predstavlja vrijednosni papir na donositelja.Imaoc poklon kartice smatra se da je korisnik poklon kartice,

izdavatelj korištenjem poklon kartice nije dužan provjeriti identitet imaoca ili donositelja poklon kartice.

Izdavatelj ne pruža usluge blokade poklon kartice, na zahtjev kupca ili imaoca poklon kartice. Imaoc kartice može platiti s poklon karticom, u jednoj ili više kupnji robe, do raspoloživog vrijednosnog iznosa salda na poklon kartici. Poklon kartica vrijedi samo u Hrvatskoj, na svim prodajnim mjestima izdavatelja koje su navedene u sljedećem članku  u nastavku.

Izdavatelj nije odgovoran za zlouporabu poklon kartice.

Članak 8.

Kupnja i korištenje poklon kartice moguće je na svim Modiana prodajnim mjestima u Hrvatskoj te prodavaonicama:

Outlet trgovini Lee Cooper (Zagreb,Designer Outlet Croatia, Alfreda Nobela 4- Sop)

Poklon kartica može se koristiti u skladu s njenom namjenom. Poklon kartica  dostupna je s unaprijed tiskanim vizualom.

Članak 9.

Prilikom kupnje, kupac dobiva dokaz o punjenju kartice i može ga zadržati za svoju evidenciju kao dokaz valjanosti poklon kartice u skladu s člankom  6. ovih Općih uvjeta.

Članak 10.

Kupovina sa poklon karticom može se obavljati samo u visini salda na poklon kartici. Kupovina na rate s poklon karticom nije moguća. U slučaju da  vrijednost iznosa salda na poklon kartica nije dovoljna za isplatu cjelokupne kupnje, plaćanje razlike u vrijednosti za kupljenu robu može se provesti s važećim načinima plaćanja koji se koriste u prodavaonicama Modiana u Hrvatskoj. 

Članak 11.

Za rješavanje reklamacija prilikom plaćanja s poklon karticom odgovoran je izdavatelj.

Moguću problematiku kod kupovine poklon kartice ili punjenja poklon kartice reklamira kupac ili imaoc poklon kartice u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana kupnje.

Članak 12.

Za gubitak ili krađu poklon kartice i sve moguće nastale štete uzrokovane zlouporabom poklon kartice i neovlašteno korištenje vrijednosnog iznosa salda na poklon kartici,  izdavatelj poklon kartice nije odgovoran. Izgubljene ili ukradene poklon kartice neće biti zamijenjene.

U slučaju oštećenja ili kvara poklon kartice, a nije posljedica neispravnog rukovanja, imaoc poklon kartice pismenim putem, uz osobne podatke šalju preporučenom poštom na adresu: Modiana ZG d.o.o, Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb.

Izdavatelj će oštećenu ili neaktivnu karticu besplatno zamijenjiti novom u  vrijednosnom iznosa salda  prema visini iznosa vrijednosnog salda kartice koja je vraćena  izdavatelju.

Završne odredbe

Članak 13.

Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom njihove objave na internetskim stranicama izdavatelja www.modiana.hr .

Izdavatelj zadržava pravo promjene Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Poklon kartice Modiana bez prethodne najave.Izdavatelj će izmijenjene Opće uvjete poslovanja objaviti na webu  www.modiana.hr.

Članak 14.

Neovlašteno i nezakonito korištenje poklon kartice je kažnjivo. Svi sporovi između nositelja i izdavatelja poklon kartice riješavaju  se pred nadležnim sudom u Zagrebu. 

 

Zagreb, prosinac 2022

Izmjena Zagreb, listopad 2023

[log] => [revision_timestamp] => 1697806866 [format] => 1 [name] => admin [picture] => [data] => a:3:{s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:8:"icl_send";s:1:"1";s:13:"form_build_id";s:37:"form-589e8a3ce20e47106e0a6e015e6c7940";} [field_stran_slika] => Array ( [0] => Array ( [view] => ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [0] => Array ( [vname] => [vargs] => [view] => ) ) [domains] => Array ( [4] => 4 ) [domain_site] => 1 [subdomains] => Array ( [0] => All affiliates [1] => Modiana.hr ) [domain_source] => 4 [menu_node_items] => Array ( ) [path] => poklon-kartica-modiana [taxonomy] => Array ( ) [nodewords] => Array ( [page_title] => Array ( [value] => [append] => 1 [divider] => | ) [description] => Array ( [value] => ) [abstract] => Array ( [value] => ) [keywords] => Array ( [value] => ) [copyright] => Array ( [value] => ) [canonical] => Array ( [value] => [hide] => 0 ) [revisit-after] => Array ( [value] => ) [standout] => Array ( [value] => ) [syndication-source] => Array ( [value] => ) [original-source] => Array ( [value] => ) [robots] => Array ( [value] => Array ( [index] => 0 [noindex] => 0 [follow] => 0 [nofollow] => 0 [noarchive] => 0 [noodp] => 0 [nosnippet] => 0 [noydir] => 0 ) [use_default] => 0 ) [dcterms.contributor] => Array ( [value] => ) [dcterms.creator] => Array ( [value] => [auto] => 0 ) [dcterms.date] => Array ( [value] => Array ( [month] => 1 [day] => 13 [year] => 2022 ) ) [dcterms.description] => Array ( [value] => ) [dcterms.title] => Array ( [value] => ) [location] => Array ( [latitude] => [longitude] => ) [geo.placename] => Array ( [value] => ) [geo.region] => Array ( [value] => ) [shorturl] => Array ( [value] => ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => 1 [content] => Array ( [body] => Array ( [#weight] => -3 [#value] =>

Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.
Opći uvjeti poslovanja čine pravnu osnovu za definiranje prava i obveze, koje proizlaze iz transakcija s poklon karticom Modiana. Kupnjom ili uporabom poklon kartice Modiana svaki se kupac i imatelj poklon kartice Modiana obvezuje poklon karticu Modiana koristiti u skladu s primjenjivim Općim uvjetima poslovanja i ako se nakon kupnje poklon kartice Opći uvjeti poslovanja izmjene. U slučaju povrata novca poklon kartica može se izdati kao vrijednosna kartica, za koju vrijede isti Opći uvjeti poslovanja kao i za poklon karticu. Ovi Opći uvjeti obvezuju Modianu i svakog kupca koji kupi poklon karticu odnosno koji sa poklon karticom plaća određenu robu na svim prodajnim mjestima Modiana i Lee Cooper koji su određeni u stavku 8. ovih Uvjeta. Objavom ovih Općih uvjeta svaki je kupac suglasan da kupovinom poklon kartice prihvaća i te Opće uvjete, te način poslovanja s poklon karticama, koji je utvrđen ovim Općim uvjetima.

Izdavanje kartice

Članak 2.
Izdavač i vlasnik poklon kartice Modiana (u daljnjem tekstu: poklon kartica) je Modiana ZG d.o.o., Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Izdavatelj).

Članak 3.
U Općim uvjetima poslovanja koriste se sljedeći izrazi:
- „kupac poklon kartice” - potrošač koji na poklon karticu prvi put ili ponovno uplati vrijednosni iznos na karticu;
- „kupac” – imaoc poklon kartice, koji za kupovinu robe i usluga kao način plaćanja koristi poklon karticu;
- „imaoc” - trenutni posjednik poklon kartice ili osoba koja u datom trenutku ima fizički poklon karticu;
- „korištenje poklon kartice” - plaćanje robe i usluga s poklon karticom koja ima raspoloživ vrijednosni iznos na kartici;
- „poklon kartica” - je u skladu s ovim općim uvjetima poslovanja zamišljena kao poklon ili vrijednosna kartica, koju izdavatelj može izdati kupcu poklon kartice za naknadu i obvezuje ga, u skladu s Općim uvjetima poslovanja prihvatiti kao sredstvo plaćanja za prodaju proizvoda u svojim prodajnim mjestima u Hrvatskoj;
- „kupovina poklon kartice” – je prvo ili ponovno punjenje poklon kartice vrijednosnim iznosom

Članak 4.
Kupovina poklon kartice moguća je s bilo kojim valjanim načinom plaćanja koji se koriste u prodavaonicama Modiana u Hrvatskoj. Kupovina poklon kartice nije moguća u ratama. Prilikom kupovine poklon kartice popuste i akcije nije moguće iskoristiti. Fizičke osobe mogu kupiti poklon karticu na svim prodajnim mjestima navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta poslovanja. Pravne osobe mogu kupiti poklon karticu samo u sjedištu izdavatelja.

Članak 5.
Maksimalni iznos vrijednosnog iznosa na kartici je 3.000 eura / 22.603,50 kuna*, minimalni iznos 3 eura/ 22,60 kuna*. Iznos na poklon kartici se ne isplaćuje u gotovini. Poklon kartica napuni se sa vrijednosnim iznosom prilikom kupovine poklon kartice i moguće ju je ponovno nadopuniti na blagajnama svih prodajnih mjesta navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta poslovanja. Isplata vrijednosnog iznosa salda sa poklon kartice u gotovini, nije moguća.

*Sukladno zakonu i fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kn) 

Članak 6.

Valjanost poklon kartice je 2 godine od zadnjeg punjenja poklon kartice. To je razdoblje od datuma posljednje naplate (datum na dokazu (slipu), izdanom kod posljednjeg punjenja poklon kartice) do zaključno posljednjeg dana istog mjeseca dvije godine kasnije. Nakon isteka roka raspoloživi iznos na poklon kartici više nije dostupan. Kupac ili imaoc poklon kartice dužan je voditi evidenciju o valjanosti. Imaoc poklon kartice  može na blagajni prodajnog mjestu u bilo kojem trenutku provjeriti stanje na poklon kartici. Za  riješavanje pritužbi, nakon isteka valjanosti poklon kartice odgovoran je izdavatelj. Reklamacije prema izdavatelju dostavite u pisanom obliku ili putem e-maila: info@modiana.hr

Korištenje kartice, gubitak, oštećenje i prestanak prava korištenja 

Članak 7.

Poklon kartica NE izdaje se na osobno ime i prenosiva je, što znači da predstavlja vrijednosni papir na donositelja.Imaoc poklon kartice smatra se da je korisnik poklon kartice,

izdavatelj korištenjem poklon kartice nije dužan provjeriti identitet imaoca ili donositelja poklon kartice.

Izdavatelj ne pruža usluge blokade poklon kartice, na zahtjev kupca ili imaoca poklon kartice. Imaoc kartice može platiti s poklon karticom, u jednoj ili više kupnji robe, do raspoloživog vrijednosnog iznosa salda na poklon kartici. Poklon kartica vrijedi samo u Hrvatskoj, na svim prodajnim mjestima izdavatelja koje su navedene u sljedećem članku  u nastavku.

Izdavatelj nije odgovoran za zlouporabu poklon kartice.

Članak 8.

Kupnja i korištenje poklon kartice moguće je na svim Modiana prodajnim mjestima u Hrvatskoj te prodavaonicama:

Outlet trgovini Lee Cooper (Zagreb,Designer Outlet Croatia, Alfreda Nobela 4- Sop)

Poklon kartica može se koristiti u skladu s njenom namjenom. Poklon kartica  dostupna je s unaprijed tiskanim vizualom.

Članak 9.

Prilikom kupnje, kupac dobiva dokaz o punjenju kartice i može ga zadržati za svoju evidenciju kao dokaz valjanosti poklon kartice u skladu s člankom  6. ovih Općih uvjeta.

Članak 10.

Kupovina sa poklon karticom može se obavljati samo u visini salda na poklon kartici. Kupovina na rate s poklon karticom nije moguća. U slučaju da  vrijednost iznosa salda na poklon kartica nije dovoljna za isplatu cjelokupne kupnje, plaćanje razlike u vrijednosti za kupljenu robu može se provesti s važećim načinima plaćanja koji se koriste u prodavaonicama Modiana u Hrvatskoj. 

Članak 11.

Za rješavanje reklamacija prilikom plaćanja s poklon karticom odgovoran je izdavatelj.

Moguću problematiku kod kupovine poklon kartice ili punjenja poklon kartice reklamira kupac ili imaoc poklon kartice u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana kupnje.

Članak 12.

Za gubitak ili krađu poklon kartice i sve moguće nastale štete uzrokovane zlouporabom poklon kartice i neovlašteno korištenje vrijednosnog iznosa salda na poklon kartici,  izdavatelj poklon kartice nije odgovoran. Izgubljene ili ukradene poklon kartice neće biti zamijenjene.

U slučaju oštećenja ili kvara poklon kartice, a nije posljedica neispravnog rukovanja, imaoc poklon kartice pismenim putem, uz osobne podatke šalju preporučenom poštom na adresu: Modiana ZG d.o.o, Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb.

Izdavatelj će oštećenu ili neaktivnu karticu besplatno zamijenjiti novom u  vrijednosnom iznosa salda  prema visini iznosa vrijednosnog salda kartice koja je vraćena  izdavatelju.

Završne odredbe

Članak 13.

Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom njihove objave na internetskim stranicama izdavatelja www.modiana.hr .

Izdavatelj zadržava pravo promjene Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Poklon kartice Modiana bez prethodne najave.Izdavatelj će izmijenjene Opće uvjete poslovanja objaviti na webu  www.modiana.hr.

Članak 14.

Neovlašteno i nezakonito korištenje poklon kartice je kažnjivo. Svi sporovi između nositelja i izdavatelja poklon kartice riješavaju  se pred nadležnim sudom u Zagrebu. 

 

Zagreb, prosinac 2022

Izmjena Zagreb, listopad 2023

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_stran_slika] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_slika [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => left_image_linked [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_slika [#weight] => 0 [#theme] => imagecache_formatter_left_image_linked [#item] => Array ( [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_slika [#title] => Slika [#access] => 1 [#label_display] => hidden [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Naziv [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Telo [description] => Node module form. [weight] => -3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Informacija o reviziji [description] => Node module form. [weight] => 1 ) [author] => Array ( [label] => Podaci o autoru [description] => Node module form. [weight] => 0 ) [options] => Array ( [label] => Opcije objavljivanja [description] => Node module form. [weight] => 2 ) [language] => Array ( [label] => Jezik [description] => Locale module form. [weight] => -1 ) [translation] => Array ( [label] => Postavke prijevoda [description] => Translation module form. [weight] => 5 ) [menu] => Array ( [label] => Postavke izbornika [description] => Menu module form. [weight] => -4 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 4 ) [domain] => Array ( [label] => Domain access [description] => Domain-specific settings for posts. [weight] => 1 ) [nodewords] => Array ( [label] => Meta tags [description] => Meta tags fieldset. [weight] => 10 ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_pogled [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_pogled [#weight] => 0 [#theme] => viewfield_formatter_default [#item] => Array ( [vname] => [vargs] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_pogled [#title] => Pogled [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>

Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.
Opći uvjeti poslovanja čine pravnu osnovu za definiranje prava i obveze, koje proizlaze iz transakcija s poklon karticom Modiana. Kupnjom ili uporabom poklon kartice Modiana svaki se kupac i imatelj poklon kartice Modiana obvezuje poklon karticu Modiana koristiti u skladu s primjenjivim Općim uvjetima poslovanja i ako se nakon kupnje poklon kartice Opći uvjeti poslovanja izmjene. U slučaju povrata novca poklon kartica može se izdati kao vrijednosna kartica, za koju vrijede isti Opći uvjeti poslovanja kao i za poklon karticu. Ovi Opći uvjeti obvezuju Modianu i svakog kupca koji kupi poklon karticu odnosno koji sa poklon karticom plaća određenu robu na svim prodajnim mjestima Modiana i Lee Cooper koji su određeni u stavku 8. ovih Uvjeta. Objavom ovih Općih uvjeta svaki je kupac suglasan da kupovinom poklon kartice prihvaća i te Opće uvjete, te način poslovanja s poklon karticama, koji je utvrđen ovim Općim uvjetima.

Izdavanje kartice

Članak 2.
Izdavač i vlasnik poklon kartice Modiana (u daljnjem tekstu: poklon kartica) je Modiana ZG d.o.o., Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Izdavatelj).

Članak 3.
U Općim uvjetima poslovanja koriste se sljedeći izrazi:
- „kupac poklon kartice” - potrošač koji na poklon karticu prvi put ili ponovno uplati vrijednosni iznos na karticu;
- „kupac” – imaoc poklon kartice, koji za kupovinu robe i usluga kao način plaćanja koristi poklon karticu;
- „imaoc” - trenutni posjednik poklon kartice ili osoba koja u datom trenutku ima fizički poklon karticu;
- „korištenje poklon kartice” - plaćanje robe i usluga s poklon karticom koja ima raspoloživ vrijednosni iznos na kartici;
- „poklon kartica” - je u skladu s ovim općim uvjetima poslovanja zamišljena kao poklon ili vrijednosna kartica, koju izdavatelj može izdati kupcu poklon kartice za naknadu i obvezuje ga, u skladu s Općim uvjetima poslovanja prihvatiti kao sredstvo plaćanja za prodaju proizvoda u svojim prodajnim mjestima u Hrvatskoj;
- „kupovina poklon kartice” – je prvo ili ponovno punjenje poklon kartice vrijednosnim iznosom

Članak 4.
Kupovina poklon kartice moguća je s bilo kojim valjanim načinom plaćanja koji se koriste u prodavaonicama Modiana u Hrvatskoj. Kupovina poklon kartice nije moguća u ratama. Prilikom kupovine poklon kartice popuste i akcije nije moguće iskoristiti. Fizičke osobe mogu kupiti poklon karticu na svim prodajnim mjestima navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta poslovanja. Pravne osobe mogu kupiti poklon karticu samo u sjedištu izdavatelja.

Članak 5.
Maksimalni iznos vrijednosnog iznosa na kartici je 3.000 eura / 22.603,50 kuna*, minimalni iznos 3 eura/ 22,60 kuna*. Iznos na poklon kartici se ne isplaćuje u gotovini. Poklon kartica napuni se sa vrijednosnim iznosom prilikom kupovine poklon kartice i moguće ju je ponovno nadopuniti na blagajnama svih prodajnih mjesta navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta poslovanja. Isplata vrijednosnog iznosa salda sa poklon kartice u gotovini, nije moguća.

*Sukladno zakonu i fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kn) 

Članak 6.

Valjanost poklon kartice je 2 godine od zadnjeg punjenja poklon kartice. To je razdoblje od datuma posljednje naplate (datum na dokazu (slipu), izdanom kod posljednjeg punjenja poklon kartice) do zaključno posljednjeg dana istog mjeseca dvije godine kasnije. Nakon isteka roka raspoloživi iznos na poklon kartici više nije dostupan. Kupac ili imaoc poklon kartice dužan je voditi evidenciju o valjanosti. Imaoc poklon kartice  može na blagajni prodajnog mjestu u bilo kojem trenutku provjeriti stanje na poklon kartici. Za  riješavanje pritužbi, nakon isteka valjanosti poklon kartice odgovoran je izdavatelj. Reklamacije prema izdavatelju dostavite u pisanom obliku ili putem e-maila: info@modiana.hr

Korištenje kartice, gubitak, oštećenje i prestanak prava korištenja 

Članak 7.

Poklon kartica NE izdaje se na osobno ime i prenosiva je, što znači da predstavlja vrijednosni papir na donositelja.Imaoc poklon kartice smatra se da je korisnik poklon kartice,

izdavatelj korištenjem poklon kartice nije dužan provjeriti identitet imaoca ili donositelja poklon kartice.

Izdavatelj ne pruža usluge blokade poklon kartice, na zahtjev kupca ili imaoca poklon kartice. Imaoc kartice može platiti s poklon karticom, u jednoj ili više kupnji robe, do raspoloživog vrijednosnog iznosa salda na poklon kartici. Poklon kartica vrijedi samo u Hrvatskoj, na svim prodajnim mjestima izdavatelja koje su navedene u sljedećem članku  u nastavku.

Izdavatelj nije odgovoran za zlouporabu poklon kartice.

Članak 8.

Kupnja i korištenje poklon kartice moguće je na svim Modiana prodajnim mjestima u Hrvatskoj te prodavaonicama:

Outlet trgovini Lee Cooper (Zagreb,Designer Outlet Croatia, Alfreda Nobela 4- Sop)

Poklon kartica može se koristiti u skladu s njenom namjenom. Poklon kartica  dostupna je s unaprijed tiskanim vizualom.

Članak 9.

Prilikom kupnje, kupac dobiva dokaz o punjenju kartice i može ga zadržati za svoju evidenciju kao dokaz valjanosti poklon kartice u skladu s člankom  6. ovih Općih uvjeta.

Članak 10.

Kupovina sa poklon karticom može se obavljati samo u visini salda na poklon kartici. Kupovina na rate s poklon karticom nije moguća. U slučaju da  vrijednost iznosa salda na poklon kartica nije dovoljna za isplatu cjelokupne kupnje, plaćanje razlike u vrijednosti za kupljenu robu može se provesti s važećim načinima plaćanja koji se koriste u prodavaonicama Modiana u Hrvatskoj. 

Članak 11.

Za rješavanje reklamacija prilikom plaćanja s poklon karticom odgovoran je izdavatelj.

Moguću problematiku kod kupovine poklon kartice ili punjenja poklon kartice reklamira kupac ili imaoc poklon kartice u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana kupnje.

Članak 12.

Za gubitak ili krađu poklon kartice i sve moguće nastale štete uzrokovane zlouporabom poklon kartice i neovlašteno korištenje vrijednosnog iznosa salda na poklon kartici,  izdavatelj poklon kartice nije odgovoran. Izgubljene ili ukradene poklon kartice neće biti zamijenjene.

U slučaju oštećenja ili kvara poklon kartice, a nije posljedica neispravnog rukovanja, imaoc poklon kartice pismenim putem, uz osobne podatke šalju preporučenom poštom na adresu: Modiana ZG d.o.o, Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb.

Izdavatelj će oštećenu ili neaktivnu karticu besplatno zamijenjiti novom u  vrijednosnom iznosa salda  prema visini iznosa vrijednosnog salda kartice koja je vraćena  izdavatelju.

Završne odredbe

Članak 13.

Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom njihove objave na internetskim stranicama izdavatelja www.modiana.hr .

Izdavatelj zadržava pravo promjene Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Poklon kartice Modiana bez prethodne najave.Izdavatelj će izmijenjene Opće uvjete poslovanja objaviti na webu  www.modiana.hr.

Članak 14.

Neovlašteno i nezakonito korištenje poklon kartice je kažnjivo. Svi sporovi između nositelja i izdavatelja poklon kartice riješavaju  se pred nadležnim sudom u Zagrebu. 

 

Zagreb, prosinac 2022

Izmjena Zagreb, listopad 2023

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( ) )
POSTANITE NAŠ VJERNI KUPAC I OSTVARITE EKSKLUZIVNE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD.
PRIDRUŽITE SE NAM VEĆ DANAS ! OČEKUJE VAS 10% POPUSTA DOBRODOŠLICE! PRIDRUŽITE NAM SE BESPLATNO